Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
porivnyalʹnyy i vytratnyy pidkhody do otsinky obladnannya

Порівняльний і витратний підходи до оцінки обладнання

Кожне велике підприємство рано чи пізно зіштовхується з необхідністю проведення оцінки машин та обладнання. Дуже часто постають питання, що стосуються даної процедури.

Обладнання — це певна система пристроїв, машин, механізмів реалізації діяльності підприємства. Як відомо, оцінка будь-якого виду майна може відбуватися за допомогою трьох методів: порівняльного, витратного та прибуткового.

У цій статті ми вирішили розповісти про деякі особливості, а саме про те, що таке оцінка обладнання порівняльним і витратним підходами.

 

Що означає порівняльний підхід?

Порівняльний підхід — це система способів оцінки, які спрямовані на визначення вартості об’єкта, що оцінюється, порівнюючи даний об’єкт з аналогічними.

У такому випадку застосовується принцип заміщення. Що це означає? Спонсори не платять за об’єкт, що продається, більше коштів, ніж за аналогічне майно з такою ж продуктивністю, якщо воно коштує менше.

Найчастіше порівняльний підхід використовується тоді, коли існує достатній обсяг інформації про вартість та опис аналогічних об’єктів. Крім того, підійдуть не тільки вже укладені договори, а й пропозиції на ринку. Необхідно пам’ятати, що недолік цих даних може бути причиною відмови в застосуванні порівняльного підходу під час оцінки обладнання.

Методи порівняльного підходу

Порівняльний дохід охоплює кілька методів, за допомогою яких здійснюється оцінка. Вибір методу залежить від інформації, яку необхідно дізнатися, та об’єкта, що оцінюється. Таким чином, виділяють такі способи:

 1. Метод прямого порівняння.
 2. Метод аналогового порівняння продажів.
 3. Метод спрямованих коригувань.
 4. Метод статистичних моделей.
 5. Метод питомих економічних і технічних показників.

Етапи проведення оцінки порівняльним підходом

Як ми розібрали, порівняльний підхід може виконуватись різними способами. Однак це не впливає на послідовність процедури. Оціночна операція складається з таких етапів:

 1. Аналіз ринку, що стосується оцінюваних об’єктів обладнання.
 2. Пошук і систематизація актуальних ринкових даних про подібні об’єкти.
 3. Перевірка правдивості знайденої інформації та видалення всіх даних, які будуть прийняті як ненадійні.
 4. Встановлення необхідного методу оцінки та визначення ціни об’єкта.

Що таке витратний підхід?

Відповідаючи на це питання, насамперед необхідно сказати, що таке витратний підхід. Цей спосіб ґрунтується на підрахунках усіх необхідних витрат для створення, встановлення, обслуговування та продажу будь-якого об’єкта. Якщо говорити іншими словами, це всім відома собівартість.

Цей підхід називають ще майновим. Найчастіше він застосовується під час оцінки обладнання, поділу майна в судовому порядку, страхування чи оподаткування.

Як і всі інші методи, витратний підхід має свої особливі переваги, а саме:

 1. Він простий у застосуванні.
 2. Його результати точніші.
 3. З його допомогою також можна встановити реальну ринкову ціну, яка необхідна під час купівлі-продажу обладнання.

Тепер обговоримо детальніше витратний підхід у випадку оцінки вартості машин та обладнання. У цьому питанні найголовніше — брати до уваги фактори, які впливають на кінцевий результат оцінки. До них можна віднести:

 1. Показники експлуатації (це безпека, ступінь збереження, рівень працездатності й інше).
 2. Конструктивні фактори (маса, матеріали, розміри).
 3. Показники економічності (необхідні витрати, амортизація, час використання та інше).
 4. Функціональні фактори (потужність, підйом можливого вантажу, рівень продуктивності).
 5. Естетичні характеристики (марка, модель, колір та інше).

Методи витратного підходу

Також необхідно уточнити наявні методи витратного підходу. Основна класифікація відбувається на прямі та непрямі методи. Щодо оцінки обладнання, то найчастіше застосовуються саме прямі методи витратного підходу.

Нині існує три прямі методи. Розглянемо їх докладніше. 

 1. Аналіз калькуляції. Цей спосіб ґрунтується на підрахунках витрат, що входять до калькуляції, які відбуваються завдяки індексуванню.
 2. Поетапний (поелементний) розрахунок. Головна ідея — це прорахунок кожної частини обладнання окремо. Потім отримані суми складають та отримують кінцевий результат.
 3. Укрупнений розрахунок собівартості. У разі відбувається підрахунок собівартості завдяки укрупненим нормативним витратам у компанії. Ці витрати визначаються з урахуванням рентабельності.

Як відбувається оцінка витратним підходом?

Отже, методи витратного підходу ми обговорили. Тепер поговоримо, як на практиці виконується оцінка обладнання витратним підходом.

У будь-якому випадку, щоб отримати необхідний звіт про оцінку, вам варто звернутися за допомогою до відповідних експертів. Компанія Парето надає будь-який вид оціночних послуг. Наші фахівці мають великий досвід роботи та постійно вивчають зміни в теоретичній та законодавчій частині. Ми вирішуємо будь-яку проблему та складаємо експертні звіти, які мають юридичну силу та можуть бути використані в будь-якій правовій ситуації.

Як наші спеціалісти виконують цю роботу? Оцінка витратним підходом передбачає визначення ринкової вартості об’єкта за допомогою наступної формули:

С3Міо = ПВВ – ІСОВ, де:

 • С3Міо – це ринкова вартість устаткування, яка встановлюється витратним підходом.
 • ПВВ – це повна відновлювальна вартість обладнання.
 • ІСОВ – загальний (сукупний) знос обладнання.

Виходячи з цієї формули, можна зробити висновок, що перед оцінювачем стоїть одне головне завдання – визначити повну відновлювальну вартість та загальне зношування. Розглянемо докладніше.

Для того щоб визначити ПВВ, може бути використаний один із наявних методів:

 1. Метод загальної оцінки машини. Цей спосіб ґрунтується на встановленні аналогічних факторів, завдяки яким проводиться аналіз та розраховується підсумковий показник.
 2. Метод поелементного розрахунку. Такий спосіб застосовується в тих випадках, коли обладнання складається з багатьох деталей, агрегатів, дані про вартість яких дуже поширені та загальнодоступні. Отже, спочатку експерт оцінює кожен елемент машини, а потім розраховує підсумковий показник.
 3. Метод аналізу індексації витрат. До уваги беруться укрупнені витрати, які безпосередньо беруть участь у роботі та продуктивності обладнання. Спочатку за основу беруться стандартні ціни, що були актуальними на момент створення об’єкта. Потім, з урахуванням індексації, розраховується нинішня вартість обладнання. Після цього перекладається у ПВВ і виходить кінцевий результат.

Про повну відновну вартість розповіли, перейдемо до зносу.

Витратний підхід до оцінки вартості машин та обладнання означає визначення всіх видів зносу: фізичного, функціонального та морального. Звичайно, може скластися ситуація, коли жодного з цих показників немає. У будь-якому разі оцінювач зобов’язаний вказати кожен вид зносу чи факт його відсутності.

Встановивши всі необхідні показники, фахівець розраховує потрібну величину – сукупний знос.

Таким чином, у результаті всіх підрахунків ми отримуємо всі величини для того, щоб встановити ринкову ціну обладнання та машин.

Даний розрахунок є теоретично базисним, тому не можна сказати точно, чи буде ваша процедура оцінки саме такою. Все залежить від обсягу роботи, її складності, наявності всіх документів, термінів тощо.

Що таке аналіз ринку?

scho take analiz rinku

Аналіз ринку — це один із найважливіших етапів оцінки, який застосовується під час порівняльного підходу.

За підсумками аналізу оцінювач отримує такі дані, як:

 • статистика попиту та цін за останні роки, що стосується категорії об’єкта оцінки;
 • організація компанії-виробника, яка має позитивну репутацію та прозорість у питанні цінової політики й різноманітності продукції;
 • організація авторитетних дилерських підприємств, що займаються продажем аналогічного обладнання та даним яких можна довіряти;
 • затребувані способи та форми здійснення продажів (транспортування зі складу або за попередніми замовленнями; наявні вартісні знижки або надбавки, правила підрахунку та транспортування продукції тощо);
 • основні показники, які впливають на попит і ринкові вартості, що стосуються оцінюваного об’єкта.

Ринок обладнання ділять на два певні сектори: первинний та вторинний ринок. На первинному ринку знаходяться обладнання останніх моделей, виробниками яких є як іноземні, так і вітчизняні підприємства. На вторинному ринку в обороті перебуває старе обладнання, яке може відноситися до сучасних і старих випусків.

Враховуючи те, що об’єкти, які підлягають оцінці, мають таке поняття як зношування, то в більшості випадків під час порівняльного підходу використовують обладнання саме з вторинного ринку. Оскільки такі об’єкти будуть схожими за своїми характеристиками.

Як відбувається відбір об’єктів-аналогів?

Спочатку поговоримо про те, що таке об’єкти-аналоги. Об’єкт-аналог — це такий об’єкт, який подібний до обладнання, що оцінюється, за критеріями, що визначають його ціну, а саме економічним, матеріальним, технічним тощо.

Ефективність відбору є тоді, коли є збіг назви моделі-аналогу з назвою моделі об’єкта, що оцінюється. Необхідно пам’ятати, що під час порівняльного підходу експерти використовують багато додаткових процедур. Наприклад, зміна деяких показників, обчислення впливу окремих характеристик на вартість об’єкта, коригування самої вартості тощо. Таким чином, використовуючи даний метод оцінки, не можна обмежуватись у відборі лише одним об’єктом-аналогом, необхідно шукати групу подібних об’єктів. Так вартість буде точнішою, а її визначення відбуватиметься ефективніше.

Після того, як об’єкти-аналоги будуть підібрані та проаналізовані, фахівці здійснять перевірку зібраної інформації на правильність, усі недостовірні дані одразу ж видаляються.

Крім того, при відборі інформації звертають увагу не тільки на вартість, але й на різні характеристики об’єктів. Джерелами даних можуть бути:

 • інформація про обладнання певної компанії, що була знайдена на офіційних сторінках підприємства;
 • прайс-листи виробників, а також дилерських організацій;
 • спеціальні брошури, що містять певні комерційні дані про обладнання;
 • договори, укладені між підприємствами (у разі, якщо вони є відкритими та доступними);
 • електронна система, в якій зберігаються дані про діяльність компанії та їх товари.

Українське законодавство вимагає документального офіційного підтвердження про те, де та коли було взято інформацію, яка використовується у звіті про оцінку. Тому пам’ятайте, що при відборі даних відразу робіть копії документів або спеціальні скріншоти (якщо інформацію ви берете з офіційних сайтів).

Поговоримо про прайс-листи. Насправді в них наводиться дуже мала кількість інформації, яка спрямована на характеристику технічних показників обладнання. Найчастіше таких даних не вистачає для проведення повноцінної та якісної оцінки. Саме тому інформацію з прайс-листів комбінують з даними офіційних сторінок виробників або їх спеціальних каталогів. Крім того, перевагою сайтів є те, що з їх допомогою можна дізнатися, коли й в яку ціну випускалася модель, що цікавить, і чи випускається вона наразі.

Отже, які особливості має інформація, яка знаходиться в інтернеті? Такі джерела прийнято поділяти на дві категорії:

 1. Спеціальні офіційні сайти компаній, спрямовані на інформаційну діяльність.
 2. Спільні сторінки декількох підприємств, діяльність яких спрямована на виробництво подібної продукції.

Використовуючи інформацію з першої категорії джерел, ви зможете встановити вартість різних моделей обладнання, яке продається на деяких підприємствах. Окремий сайт має спеціальну систему пошуку, яка може полегшити експертам роботу при відборі інформації.

Вважають, що найзручнішими джерелами даних (цінових, технічних та інших характеристик) є спеціальні системи, які створені для здійснення оціночних робіт. Їхня перевага в тому, що головною функцією є надання експертам необхідної інформації для здійснення процедури оцінювання. При цьому інші сторінки спрямовані на передачу інформації для своїх споживачів і клієнтів.

Які є елементи порівняння?

Після того, як фахівець відібрав усю необхідну інформацію, відбувається процедура порівняння між об’єктом, що оцінюється, і даними про аналогічне обладнання. Це порівняння включає певні елементи. Давайте про них поговоримо. Отже, елементи порівняння прийнято виділяти в окремі категорії, а саме:

 1. Характеризуючі фактори обладнання: функціонал, технічні показники, компанія-виробник, рівень точності, якість та ефективність.
 2. Стан обладнання: період експлуатації та дата випуску, рівень усіх видів зносу, комплектація та складові об’єкта.
 3. Місцезнаходження: розташування точки продажу об’єкта, розташування обладнання щодо підприємства, в якому воно використовується.
 4. Правила ринку: динаміка зростання та падіння, співвідношення між показниками попиту та пропозиції.
 5. Правила продажу: точна дата угоди купівлі-продажу, обсяг продукції, що поставляється (даний показник застосовується виключно для нового обладнання), мотивації для продажу, відмінність між вартістю установки та доставки, мета майбутнього застосування (наступний перепродаж або тривале використання всередині підприємства), період експозиції на ринку продажів.
 6. Показники, що відносяться до цін аналогічного обладнання: оформлення кредиту на пільгових умовах (його наявність або відсутність), включення до загальної вартості різних витрат і збитків (транспортних, сервісних, технічних тощо), походження вартості (вона може бути взята з вже чинної угоди або з актуальної пропозиції).

Формування вартості об’єкта, що оцінюється

Під час відбору таких об’єктів особливу увагу необхідно приділяти вартісним показникам. Адже, як ми знаємо, ціна — це така характеристика, яка визначається з урахуванням багатьох факторів. Саме тому, якщо подібний об’єкт практично точно збігається з характеристиками з об’єктом оцінки, це ще не означає, що їхні ціни також будуть аналогічні. Систематизуючи інформацію про вартість, необхідно вносити спеціальні коментарі, які матимуть велике значення на етапі внесення коригувань.

Виділимо ту мінімальну інформацію, яку потрібно буде зібрати під час формування вартості об’єкта. Отже, це:

 • Точний період (місяць і рік), коли зафіксована вартість була актуальною.

Враховуючи те, що економіка є нестабільною, внесення даних про ціну без вказівки точних тимчасових рамок її дії є недійсною інформацією, на основі якої не може формуватися експертний звіт.

 • Грошова одиниця, у якій визначено вартість об’єкта (гривня, долари, євро тощо).

У разі якщо вартість визначена в міжнародній (іноземній) одиниці, правильним рішенням буде відразу ж перевести її на національну валюту за офіційним курсом, який встановлений Національним банком України.

 • Характеристика вартості та джерела, звідки вона була взята.

В основному джерела – це відкриті майданчики, на яких розміщені пропозиції щодо продажу аналогічних об’єктів обладнання (так звані оголошення). Однією з умов використання такої інформації є відповідність оголошення всім правилам та вимогам продажу. У рідкісних ситуаціях оцінювачам таки вдається знайти інформацію, що стосується здійснених угод купівлі-продажу обладнання. Проте застосовуючи для аналізу вартості угод, необхідно пам’ятати, що така ціна несе індивідуальний характер для кожного покупця та продавця. Подібні ціни можуть змінюватися та підлягають коригуванням через спеціальні знижки або надбавки.

При використанні вартості з оголошення потрібно згадати про її походження (це може бути вартість виробника або дилерської організації), а також вказати джерело, де ця інформація була взята (точне найменування, час, спеціальний номер прайс-листа, рекламної брошури, газети, інтернет-сторінки та інше). При використанні вартості взятої з угоди необхідно надати посилання на підписаний договір або додати його копію. У більшості випадків фахівці вважають за краще використовувати інформацію про ціни підприємств-виробників чи дилерів. Оскільки такі вартості вважаються об’єктивними та не мають індивідуального характеру, на відміну від цін уже здійснених угод.

 • Витрати, які потрібні для обслуговування обладнання (транспортні, складські тощо), їх наявність чи відсутність у вартості.

Різні витрати впливають на кінцеву вартість об’єкта. Наприклад, при замовленні будь-якого обладнання зі складу є два способи вказівки його ціни. Вартість може бути зазначена без урахування транспортування товару, тоді додаткові витрати будуть рахуватися окремо від основної ціни. Другий спосіб — коли у вартість уже додані всі транспортні витрати. Під час оцінки необхідно розуміти, який саме результат до звіту необхідно надавати (це насамперед залежить від мети проведення процедури). Найчастіше експерти обчислюють виняткову вартість об’єкта без урахування будь-яких додаткових витрат.

 • Дата (рік і місяць) виробництва обладнання, а також його стан з урахуванням усіх видів зносу на момент встановлення вартості.

Слід враховувати, що стан об’єктів може категорично відрізнятися. Наприклад, вартість може бути зазначена за абсолютно нову продукцію, за товари, які знаходилися певний  час у використанні, або за обладнання, виготовлене досить давно, але при цьому воно жодного разу не експлуатувалося.

 • Облік ПДВ під час розрахунку вартості.

Сьогодні в більшості випадків публіковані вартості містять ПДВ. Проте є одна проблема. Вона полягає у тому, що ПДВ є непостійним показником, який може змінюватися в конкретні моменти. Таким чином, вартість, зафіксована з невеликим проміжком часу, може не сходитися та вимагати внесення спеціальних коригувань.

Крім того, при формуванні вартості об’єкта, що оцінюється, недостатньо використовувати цінову інформацію, яка стосується виключно аналогічного обладнання. Для обчислення точного результату фахівці використовують додаткові дані щодо ціни, а саме:

 • індекси вартості (їх ще називають індекси-дефлятори) на обладнання, що формуються та оприлюднюються уповноваженими органами України;
 • вартість, що встановлюється за транспортування, встановлення та налаштування об’єкта;
 • актуальна система вартісних знижкових і надбавкових показників.

Докладніше обговоримо питання, пов’язане зі знижками та надбавками. Найчастіше знижки застосовуються під час оптових закупівель (продажів), а їх розмір залежить від обсягу оптового обладнання. Надбавки до вартості зазвичай використовують тоді, коли продавець (виробник, дилер) перебирає додаткові обов’язки. До них можуть належати гарантійна підтримка на певний період, спеціальний сервіс, унікальні додаткові характеристики обладнання тощо. Враховуючи те, що дані вартісні показники в окремих випадках можуть виражатися в досить великому розмірі, використання інформації про них може значно вплинути на результати експертного звіту про оцінку.

Складання звіту про оцінку й особливості процедури

Насамперед слід пам’ятати, що оцінка обладнання потребує особливих знань від фахівця. Тому при виборі оціночної компанії зверніть увагу на акредитацію її співробітників та досвід їх роботи.

У нашій консалтинговій компанії працюють професійні оцінювачі з великим досвідом роботи, що підтверджується багатьма успішно виконаними проєктами. Фахівці Парето перед тим, як скласти звіт про оцінку, виконують низку необхідних процедур, кожна з яких заздалегідь узгоджується із замовником. Індивідуальний підхід до клієнта – це основний принцип роботи кожного працівника.

Процедура оцінювання виконується за чітко складеним планом, що охоплює етапи, які згадувалися в цій статті. Підбір методу для оцінки здійснюється завдяки теоретичним знанням і практичному досвіду. Наприкінці своєї роботи оцінювач систематизує всю зібрану інформацію та оформляє відповідний документ – звіт про оцінку. Звичайно, попередньо він дає можливість замовнику ознайомитися з результатами. У разі згоди документ остаточно складають у встановленому законом порядку, засвідчують печаткою та підписом і передають замовнику.

Якщо ви хочете дізнатися, яка процедура оцінки підійде саме вам, зверніться за консультацією до сертифікованого фахівця. Ми розробляємо для клієнтів індивідуальні програми роботи та не працюємо за шаблоном, тому в нашій якості та професіоналізмі можете не сумніватися. Це все підтверджується успішними кейсами та клієнтами, які постійно до нас повертаються.

Було корисно? Дізнайтесь більше! Наприклад про те, які існують особливості оцінки основних засобів і нематеріальних активів підприємства.

Рейтинг 4.5 на основі 35  ответов

Додати коментар

схожі статті


kupivlya prodazh neruhomosti shho potribno splachuvati v 2020 roczi
Купівля-продаж нерухомості: що доведеться заплатити у 2022 році
yak provoditsya ocinka budinku
Як проводиться оцінка будинку?
procedura ocinki majna v ukrayini v 2019 roci
Процедура оцінки майна в Україні у 2022 році
bezkoshtovno-chi-yakisno-yak-ocziniti-neruhomist
Безкоштовно чи якісно: як оцінити нерухомість?