Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
"Доступні кредити 5-7-9%" в дії: цілі та особливості проекту

“Доступні кредити 5-7-9%” в дії: цілі та особливості проекту

Державна програма “Доступні кредити 5-7-9%” в дії: цілі та особливості проекту

За ініціативою Президента і Прем’єр-міністра України в країні почала діяти державна кредитна програма» доступні кредити 5-7-9%”, адмініструє яку рада Фонду розвитку підприємництва.

Суть програми

Складність отримання доступних фінансових ресурсів, у тому числі кредитних, на думку провідних бізнес-асоціацій України – одна з трьох найбільш серйозних проблем, які змушений вирішувати вітчизняний мікро і малий бізнес.

Справитися з цією проблемою стане можливо в разі зниження кінцевої банківської ставки за кредитами. На думку аналітиків, це промотивує громадян України з більшою рішучістю створювати і розвивати власну справу. Виходячи з цього, метою впровадження програми можна вважати спрощення доступу до банківського кредитування бізнесу малого ТА мікро сегментів.

Основними завданнями проекту виступають:

 • створення нових робочих місць;
 • повернення трудових мігрантів;
 • підвищення конкурентоспроможності мікро та малого бізнесу в Україні.

Як результат, очікується зростання числа українських підприємців, які скористаються можливостями цієї програми. Це підвищить стимулювання ділової активності, створення робочих місць, посприяє розвитку ефективних і високотехнологічних підприємств, дозволить істотно підвищувати продуктивність праці і, як наслідок, рентабельність підприємств бізнесу. Серед позитивних очікувань від функціонування проекту-збільшення відрахувань до держбюджету України та можливість безперебійного фінансування Державної програми.

У сферу мікробізнесу української економіки, за розрахунками фахівців, в перший рік роботи програма дозволить залучити близько 2 млрд.гривень внутрішніх інвестицій. У цей же період імовірно буде створено понад 90 000 нових робочих місць. Сума кредитів, виданих в рамках дії програми за п’ятирічний термін її дії, за прогнозами, може досягти 30 млрд. гривень.

З роз’яснень Мінфіну при цьому випливає, що мається на увазі не Кредитування бізнесу під відсоток 5-9. Йдеться про відшкодування процентної ставки кредитів, які отримають учасники Державної програми в комерційних банках, у розмірі 5%, 7% і 9%.

Вимоги до учасників програми: обмеження та умови

Було б помилково вважати, що скористатися кредитуванням за пільговими банківськими ставками зможуть власники будь-яких підприємств. Щоб отримати преференції та доступ до фінансування на вигідних умовах, претендент повинен відповідати певним критеріям:

1. Бізнес зареєстрований в установленому порядку. Це може бути ФОП або юридична особа. Обов’язковою умовою виступає вимога до кінцевого власника (контролера або бенефіціара) юридичної особи бути фізичною особою – резидентом України.

2. На момент подачі заявки підприємство має в штаті не більше 50 працівників, враховуючи співробітників пов’язаних організацій.

3. Бізнес з урахуванням пов’язаних підприємств на момент подачі заявки приносить середній річний дохід до 50 млн.гривень.

4. Діючий бізнес має позитивну кредитну історію, перед подачею заявки на участь у програмі 4 квартали поспіль його функціонування було прибутковим.

5. Новостворене підприємство має в своєму розпорядженні обгрунтованим і реалістичним бізнес-планом.

6. Бізнес відноситься до сфери виробництва або послуг за винятком перерахованих в

ст. 13 ЗУ від 22.03.2012 № 4618-VI.

7. Кредит передбачається використовувати на інвестиційні цілі, пов’язані з реконструкцією виробничих приміщень, модернізацією наявних основних засобів і придбанням нових.

8. Здобувач має забезпечення по кредиту, в якості якого в залежності від умов кредиту і специфіки роботи Банку можуть виступати поручительство, гарантійні інструменти або заставу.

9. Внесення учасником власного внеску, який для вже існуючого бізнесу становить від 20%, а для новостворюваного – від 30%.

Важливо мати на увазі, що на заявників, які вже отримують державну підтримку відповідно до інших програм, поширюється обмеження. Воно полягає в тому, що в рамках допомоги за даною державною програмою розмір фінансової підтримки для їхнього бізнесу, враховуючи всі пов’язані підприємства, не перевищуватиме еквівалента 200 000 євро.

Хто не може стати учасником програми і які цілі не кредитуються в її рамках

Крім обов’язкових вимог до тих, хто може подати заявку на участь у програмі кредитування, існують критерії та характеристики, які відразу й однозначно роблять для заявників участь у ній неможливою. До них відносяться особи:

* юридичні, кінцеві бенефіціари та засновники яких не є фізичними особами-резидентами України;

* з непогашеною заборгованістю перед Пенсійним фондом, місцевими або державним бюджетом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

* підприємства яких перебувають у стадії реорганізації або ліквідації, щодо яких відкрито судове провадження у справі про неплатоспроможність або банкрутство;

* з простроченою заборгованістю по кредитах і негативною кредитною історією;

* сумарно по групі пов’язаних компаній отримували державну підтримку, що перевищує розмір еквівалента 200 тисяч євро протягом трьох останніх років;

* рахунки яких заблоковані, заарештовані або щодо них є публічні обтяження, внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Цей перелік не остаточний і може бути доповнений іншими обмеженнями, регламентованими законодавчими актами України.

Участь у програмі буде неможлива, якщо цілями отримання підтримки заявник визначить придбання:

* транспортних засобів – за винятком тих, які передбачається використовувати для потреб комерції;

* об’єктів нерухомості.

Фактори, що впливають на розмір кредитної ставки та її зниження

В рамках програми “доступні кредити 5-7-9%” претенденти на державну підтримку зможуть отримати асигнування в розмірі до півтора мільйонів гривень строком до п’яти років. Діючі ставки-3% актуальні для бізнесів, виходячи з величини їх річного обороту, а також дати установи. Річні процентні ставки варіюються в залежності від дотримання підприємствами наступних умов:

 • наявність річної виручки в 25 млн. гривень, а також протягом першого кварталу створення, як мінімум 2 робочих місць-5%;
 • отримання виручки до 25 млн. гривень-7%;
 • наявність річної виручки не більше 50 млн. гривень-9%.

Діючі умови кредитування можуть бути змінені для позичальників, які за умовами програми отримали процентну ставку 7% або 9% річних. Величина ставки по кредиту може бути знижена до закінчення терміну кредитування пропорційно – 0,5% за кожне новостворене робоче місце. Умовою такого зменшення ставки є введення нової штатної одиниці до настання заключної дати місяця, який закриває попередній звітний квартал. Разом з тим, Розмір процентного відшкодування за кредитом не може бути меншим, ніж 5% річних.

Підприємцям варто звернути увагу на те, що зменшення кількості робочих місць на останній день місяця звітного кварталу за фактом спричинить за собою застосування в наступному кварталі процентної ставки за кредитом у розмірі 7% річних.

Обов’язковою умовою участі в програмі, що відображає її філософію і основну ідею, є обов’язок позичальника подавати щоквартальну звітність, що містить ряд показників економічної діяльності, і кількість найманого персоналу. Це пов’язано з тим, що проект створений із залученням коштів платників податків, які повинні бути витрачені раціонально і ефективно, сприяючи створенню все більшого числа робочих місць.

У разі недотримання позичальником умов участі в програмі для нього настануть негативні наслідки, які детально зафіксовані в кредитному договорі, що укладається з банком-партнером.

Особливості участі в програмі бізнесменів-новачків

Підприємцям-початківцям, які бажають стати учасниками проекту, необхідно підготувати економічно обгрунтований і здійсненний бізнес-план. Документ повинен враховувати індивідуальні нюанси бізнесу, який планується відкрити, в тому числі заходи з маркетингового просування послуг і продукції. Крім того, він також повинен відповідати іншим вимогам, що дозволяє банку оцінити потенційну можливість успішної реалізації бізнес-ідеї.

Критерії, яким повинен відповідати реалістичний бізнес-план, покликані демонструвати розуміння починаючим підприємцем базових умов, відповідність яким приведе його бізнес до стабільності і прибутковості. Здобувачам надається можливість безкоштовного навчання, в тому числі придбання навичок у складанні бізнес-плану. Навчання-це опція, яку можна використовувати в добровільному порядку.

Особливо доцільно скористатися такою можливістю в разі відсутності досвіду ведення бізнесу та вміння складати бізнес-план. У цій ситуації навчання стане дієвою допомогою у взаємодії з банком-кредитором і запорукою успішної реалізації бізнес-ідей.

Детальна інформація, що стосується забезпечення державою інформаційної та навчальної підтримки учасників, міститься на сторінці програми в розділі «Навчання».

Перелік необхідних документів, обов’язковість застави або поручителя, а також першого внеску

Для того щоб стати учасником програми ” доступні кредити 5-7-9%», власнику діючого бізнесу або стартапу, що веде господарську діяльність на менше 1 року, необхідно надати банку:

1. Реєстраційні документи:

* виписку з ЄДР;

* для юрособи-установчі документи – статут), що підтверджують призначення керівника (протокол) та ідентифікує його (паспорт, іпн), рішення про отримання кредиту;

* для ФОП-документи, що засвідчують особу ФОП (паспорт, іпн), свідоцтво про шлюб.

2. Згода на перевірку клієнта та учасників ЦПК в бюро Кредитних Історій та кредитному реєстрі НБУ.

3. Фінансові документи (для стартапів – при наявності), в які входять довідки з банків, діючі договори, звітність по клієнту та учасникам ЦПК з розшифровками.

4. Документи для отримання кредиту-заявка за формою банку, комерційні пропозиції, договори, контракти за проектом, Бізнес-план (для стартапів).

5. Інші документи залежно від специфіки проекту (ліцензії, патенти, висновки суб’єктів оціночної діяльності щодо оцінки вартості забезпечення та інше).

Крім подання необхідних документів для отримання кредиту програмою передбачено обов’язкове забезпечення у вигляді поруки або застави. У цій якості можуть виступати:

 • майно-рухоме і нерухоме;
 • об’єкти, основні засоби, Комерційна нерухомість, в тому числі придбані за кошти кредиту;
 • безпосередньо об’єкт кредитування та інше.

Більш детальну інформацію про види застави потенційні учасники можуть отримати на сайті обраного банку-партнера.

Може знадобитися також додаткове фінансове поручительство інших членів групи пов’язаних компаній. Модель поруки, як і умови, визначає банк-партнер персонально по кожному клієнту з урахуванням специфіки його бізнес-моделі.

Обов’язковою умовою участі в програмі є і власний внесок позичальника ФОП або юрособи:

 •  для новоствореного бізнесу-у розмірі від 30% вартості проекту;
 •  для діючого бізнесу – від 20%.

Крім цього банк-кредитор має право перевірити наявність і достатність коштів у потенційного клієнта, що дозволяють забезпечити успішне ведення бізнесу. Умовами програми передбачена кредитна гарантія, що є додатковим видом підтримки бізнесу. Особливо актуальна вона для підприємців-початківців, зазвичай мають не багато вільних коштів. Це зробить можливим вирішення проблеми недостатнього забезпечення по кредиту (застави).

Опцією» кредитна гарантія ” можна буде скористатися пізніше – через місяць-півтора з моменту старту програми. Ця послуга буде платною і не перевищить 0,5% суми позики.

Додаткові витрати, пов’язані з отриманням кредиту

Повна інформація про всі майбутні витрати і комісії, які понесе або може понести учасник Програми, повинна бути надана йому банком-партнером на момент укладення кредитного договору. Фінансові витрати залежать від статусу позичальника або специфіки його бізнесу і можуть включати:

 • нотаріальне оформлення предмета застави (у разі необхідності);
 • оцінку предмета застави (проводиться акредитованою оціночною компанією банку);
 • разову комісію і в подальшому-комісійні, що покривають витрати кредитора на операційне обслуговування, моніторинг кредиту (загалом – не більше 1% від суми позики);
 • за погодженням з банком в індивідуальному порядку-оплату гарантійних інструментів, якщо має місце недостатність забезпечення кредитування в розмірі не більше 0,5% від суми кредиту.
 •  страхування предмета застави.

Ліміт суми кредиту та цілі фінансування в рамках програми

Оскільки створена урядом програма має на меті забезпечення широкого доступу до державної підтримки якомога більшої кількості підприємців, які володіють мікро і малими бізнесами, одне підприємство або їх пов’язана група може отримати кілька кредитів. Загальна їх сума при цьому не може перевищувати 1 500 000 гривень.

Програмою передбачається виділення коштів для досягнення цілей:

 •  реконструкції, будівництва, ремонту в приміщеннях, де безпосередньо здійснюється господарська діяльність • за винятком офісних);
 • модернізації основних засобів;
 • придбання вже використовуваних основних засобів або нових.

Цілі фінансування можуть бути іншими, якщо дотримані критерії участі і відсутні прямі заборони чинного законодавства України.

Відповідно до умов Програми, кошти кредитування зараховуються на рахунок постачальника оснащення, що купується учасником за кошти фінансування, або постачальника послуг або основних засобів, які будуть купуватися підприємцем для потреб бізнесу.

Допустима також покупка основних засобів, випущених зарубіжними компаніями, при цьому кредитні гроші перераховуються продавцеві в Україні в національній валюті безготівковим способом. Існує можливість купівлі банком за кредитну гривню необхідної платіжної одиниці іншої країни та здійснення розрахунку з постачальником за кордоном за імпортним договором. Кредитування не передбачає видачу на руки готівкових грошових коштів.

Механізм зниження ставки до 5, 7 або 9% і санкції для порушників кредитного договору

Зниження ставки для учасників програми до 5, 7 або 9% здійснюється за рахунок відшкодування державою різниці між комерційною процентною ставкою банку і кінцевою ставкою конкретного позичальника. У ситуації, якщо їм будуть порушені умови договору на отримання кредиту, право на компенсацію різниці між ринковою та пільговою ставками учасником програми буде втрачено.

Так, пропуск позичальником термінів планового внеску по кредиту більш, ніж на 90 днів, і спроба здійснення шахрайських дій будуть кваліфіковані банком як грубі порушення. Це стосується, наприклад, отримання кредитування в рамках програми в декількох банках, сукупна сума якого перевищує 1,5 млн. гривень. Такі дії можуть спричинити обов’язок для учасника повного відшкодування всієї вартості позики.

Функція контролю за дотриманням умов Програми покладена на Фонд розвитку підприємництва.

Принцип роботи Програми

В рамках “доступних кредитів 5-7-9%” державну підтримку планується здійснювати в двох напрямках. Перше пов’язане зі здешевленням і доступністю кредитування за рахунок компенсування річної процентної ставки до рівня 5, 7 і 9 відсотків за позиками в українській гривні. Друге спрямоване на надання часткових гарантій за кредитами для мікро і малих підприємств, у яких не дістає заставних коштів.

Для участі в проекті підприємцю необхідно подати заявку в банк, який є партнером програми «доступні кредити 5-7-9%». Після перевірки фахівцями банківської установи відповідності можливого учасника критеріям програми, достовірності та якості наданих даних і кредитної історії приймається рішення про відмову або видачу кредиту. Алгоритми оцінки документації в різних банках при цьому можуть несуттєво відрізнятися.

У разі позитивного рішення здобувач на термін до 5 років стане володарем кредиту на суму до 1,5 мільйона гривень з процентною ставкою в 5, 7, або 9%, на яку розраховує за умовами програми. Обмеження банківської комісії становить 1% від суми кредитування на весь термін його дії. Якщо виникає необхідність надання гарантії, комісійний збір може стати вище ще на 0,5%.

Якщо прийнято рішення про відмову в кредитуванні через відсутність фінансових знань підприємця або некоректної заявки на кредит, потенційному позичальникові буде надана можливість для самостійного поліпшення змісту бізнес-плану або безкоштовного навчання. Після цього заявку можна подати повторно.

Варто враховувати, що банками можуть бути затребувані додаткові документи, які підтверджують специфіку конкретного бізнесу або інші відомості. З індивідуальними особливостями роботи обраного банку слід ознайомитися заздалегідь на сайті установи або відвідавши його відділення особисто.

Гарантії стабільності банківських ставок і роботи компенсаційного механізму

Програма висуває вимоги не тільки до підприємців-учасників, а й до банківських установ, які в ній беруть участь. Для них обов’язкова відповідність ряду параметрів, які дозволять гарантовано виконати умови державної програми «доступні кредити 5-7-9%». До таких критеріїв відноситься наявність у установи:

 • відповідних банківських продуктів;
 • технології та процедури надання кредитів малому та середньому бізнесу;
 •  стратегічного план фінансування малого та мікро бізнесів;
 • бездоганної ділової репутації акціонерів, контролерів і керівників.

Ці та інші критерії підлягають перевірці і контролю з боку Фонду розвитку підприємництва відповідно до угод про участь установи в програмі між Фондом і банками.

В даний час діючі на ринку середні ставки кредитування складають 18-25%. Підприємства мікросегменту можуть отримати кредит під 20-30% річних, ФОП – під 25-40%. Максимальну ж процентну ставку кредитування, дозволену до компенсації за умовами програми, обчислюють за формулою:

 • Індекс UIRD (12 міс.) Х 1,35 ≈ 20,3% річних – для новоствореного бізнесу;
 • Індекс UIRD (12 міс.) Х 1,2 ≈ 18,1% річних – для діючих підприємств.

Джерела фінансування Програми та забезпечення її довгостроковості

Прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом України Володимиром Зеленським Закон «Про внесення змін до Закону України» Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва ” № 436-IX забезпечив фінансові гарантії стабільної роботи Програми. Відповідно до його положень на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, а також впровадження програми доступного кредитування в країні було виділено з держбюджету 2 мільярди гривень.

У 2020 році фінансування проекту в держбюджеті відбуватиметься шляхом отримання коштів, що надійшли від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.очікувані надходження в сумі 2 млрд. грн. будуть акумульовані на рахунках спеціального фонду державного бюджету.

Далекосяжні плани з державними гарантіями

Однією з економічних ініціатив Президента України є створення умов для здешевлення і більш активного кредитування підприємств мікро і малого бізнесу в країні. Стимулювання підприємницької діяльності, створення нових робочих місць та активне використання для цього коштів кредитування також відповідає пріоритету 6.4 Програми діяльності Уряду.

Дієвим і ефективним інструментом для вирішення окресленого кола завдань виступає саме впровадження програми»доступні кредити 5-7-9%”. Беручи до уваги значимість проекту, урядом і Міністерством фінансів вже були вишукані можливості забезпечення фінансування Програми на поточний рік. У наступний період її дії функціонування проекту залишатиметься пріоритетним завданням, тому відповідні державні органи гарантовано продовжать фінансування Програми.

Збільшення кількості бізнесменів, які готові скористатися можливостями, що надаються даною державною підтримкою, стане стимулом до створення нових робочих місць і підприємницької активності. Наявність кредитних коштів дасть поштовх до створення і розвитку ефективних і високотехнологічних підприємств, відкриє нові можливості для підвищення продуктивності праці та рентабельності. Всі перераховані фактори-серйозні причини для збільшення відрахувань до держбюджету України, що також стане одним з надійних джерел безперебійного фінансування Програми.

Доцільність подальшого її розширення визначатиметься державою за ключовим критерієм-ефективність впровадження проекту та збільшення попиту на пільгове кредитування з боку підприємців.

Державні гарантії наявності коштів фінансування для учасників програми пільгового кредитування полягають у забезпеченні роботи компенсаційного механізму відшкодування різниці ставки 5-7-9% банкам-учасникам, яке буде проводитися за рахунок коштів держбюджету.

Протягом терміну функціонування програми в п’ять років гарантійні інструменти задіюються у сфері функціонування Фонду розвитку підприємництва на підставі положень Порядку, який затверджений українським Кабінетом Міністрів.

Передбачені урядом у Державному бюджеті на 2020 рік 2 млрд.гривень, які забезпечують фінансування програми «доступні кредити 5-7-9%», дозволять гарантовано видати понад 50 тисяч кредитів.

Рейтинг 4.5 на основі 291  ответов

Додати коментар

схожі статті


vyznachennya vartosti obladnannya 1
Як визначається вартість обладнання, що було у вжитку?
ocinka biznesu
Оцінка підприємства: випадки проведення та переваги для власника
Оцінка вкладу в статутний капітал
Оцінка вкладу в статутний капітал: цілі, фактори, етапи
Оцінка майна що вноситься до статутного капіталу
Оцінка майна, що вноситься до статутного капіталу
Угода M&A
Угоди M&A: види, цілі, ризики та ситуація в Україні