Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98

Нас рекомендують

АТ “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України”


Замовник: Здійснює надання послуг з тимчасового розміщення в готелі, надання послуг громадського харчування, надання послуг з оренди нерухомого майна.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції АТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» для виконання вимог ст.8, ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Результати оцінки будуть використовуватися АТ при проведенні процедури виділу.

Хід виконання проекту: Була проведена ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, проведено аналіз можливих обмежень та припущень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Для визначення вартості простої іменної акції був використаний дохідний підхід. Виходячи з мети оцінки, оцінювач визначає вартість, використовуючи припущення, що цінні папери не обтяжені і не мають обмежень корпоративних прав. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень і обмежувальних умов оцінки, була визначена ринкова вартість об’єкта оцінки. Був складений звіт про оцінку майна та надано висновки про вартість об’єкта.

Надалі власник активу отримає: Право вимагати в акціонерного товариства викупити належні йому акції в випадках, передбачених законодавством та отримати грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних йому акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТОВ «АСIНО УКРАЇНА»


www.acino.ua

Замовник: Міжнародна фармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці і виробництві модифікованих генериків, використовуючи сучасні досягнення та передові технології.

Завдання: Виконання робіт по оцінці майнових прав інтелектуальної власності, а саме: невиключні майнові права інтелектуальної власності за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг для визначення розміру паушального платежу.

Хід виконання проекту: Проведено ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, сформульовані припущення і обмеження оцінки. У проведену роботу, відповідно до вимог чинного законодавства, були проаналізовані можливості розрахунку вартості об’єкта оцінки усіма основними підходами: майновим, дохідним і порівняльним. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використаний метод роялті в рамках дохідного підходу оцінки прав на торговельну марку. Були виконані розрахунки вартості майнових прав на торговельну марку.

Надалі власник активу отримає: Обгрунтовану інформацію для самостійного розрахунку вартості паушального платежу при укладанні ліцензійного договору, а також рекомендовану величину паушального платежу, визначену незалежним оцінювачем.

Замовник, в свою чергу, зможе: Укласти ліцензійний договір на обґрунтованих істотних умовах. Використовувати відому торгову марку для виробництва продукції, знизивши витрати на рекламу і збільшивши обсяг продажів.

Національне агентство по запобіганню корупції


https://nazk.gov.ua/uk/

Замовник: Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Завдання: Виконати роботи з оцінки майна, що перебуває у сфері управління Національного агентства, а саме окремих приміщень будівлі.

Хід виконання проекту: Було проаналізовано стан ринку продажу і оренди офісних і складських приміщень в Печерському районі м.Києва, проведена ідентифікація майна, що підлягає оцінці, з усіх пропозицій по оренді та продажу подібних приміщень сформована група приміщень для проведення порівняльного аналізу. В результаті розрахунків визначено ринкова вартість майна.

Надалі клієнт отримає: Можливість укласти договір оренди приміщень після затвердження висновків про вартість територіальними органами Фонду державного майна України.

ПрАТ Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ"


http://kag.ua/

Замовник: Страхова компанія надає надійний страховий захист за всіма видами страхування.

Завдання: Здійснення робіт з незалежної оцінки однієї простої іменної акції ПрАТ Страхова компанія “КИЙ АВІА ГАРАНТ”

Хід виконання проекту:

Було проаналізовано фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи надання послуг. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначено ринкова вартість акції.

Надалі клієнт отримає:

Можливість виконати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства».

Замовник, в свою чергу, зможе:

Збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків існуючої номінальної вартості.

ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС"


Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання вимог ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки. Була зібрана необхідна інформація, отримані документи, виконаний аналіз, прогноз діяльності акціонерного товариства, в результаті розрахунків була визначена ринкова вартість простих іменних акцій.

Надалі власник отримає: Акціонер володіючий домінуючим пакетом акцій зможе консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТОВ "Алмонд Тейп"


www.almond.com.ua

Замовник: Постачальник спорядження для упаковки вантажів ПЕТ стрічкою.

Завдання: Виконати роботу з оцінки майна Замовника для цілей митного оформлення.

Хід виконання проекту: Було проведено дослідження ринку з метою збору інформації про продаж аналогічних об’єктів, а також відбір і перевірка даних по найбільш схожим об’єктам. При відсутності достовірної інформації про ціни продажу подібного майна вартість об’єкта оцінки визначалася на основі інформації про ціни пропонування подібного майна з урахуванням відповідних поправок, які враховують тенденції зміни ціни продажу подібного майна порівняно з ціною їх пропозиції.

Надалі клієнт отримає: Можливість встановити адекватний розмір ввізного мита, який доведеться заплатити при імпорті.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна при митному оформленні.

ТОВ "Ві Джі Холдинг"


Замовник: Постачальник нетканих матеріалів в Україні.

Завдання: Визначення ринкової вартості майна Замовника для цілей митного оформлення.

Хід виконання проекту: З огляду на мету проведення незалежної оцінки (для цілей митного оформлення) для проведення незалежної оцінки майна інструментом оцінки застосовувався Порівняльний методичний підхід. Для визначення ринкової вартості майна Замовника було проведено дослідження ринку з метою збору інформації про пропозиціях про продаж аналогічних об’єктів. Оцінювач провів порівняння об’єкта оцінки і обраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає: Інформацію про ринкову вартість оцінюваного майна.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна при митному оформленні.

ПрАТ "Завод "Фрегат"


www.fregat.mk.ua

Замовник: Український завод, який пропонує комплексні рішення в області систем зрошення, дорожніх огороджень, металоконструкцій різного призначення, а також виробів машинобудування.

Завдання: Визначення ринкової вартості основних засобів Замовника для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів дослідження ринку з метою збору інформації про продаж ідентичних або аналогічних за функціональним призначенням об’єктів порівняння, вибрав метод розрахунку вартості об’єктів виходячи з обсягу та достовірності наявної інформації. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригуючих поправок до вартості об’єктів порівняння.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів в бухгалтерському обліку.

ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна"


http://www.wimm-bill-dann.com.ua/

Замовник: Компанія з виробництва традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів і сиру.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання Замовником вимог ст. 8, ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (в процедурі свізз-аут).

Хід виконання проекту:

Була проаналізована фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи виробництва продукції. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначена ринкова вартість акції.

Надалі клієнт отримає:

Можливість виконати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства»

Замовник в свою чергу зможе:

Сконцентрувати всі акції для оптимізації структури власності бізнесу.

INFOBUS s.r.o.


https://infobus.eu/

Замовник: Міжнародна IT-компанія, яка спеціалізується на розробці і впровадженні інноваційного та комплексного програмного забезпечення для всіх учасників ринку пасажирських перевезень. Основним продуктом компанії є глобальна система диспетчеризації рейсів і продажу квитків – BusSystem.

Завдання: Визначити справедливу вартість майнових прав інтелектуальної власності на твір (комп’ютерну програму).

Хід виконання проекту: Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне і найбільш ефективне використання, досліджено перспективи і побудований прогноз отримання доходу від використання майнових прав. Також виконано розрахунок витрат на створення подібного об’єкту.

Надалі власник отримає: Можливість відобразити вартість майнових прав у фінансовій звітності відповідно до правил МСФЗ.

ТОВ "С-Инжиниринг"


http://se.ua/ua/

Замовник: Українська інжинірингова компанія. В рамках холдингу SE Group International розробляються і реалізуються проекти “під ключ” у таких областях, як системи електропостачання, системи автоматизації, управління електроприводом, системи технічної безпеки, телекомунікаційні системи, а також пропонуються послуги з технічного обслуговування.

Завдання: Провести переоцінку основних засобів для відображення даних переоцінки у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту: Для визначення ринкової вартості основних засобів оцінювач виконав дослідження ринку, було знайдено достатню кількість об’єктів порівняння, які вже були у використанні тому в розрахунках застосовувався порівняльний підхід. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість основних засобів.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити вартість основних засобів у фінансовій звітності.

ТОВ "АЛЬТ-СТАР"


https://altstar.com.ua/

Замовник: Підприємство по сервісному обслуговуванню, ремонту, діагностики та відновлення стартерів, генераторів, кондиціонерів, автономних опалювачів у Києві та Київській області.

Завдання: Визначення ринкової вартості товарів в обороті для укладення договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено вивчення ринку і збір інформації про продаж подібного майна. З огляду на мету проведення оцінки (для цілей укладення договору застави) оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід, який є основним при проведенні незалежної оцінки. За допомогою порівняльного підходу, використовуючи аналіз ринкових цін продажу подібних товарів, була змодельована ринкова вартість об’єкта оцінки.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку майна, який замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість товарів в обороті при укладення договору застави з банком.

ПрАТ "Нафтогазбуд"


http://www.naftogazbud.com.ua/

Замовник: ПрАТ  “Нафтогазбуд ” веде будівництво «під ключ» об’єктів нафтогазового комплексу.

Завдання: Визначення ймовірного рівня ринкових цін на нерухоме майно виробничо-складського призначення для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: В процесі визначення ймовірного рівня ринкових цін оцінювачем був проведений аналіз ринку нерухомості з продажу нежитлових комерційних приміщень на підставі вибірки об’єктів комерційної нерухомості. Визначено ймовірний рівень ринкових цін на об’єкти дослідження, проведені на основі незалежної оцінки ринкової вартості. Для визначення можливої ​​величини ринкової вартості об’єкта оцінки, оцінювачем використано порівняльний підхід. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригуючих виправлень щодо вартості об’єктів порівняння. В результаті проведеного аналізу і розрахунків, виконаних на основі порівняльного методичного підходу, оцінювачем було отримано значення, яке можна інтерпретувати як ймовірну ринкову вартість об’єкта дослідження.

Надалі власник отримає: Інформаційно-консультаційну довідку про можливий рівень ринкових цін, яка дозволяє прийняти рішення про продаж об’єкта, постановці на баланс, здачі в оренду.

Замовник, в свою чергу, зможе: Прийняти рішення про доцільність придбання об’єкта дослідження. Якщо таке рішення буде прийнято, він може замовити звіт про оцінку ринкової вартості об’єкта, який дозволить здійснити будь-які юридично можливі операції з об’єктом, включаючи передачу його в заставу для отримання банківських кредитів.

ТОВ "Вуд Інтернаціонал"


https://jmjtaste.com/

Замовник: Лісопильне та стругальне виробництво.

Завдання: Визначення вартості корпоративних прав в розмірі 100% підприємства для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту:

Отримавши необхідні документи і провівши аналіз об’єкта оцінки, оцінювач визначив, що в даному звіті буде використаний витратний підхід для визначення вартості корпоративних прав на частку в статутному капіталі, в рамках якого буде використаний дохідний підхід для визначення вартості власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень і обмежувальних умов оцінки, була визначена ринкова вартість об’єкта оцінки.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку з визначенням ринкової вартості корпоративних прав підприємства.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість корпоративних прав підприємства при укладанні договору купівлі-продажу.

ТОВ "Спецбудмаш"


http://www.sbm-503.com.ua/

Замовник: Компанія спеціалізується на виробництві комунальної, будівельної та дорожньої техніки і запасних частин до неї.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання Замовником вимог ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство.

Хід виконання проекту: Були проаналізовано фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи виробництва продукції. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначено ринкова вартість акції.
Надалі клієнт отримає: Можливість сконцентрувати всі акції для оптимізації структури компанії і перетворити акціонерне товариство в товариство з обмеженою відповідальністю.

Компанія "Суфор Лімітед"


Завдання: Визначення ринкової вартості частки в розмірі 99,99% статутного капіталу ТОВ з метою її продажу.

Хід виконання проекту:

Проаналізовано діяльність підприємства, перспективи та ризики його подальшої роботи, зібрана необхідна інформація і виконані розрахунки. В результаті роботи визначена ринкова вартість власного капіталу і оцінюваної частки.

Надалі власник отримає:

Інформацію про ринкову вартість оцінюваного об’єкта і може застосувати результати оцінки з метою продажу.

Замовник в свою чергу зможе:

Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження того, що ціна продажу активу була близька до його ринкової вартості.

ТОВ "Підприємство "Пластик Карта"


http://plasticcard.ua/

Замовник: Провідний український виробник всіх видів сучасних пластикових карт.

Завдання: Визначити ринкову вартість належної йому частки в статутному капіталі в одному з підприємств, для подальшого продажу.

Хід виконання проекту:

У зв’язку з тим що підприємство, частка в якому оцінювалася, знаходиться в Україні, а замовник оцінки – нерезидент, оцінювачі допомогли підготувати запити про надання документів, необхідні пояснення, виконали розрахунок, оформили звіт про оцінку та передали клієнту.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів і законодавства по оцінці.

Замовник в свою чергу зможе:

Вигідно розпорядиться активом.

ТОВ "Агропартнер"


https://agropartner.ua

Замовник: Велика аграрна компанія, яка займається торгівлею мінеральними добривами, зерновими, олійними та продуктами переробки зернових культур, рослинними оліями, а також засобами захисту рослин в Україні та за кордоном.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку товарів на складі (мінеральних добрив, соняшникової олії, борошна і зернових) для цілей укладення договору застави з комерційним банком.

Хід виконання проекту:
В процесі оцінки перед оцінювачем стояло завдання, в першу чергу, проаналізувати відповідність балансової вартості оцінюваних товарів їх цінам на ринку. За допомогою порівняльного підходу, оцінювач виконав аналіз ринкових цін продажу подібних товарів і змоделював ринкову вартість об’єкта оцінки. Виконавши ряд оціночних дій, оцінювач підтвердив, що балансова вартість товарів є їх справедливою ринковою вартістю.

Надалі власник отримає:
Звіт про оцінку товарів, який замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник в свою чергу зможе:
Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на розширення бази основних засобів компанії.

Харківський обласний центр зайнятості

https://kha.dcz.gov.ua

Замовник: Харківський обласний центр зайнятості

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості офісної техніки (ноутбуків і їх комплектуючих, моніторів, інтернет-обладнання та ін.) для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав дослідження ринку офісної техніки з метою збору інформації про пропозиції до продажу аналогічних і ідентичних об’єктів. Був проведений ретельний відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані дані щодо розміру фізичного зносу об’єктів оцінки і об’єктів порівняння. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість офісної техніки.

Надалі власник отримає:
Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії з урахуванням їх зносу станом на дату оцінки.

Замовник в свою чергу зможе:
Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів в бухгалтерському обліку.

ПрАТ "Лінде Газ Україна"


Замовник: Підприємство – виробник промислових газів.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для проведення процедури сквіз-аут.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки № 1 і № 3. Була зібрана необхідна інформація, отримані документи, виконані аналіз, прогноз діяльності акціонерного товариства, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає:
Мажоритарний акціонер зможе консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства.

Міноритарні акціонери отримають грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник в свою чергу зможе:
Виконати вимоги ст. 8, ст. 652 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Страхова компанія "Форміка"


http://formika.com.ua/

Замовник: Компанія, яка спеціалізується на всіх видах страхування, крім страхування життя.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлової будівлі для бухгалтерських цілей.

Хід виконання проекту:

Оцінювач виконав дослідження ринку аналогічної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу, схожих на наш, об’єктів. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку ринкової вартості нежитлової будівлі.

Замовник в свою чергу зможе:

Показати ринкову вартість об’єкта в бухгалтерських цілях.

ТОВ "Висота-К"


http://vysota-k.com.ua/

Замовник: Понад п’ятнадцять років успішно працює на українському будівельному ринку, забезпечуючи будівництво об’єктів житлового та соціально-культурного призначення відомих будівельних компаній Києва і його передмістя баштовими кранами відомих європейських виробників.

Завдання: Виконати оцінку нежитлового приміщення офісу для укладення договору оренди.

Хід виконання проекту:

В процесі оцінки було проведено обстеження об’єкта та отримані необхідні відомості про технічний стан і знос елементів конструкцій, вивчена технічна документація, а також інші необхідні матеріали. Для розрахунку ринкової вартості майна у вигляді нежитлового приміщення офісу, оцінювачем компанії був проведений комплексний моніторинг ринку продажу аналогічного майна.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку з інформацією про поточну вартість приміщення офісу, на підставі якого власник зможе укласти договір оренди.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ТОВ "Електробудова Україна"


http://electra.zp.ua/portfolio_category/elebud/

Замовник: Компанія – виробник електророзподільної та контрольної апаратури.

Завдання: Визначення ринкової вартості майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту:

Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне і найбільш ефективне використання, досліджені перспективи виробництва продукції і визначена ставка роялті.

Надалі власник отримає:

В результаті розрахунків визначена ринкова вартість майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Замовник в свою чергу зможе:

Власник прав, він же замовник оцінки, отримає можливість зробити ефективні управлінські рішення.

ТОВ "КГ ГРУП"


Завдання: Визначення ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства у статутному капіталі ТОВ «КГ ГРУП» з метою укладення договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту: Проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використано майновий підхід з використанням методу чистої вартості активів. В результаті роботи визначено ринкова вартість.

Надалі власник отримає: Iнформацію про ринкову вартість оцінюваного об’єкта і можливiсть застосувати результати оцінки з метою продажу.

Замовник, в свою чергу, зможе: Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження того, що ціна продажу активу була близька до його ринкової вартості.

"ВИДИ ГРУП"


https://vidi.ua/ua/

Замовник: Один з найбільших автодилерів в Україні.

Завдання: Оцінити автосалон, який працює під брендом відомої шведської автомобільної компанії, для відображення його справедливої ​​ринкової вартості згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) при проходженні щорічного аудиту в міжнародній аудиторській компанії.

Хід виконання проекту: Робота вирізнялася з-поміж безлічі виконуваних нами оцінок подібного майна по всій Україні, в першу чергу, розташуванням об’єкта оцінки. До другої – технічним наповненням автосалону і його ремонтом (ремонт витриманий в корпоративній стилістиці шведського бренду). Оцінювачем був проведений глибокий аналіз ринку автомобільних шоу-румів в Україні. Зібрано базу схожих об’єктів по всій Україні. Підібрано найбільш релевантні аналоги (об’єкти порівняння). Зроблено оцінку порівняльним методом.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку автосалону, який включає в себе повноцінний аналіз ринку автоцентрів і автосалонів в Україні.

Замовник, в свою чергу, зможе: В черговий раз підтвердити позитивні фінансові результати бізнесу, за який він несе відповідальність. Клієнту в необхідний термін була передана робота по оцінці автосалону. Дана робота до моменту передачі клієнту була схвалена фахівцями міжнародної аудиторської компанії.

АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»


Замовник: Підприємство, яке спеціалізується на переробці і консервації продуктів.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій в кількості 7 568 800 шт. з метою викупу.

Хід виконання проекту: За 7 робочих днів оцінювач провів оцінку пакета акцій.

Застосовувалися два підходи: Майновий (витратний) і прибутковий. Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки. В результаті проведення розрахунків і узгодження результатів, була визначена ринкова вартість пакета акцій і сформований звіт.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість пакета акцій перед акціонерами компанії з метою викупу.

ПАТ «УЦОП»


Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю, яке надає послуги громадського харчування та тимчасового розміщення громадян.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для цілей, передбачених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки №1 і №3. Були зібрані необхідні вихідні дані, виконані аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ринку послуг, складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає: Право вимагати в акціонерного товариства викупити належні йому акції в випадках, передбачених законодавством та отримати грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІК «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО»


http://aaz.company/ua/

Замовник: Компанія, яка займається автобусними міжміськими пасажирськими і вантажними перевезеннями в Україні.

Завдання: Визначення вартості майнових прав на знаки для товарів і послуг для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Проведено ідентифікацію об’єктів права інтелектуальної власності та пов’язаних з ними прав, проаналізовано існуюче використання та визначено перспективи подальшого використання, виконані розрахунки вартості знака для товарів і послуг.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості майнових прав на знаки для товарів і послуг, а саме власної торгової марки ПІК «ААЗ Трейдінг Ко».

Замовник, в свою чергу, зможе: Обгрунтувати витрати перед контролюючими органами.

ПП «Колібріс»


Замовник: Юридична особа, власник ринку «Колібріс» у м.Київ.

Завдання: Визначення вартості частки підприємства для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: Проаналізовано діяльність і доходи підприємства, перспективи його подальшої роботи, особливості функціонування на ринку. Провели необхідні процедури для оцінки згідно законодавства з оцінки та Національного стандарту №3.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів і законодавства по оцінці.

Замовник, в свою чергу, зможе: Прийняти найбільш правильне рішення для вигідного розпорядження своєю частиною в частці підприємства.

ПП «КУРОРТИ ПРИАЗОВ'Я»


http://kurort.berdyansk.biz/

Замовник: Компанія, яка займається діяльністю лікувальних установ.

Завдання: Виконати оцінку дитячого оздоровчого комплексу для укладення договору іпотеки з ПАТ «КРЕДОБАНК».

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений аналіз ринку комерційної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу схожих до нашого об’єкту оцінки комплексів. Було проаналізовано найбільш ефективне використання об’єкта оцінки, зібрана база об’єктів порівняння.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку з поточною вартістю оздоровчого комплексу, на підставі якого власник зможе укласти договір іпотеки з банком.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість оздоровчого комплексу в банку.

ПП «ОСАН»


Замовник: Підприємство оптової торгівлі фармацевтичними товарами.

Завдання: Виконати оцінку вартості нежитлового офісної будівлі в м. Харків для цілей укладення договору іпотеки.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений комплексний моніторинг ринку продажу офісних будівель в районі розташування об’єкта оцінки. Було проаналізовано найбільш ефективне використання об’єкта оцінки, зібрана база найбільш порівнянних об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість нежитлового офісної будівлі, яку замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, в свою чергу, зможе: Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на будівництво нового офісного корпусу.

ПрАТ "УКРГІПРОШТУВ"


http://giproshtuv.com.ua/

Замовник: Український генеральний інститут з проектування підприємств штучного волокна.

Завдання: Виконати оцінку вартості майнового комплексу (офісного центру) згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) для цілей відображення у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений комплексний моніторинг ринку продажу офісних центрів в м.Києві. Було проаналізовано поточне і майбутнє використання об’єкта оцінки з точки зору його прибутковості, а саме: зібрана база даних щодо орендних ставок на схожі за функціональним призначенням будівлі, проаналізовано ринковий рівень ставок капіталізації, а також рівень вакантності приміщень офісного напряму. В процесі оцінки, власником будівлі була додатково надана інформація про річні операційнi витрати на його утримання.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку майнового комплексу (офісного центру) згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майнового комплексу в бухгалтерському обліку.

 

ТОВ "БIЛТIМ"


Замовник: Підприємство оптової торгівлі машинами та обладнанням.

Завдання: Виконати оцінку виробничо-складського комплексу в м. Прилуки для цілей укладення договору іпотеки.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений комплексний моніторинг ринку продажу виробничо-складських комплексів в районі розташування об’єкта оцінки. Було проаналізовано найбільш ефективне використання об’єкта оцінки, зібрана база об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість виробничо-складського комплексу, на підставі якої власник зможе розрахувати суму кредиту.

Замовник, в свою чергу, зможе: Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на будівництво нового складу.

ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»


Замовник: Один з великих автодилерів в Україні, перший офіційний дилер Nissan, а також один з найбільших дилерських центрів Renault, ЗАЗ в Україні.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку комерційної нерухомості (автосалону) для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений глибокий аналіз ринку автосалонів.
Зібрано базу схожих об’єктів. Підібрано найбільш релевантні аналоги (об’єкти порівняння). Зроблено оцінку порівняльним методом із застосуванням необхідних коригувань на відмінності між об’єктом оцінки та об’єктами порівняння.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів оцінки і законодавством.

Замовник, в свою чергу, зможе: Показати реальну ринкову вартість в бухгалтерському обліку згідно з усіма вимогами П (С) БО.

ТОВ «Айбокс»


https://ibox.ua/

Замовник: Юридична особа, власник прав на знаки для товарів і послуг.

Завдання: Визначення вартості знаків для товарів і послуг, а також розміру ліцензійного платежу.

Хід виконання проекту: Від замовника і достовірних відкритих джерел були отримані вихідні дані, проведена ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності та пов’язаних з ними прав, проаналізовано існуюче використання та визначено перспективи подальшого використання, виконані розрахунки вартості кожного об’єкта.

Надалі власник активу отримає: Періодичні платежі (роялті).

Замовник, в свою чергу, зможе: Надавати послуги з використанням популярного знака для товарів і послуг, економити на рекламі.

ТОВ «ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»


http://euroformatsteel.com/

Замовник: Компанія, яка спеціалізується на виробництві металевих конструкцій і надання послуг гарячого оцинкування і порошкового фарбування.

Завдання: Виконати оцінку нежитлових приміщень з визначення ринкової вартості майна для укладення договору іпотеки з ПАТ «Комерційний банк«Глобу».

Хід виконання проекту: Для розрахунку ринкової вартості майна у вигляді нежитлових приміщень фахівцями компанії, проведений моніторинг майна і його фотофіксація. Протягом 5 робочих днів було сформульовано експертний висновок щодо оцінки.

Надалі власник отримав: Інформацію про поточну вартість об’єкта оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість нежитлових приміщень в банку для отримання іпотеки.

ТОВ «ЗМ Україна»


Замовник: Широкопрофільна науково-інноваційна корпорація, основними напрямками діяльності якої є:

– засоби індивідуального захисту на виробництві та засоби безпеки дорожнього руху;

– матеріали для автомобільної промисловості та суднобудування;

– матеріали для телекомунікаційних і електричних мереж;

– охорона здоров’я;

– товари для офісу;

– промислове виробництво.

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості офісної техніки (ноутбуків і їх комплектуючих, моніторів, інтернет-обладнання та ін.) Для внутрішніх господарських потреб підприємства.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав дослідження ринку офісної техніки з метою збору інформації про пропозиції до продажу аналогічних і ідентичних об’єктів. Був проведений ретельний відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані дані щодо розміру фізичного зносу об’єктів оцінки і об’єктів порівняння. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість офісної техніки.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії з урахуванням їх зносу станом на дату оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Ефективно розпоряджатися основними засобами (здати в оренду, продати, укласти договір страхування і т.д.), володіючи актуальною інформацією про їх реальну ринкову вартість.

ТОВ «Маскат-Консалт»


Замовник: Компанія, яка надає юридичні послуги.

Завдання: Виконати оцінку цінних паперів за визначенням ринкової вартості майна для цілей викупу акцій у акціонерів.

Хід виконання проекту: Співробітником компанії були дотримані всі правила і принципи оцінки. Були зібрані необхідні вихідні дані, виконані аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ринку послуг, складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків, в результаті розрахунків була визначена ринкова вартість пакета акцій.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість пакета акцій перед акціонерам компанії, з метою викупу.

ТОВ «НВТ УКРБУДПРОЕКТ 1»


Замовник: Агентство нерухомості.

Завдання: Визначення вартості знака для товарів і послуг для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: Об’єкт знаходиться у спільній власності кількох осіб, кожна з яких використовує його в різному ступені. Відсутність у відкритому доступі достовірної інформації щодо об’єктів порівняння, що накладає обмеження на використання методів в рамках порівняльного підходу. Для розрахунку вартості використовувався дохідний підхід, метод роялті. Для вирішення поставленого завдання оцінювач проаналізував дохід, що отримується від використання об’єкта кожним з правовласників, а також додаткові доходи від ліцензійних договорів.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до національних стандартів оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Прийняти правильні управлінські рішення щодо розпорядження активом.

ТОВ «СК-АГРО»


Замовник: Аграрне підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур.

Завдання: Виконати оцінку нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками для цілей відображення у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту: Для розрахунку ринкової вартості нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками, були відібрані об’єкти порівняння – земельні ділянки, пропоновані до продажу на ринку нерухомості, з подальшим коректуванням їх вартості на правовий режим.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість права користування земельними ділянками в бухгалтерському обліку.

ТОВ «Три ведмеді»


https://3bears.ua/

Замовник: Велика національна виробничо-торгова компанія, один з найбільших виробників морозива і заморожених продуктів в Україні.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку комерційної нерухомості (комплексу будівель і споруд) для цілей щорічної переоцінки заставного майна.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав аналіз ринку комерційної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу схожих до нашого об’єкту оцінки комплексів (місце розташування, вид функціонального використання, площу, стан тощо). Був проведений відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані відмінності між об’єктами. В результаті проведення всіх необхідних коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість комерційної нерухомості (комплексу будівель і споруд).

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку комерційної нерухомості (комплекс будівель і споруд), який замовник зміг надати на кредитному комітеті. Звіт був схвалений фахівцями банку і дав можливість клієнту продовжити терміни кредитування і отримати інформацію про справедливу вартість майна на конкретну дату.

ТОВ «Фарма Старт»


https://acino.ua/

Замовник: Фармацевтична компанія, виробник лікарських препаратів.

Завдання: Визначення вартості знаків для товарів і послуг, а також розміру ліцензійного платежу.

Хід виконання проекту: Від замовника і достовірних відкритих джерел були отримані вихідні дані, проведена ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності та пов’язаних з ними прав, проаналізовано існуюче використання та визначено перспективи подальшого використання, виконані розрахунки вартості знака для товарів і послуг.

Надалі власник активу отримає: Думка незалежного оцінювача щодо можливої ​​(рекомендованої) вартості комбінованого платежу при здійсненні переговорів в процесі укладення ліцензійного договору.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виробляти продукцію з використанням популярного знака для товарів і послуг, економити на рекламі, збільшити обсяг продажів. Обгрунтувати витрати на роялті перед контролюючими органами.

ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»


https://ffin.ua/

Замовник: Юридична особа, торговець цінними паперами.

Завдання: Визначення вартості бізнесу, а також справедливої ​​вартості активів і пасивів з метою тестування вартості гудвілу.

Хід виконання проекту: Проаналізовано діяльність підприємства, перспективи його подальшої роботи, особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні, можливості освоєння зарубіжних ринків. Так як призначенням оцінки було тестування гудвілу, оцінювачу необхідно було виявити всі нематеріальні активи, якi враховуються підприємством в явному вигляді, так і приховані, але фактично їм використовуються, а також визначити їх вартість.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до міжнародних стандартів оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Вигідно розпорядитися активом.

ПрАТ "Парфум"


Замовник: Юридична особа, що надає об’єкти нерухомості в оренду.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для проведення процедури сквіз-аут.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки №1 і №3. Були зібрані необхідні вихідні дані, виконані аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ринку послуг, складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає: Особи, які діють спільно і володіють домінуючим контрольним пакетом акцій, зможуть консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства. Міноритарні акціонери отримають грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ?
ВИ ЗА КРОК ДО ВIДПОВIДI!

Зателефонуйте нам

  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98

або
замовте зворотний дзвінок

Наш блог


u-yakih-vipadkah-pid-chas-vikonavchogo-provadzhennya-oczinka-є-nedijsnoyu-rishennya-vs У яких випадках під час виконавчого провадження оцінка є недійсною: рішення ВС

Розглядаючи справу № 461/4240/17, колегія Верховного Суду прийняла такі висновки: Оцінку майна можна оскаржити в порядку, який встановлений для оскарження рішень та дій державних виконавців. Під час виконавчого провадження оцінка нерухомості може бути визнана недійсною, якщо не був проведений огляд цього майна. Аргументація ВС з приводу своїх рішень У вищезазначеній справі боржник подав скаргу до […]

Оцінка нерухомості в Україні. Оцінка нерухомості: все, що потрібно знати про процедуру оцінки в 2020 році

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» перед тим, як укласти будь-яку угоду, пов’язану з майном, необхідно отримати послуги експерта з оцінки. Навіщо? Велика частина договорів з нерухомістю підлягають нотаріальному посвідченню та державному оподаткуванню. З метою точного визначення розміру податку здійснюється оцінка нерухомості. В яких випадках передбачена […]

ocenka zemli pri ee otchuzhdenii yuridicheskim licom Оцінка землі під час її відчуження юридичною особою

У ситуації, коли юридична особа відчужує земельну ділянку, виникає питання – а чи потрібно проводити експертну грошову оцінку землі. На це питання відповіли фахівці Міністерства юстиції України. Якщо проаналізувати Земельний кодекс України, то ми помітимо, що нормами законодавства встановлено, що експертна грошова оцінка виконується під час укладення цивільно-правових угод, де об’єктом виступає земельна ділянка. Крім […]

kakoe sostoyanie rynka nedvizhimosti ukrainy bylo v iyune 2021 Який стан ринку нерухомості України був у червні 2021?

Сьогодні існує така група компаній, як “Увекон”. Починаючи з 2007 року, вони на постійній основі проводять актуальні дослідження ринку нерухомості України та формують відповідні звіти, в яких фіксуються цінові показники. Таким чином, був сформований аналіз і за червень 2021 року. Що можна знайти в документі? У звіті зазначена інформація про вартість нерухомості під час укладення […]

kejs opredelenie rynochnoj stoimosti odnoj imennoj akcii s celyu vypolneniya trebovanij zakonodatelstva Кейс: «Визначення ринкової вартості однієї іменної акції з метою виконання вимог законодавства»

Замовник: АТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України», яке здійснює: надання послуг з тимчасового розміщення в готелі; надання послуг громадського харчування; надання послуг з оренди нерухомого майна. Завдання: Перед експертами було поставлено завдання визначити ринкову вартість однієї простої іменної акції АТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» з метою виконання вимог […]