Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98

Нас рекомендують

АТ “Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України”


Замовник: Здійснює надання послуг з тимчасового розміщення в готелі, надання послуг громадського харчування, надання послуг з оренди нерухомого майна.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції АТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» для виконання вимог ст.8, ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Результати оцінки будуть використовуватися АТ при проведенні процедури виділу.

Хід виконання проекту: Була проведена ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, проведено аналіз можливих обмежень та припущень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Для визначення вартості простої іменної акції був використаний дохідний підхід. Виходячи з мети оцінки, оцінювач визначає вартість, використовуючи припущення, що цінні папери не обтяжені і не мають обмежень корпоративних прав. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень і обмежувальних умов оцінки, була визначена ринкова вартість об’єкта оцінки. Був складений звіт про оцінку майна та надано висновки про вартість об’єкта.

Надалі власник активу отримає: Право вимагати в акціонерного товариства викупити належні йому акції в випадках, передбачених законодавством та отримати грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних йому акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства».

ТОВ «АСIНО УКРАЇНА»


www.acino.ua

Замовник: Міжнародна фармацевтична компанія, що спеціалізується на розробці і виробництві модифікованих генериків, використовуючи сучасні досягнення та передові технології.

Завдання: Виконання робіт по оцінці майнових прав інтелектуальної власності, а саме: невиключні майнові права інтелектуальної власності за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг для визначення розміру паушального платежу.

Хід виконання проекту: Проведено ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, сформульовані припущення і обмеження оцінки. У проведену роботу, відповідно до вимог чинного законодавства, були проаналізовані можливості розрахунку вартості об’єкта оцінки усіма основними підходами: майновим, дохідним і порівняльним. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використаний метод роялті в рамках дохідного підходу оцінки прав на торговельну марку. Були виконані розрахунки вартості майнових прав на торговельну марку.

Надалі власник активу отримає: Обгрунтовану інформацію для самостійного розрахунку вартості паушального платежу при укладанні ліцензійного договору, а також рекомендовану величину паушального платежу, визначену незалежним оцінювачем.

Замовник, в свою чергу, зможе: Укласти ліцензійний договір на обґрунтованих істотних умовах. Використовувати відому торгову марку для виробництва продукції, знизивши витрати на рекламу і збільшивши обсяг продажів.

Національне агентство по запобіганню корупції


https://nazk.gov.ua/uk/

Замовник: Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.

Завдання: Виконати роботи з оцінки майна, що перебуває у сфері управління Національного агентства, а саме окремих приміщень будівлі.

Хід виконання проекту: Було проаналізовано стан ринку продажу і оренди офісних і складських приміщень в Печерському районі м.Києва, проведена ідентифікація майна, що підлягає оцінці, з усіх пропозицій по оренді та продажу подібних приміщень сформована група приміщень для проведення порівняльного аналізу. В результаті розрахунків визначено ринкова вартість майна.

Надалі клієнт отримає: Можливість укласти договір оренди приміщень після затвердження висновків про вартість територіальними органами Фонду державного майна України.

ПрАТ Страхова компанія "КИЙ АВІА ГАРАНТ"


http://kag.ua/

Замовник: Страхова компанія надає надійний страховий захист за всіма видами страхування.

Завдання: Здійснення робіт з незалежної оцінки однієї простої іменної акції ПрАТ Страхова компанія “КИЙ АВІА ГАРАНТ”

Хід виконання проекту:

Було проаналізовано фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи надання послуг. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначено ринкова вартість акції.

Надалі клієнт отримає:

Можливість виконати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства».

Замовник, в свою чергу, зможе:

Збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків існуючої номінальної вартості.

ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС"


Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання вимог ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки. Була зібрана необхідна інформація, отримані документи, виконаний аналіз, прогноз діяльності акціонерного товариства, в результаті розрахунків була визначена ринкова вартість простих іменних акцій.

Надалі власник отримає: Акціонер володіючий домінуючим пакетом акцій зможе консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Державна установа "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України"


Замовник: Кардіохірургічна клініка.

Завдання: Визначення ринкової вартості патенту на корисну модель для внесення до статутного капіталу наукового парку.

Хід виконання проекту: Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне та найефективніше використання, досліджено перспективи виробництва продукції. Проаналізовано витрати, пов’язані зі створенням та реєстрацією корисної моделі, визначено поточну ринкову вартість таких витрат.

Надалі власник отримає: Звіт із визначенням ринкової вартості майнових прав інтелектуальної власності за патентом на корисну модель.

Замовник, у свою чергу, зможе: Внести права на патент у статутний капітал наукового парку.

ТОВ «Три ведмеді»


https://3bears.ua/

Замовник: Велика національна виробничо-торгова компанія, один з найбільших виробників морозива і заморожених продуктів в Україні.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку комерційної нерухомості (комплексу будівель і споруд) для цілей щорічної переоцінки заставного майна.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав аналіз ринку комерційної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу схожих до нашого об’єкту оцінки комплексів (місце розташування, вид функціонального використання, площу, стан тощо). Був проведений відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані відмінності між об’єктами. В результаті проведення всіх необхідних коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість комерційної нерухомості (комплексу будівель і споруд).

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку комерційної нерухомості (комплекс будівель і споруд), який замовник зміг надати на кредитному комітеті. Звіт був схвалений фахівцями банку і дав можливість клієнту продовжити терміни кредитування і отримати інформацію про справедливу вартість майна на конкретну дату.

ТОВ "Алмонд Тейп"


www.almond.com.ua

Замовник: Постачальник спорядження для упаковки вантажів ПЕТ стрічкою.

Завдання: Виконати роботу з оцінки майна Замовника для цілей митного оформлення.

Хід виконання проекту: Було проведено дослідження ринку з метою збору інформації про продаж аналогічних об’єктів, а також відбір і перевірка даних по найбільш схожим об’єктам. При відсутності достовірної інформації про ціни продажу подібного майна вартість об’єкта оцінки визначалася на основі інформації про ціни пропонування подібного майна з урахуванням відповідних поправок, які враховують тенденції зміни ціни продажу подібного майна порівняно з ціною їх пропозиції.

Надалі клієнт отримає: Можливість встановити адекватний розмір ввізного мита, який доведеться заплатити при імпорті.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна при митному оформленні.

ТОВ "Ві Джі Холдинг"


Замовник: Постачальник нетканих матеріалів в Україні.

Завдання: Визначення ринкової вартості майна Замовника для цілей митного оформлення.

Хід виконання проекту: З огляду на мету проведення незалежної оцінки (для цілей митного оформлення) для проведення незалежної оцінки майна інструментом оцінки застосовувався Порівняльний методичний підхід. Для визначення ринкової вартості майна Замовника було проведено дослідження ринку з метою збору інформації про пропозиціях про продаж аналогічних об’єктів. Оцінювач провів порівняння об’єкта оцінки і обраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає: Інформацію про ринкову вартість оцінюваного майна.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна при митному оформленні.

ПрАТ "Завод "Фрегат"


www.fregat.mk.ua

Замовник: Український завод, який пропонує комплексні рішення в області систем зрошення, дорожніх огороджень, металоконструкцій різного призначення, а також виробів машинобудування.

Завдання: Визначення ринкової вартості основних засобів Замовника для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів дослідження ринку з метою збору інформації про продаж ідентичних або аналогічних за функціональним призначенням об’єктів порівняння, вибрав метод розрахунку вартості об’єктів виходячи з обсягу та достовірності наявної інформації. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригуючих поправок до вартості об’єктів порівняння.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів в бухгалтерському обліку.

INFOBUS s.r.o.


https://infobus.eu/

Замовник: Міжнародна IT-компанія, яка спеціалізується на розробці і впровадженні інноваційного та комплексного програмного забезпечення для всіх учасників ринку пасажирських перевезень. Основним продуктом компанії є глобальна система диспетчеризації рейсів і продажу квитків – BusSystem.

Завдання: Визначити справедливу вартість майнових прав інтелектуальної власності на твір (комп’ютерну програму).

Хід виконання проекту: Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне і найбільш ефективне використання, досліджено перспективи і побудований прогноз отримання доходу від використання майнових прав. Також виконано розрахунок витрат на створення подібного об’єкту.

Надалі власник отримає: Можливість відобразити вартість майнових прав у фінансовій звітності відповідно до правил МСФЗ.

ТОВ "С-Инжиниринг"


http://se.ua/ua/

Замовник: Українська інжинірингова компанія. В рамках холдингу SE Group International розробляються і реалізуються проекти “під ключ” у таких областях, як системи електропостачання, системи автоматизації, управління електроприводом, системи технічної безпеки, телекомунікаційні системи, а також пропонуються послуги з технічного обслуговування.

Завдання: Провести переоцінку основних засобів для відображення даних переоцінки у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту: Для визначення ринкової вартості основних засобів оцінювач виконав дослідження ринку, було знайдено достатню кількість об’єктів порівняння, які вже були у використанні тому в розрахунках застосовувався порівняльний підхід. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість основних засобів.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити вартість основних засобів у фінансовій звітності.

ТОВ "АЛЬТ-СТАР"


https://altstar.com.ua/

Замовник: Підприємство по сервісному обслуговуванню, ремонту, діагностики та відновлення стартерів, генераторів, кондиціонерів, автономних опалювачів у Києві та Київській області.

Завдання: Визначення ринкової вартості товарів в обороті для укладення договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено вивчення ринку і збір інформації про продаж подібного майна. З огляду на мету проведення оцінки (для цілей укладення договору застави) оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід, який є основним при проведенні незалежної оцінки. За допомогою порівняльного підходу, використовуючи аналіз ринкових цін продажу подібних товарів, була змодельована ринкова вартість об’єкта оцінки.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку майна, який замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість товарів в обороті при укладення договору застави з банком.

ПрАТ "Нафтогазбуд"


http://www.naftogazbud.com.ua/

Замовник: ПрАТ  “Нафтогазбуд ” веде будівництво «під ключ» об’єктів нафтогазового комплексу.

Завдання: Визначення ймовірного рівня ринкових цін на нерухоме майно виробничо-складського призначення для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: В процесі визначення ймовірного рівня ринкових цін оцінювачем був проведений аналіз ринку нерухомості з продажу нежитлових комерційних приміщень на підставі вибірки об’єктів комерційної нерухомості. Визначено ймовірний рівень ринкових цін на об’єкти дослідження, проведені на основі незалежної оцінки ринкової вартості. Для визначення можливої ​​величини ринкової вартості об’єкта оцінки, оцінювачем використано порівняльний підхід. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригуючих виправлень щодо вартості об’єктів порівняння. В результаті проведеного аналізу і розрахунків, виконаних на основі порівняльного методичного підходу, оцінювачем було отримано значення, яке можна інтерпретувати як ймовірну ринкову вартість об’єкта дослідження.

Надалі власник отримає: Інформаційно-консультаційну довідку про можливий рівень ринкових цін, яка дозволяє прийняти рішення про продаж об’єкта, постановці на баланс, здачі в оренду.

Замовник, в свою чергу, зможе: Прийняти рішення про доцільність придбання об’єкта дослідження. Якщо таке рішення буде прийнято, він може замовити звіт про оцінку ринкової вартості об’єкта, який дозволить здійснити будь-які юридично можливі операції з об’єктом, включаючи передачу його в заставу для отримання банківських кредитів.

ТОВ "Вуд Інтернаціонал"


https://jmjtaste.com/

Замовник: Лісопильне та стругальне виробництво.

Завдання: Визначення вартості корпоративних прав в розмірі 100% підприємства для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту:

Отримавши необхідні документи і провівши аналіз об’єкта оцінки, оцінювач визначив, що в даному звіті буде використаний витратний підхід для визначення вартості корпоративних прав на частку в статутному капіталі, в рамках якого буде використаний дохідний підхід для визначення вартості власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень і обмежувальних умов оцінки, була визначена ринкова вартість об’єкта оцінки.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку з визначенням ринкової вартості корпоративних прав підприємства.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість корпоративних прав підприємства при укладанні договору купівлі-продажу.

ТОВ "Спецбудмаш"


http://www.sbm-503.com.ua/

Замовник: Компанія спеціалізується на виробництві комунальної, будівельної та дорожньої техніки і запасних частин до неї.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання Замовником вимог ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство.

Хід виконання проекту: Були проаналізовано фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи виробництва продукції. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначено ринкова вартість акції.
Надалі клієнт отримає: Можливість сконцентрувати всі акції для оптимізації структури компанії і перетворити акціонерне товариство в товариство з обмеженою відповідальністю.

Компанія "Сурфор Лімітед"


Завдання: Визначення ринкової вартості частки в розмірі 99,99% статутного капіталу ТОВ з метою її продажу.

Хід виконання проекту:

Проаналізовано діяльність підприємства, перспективи та ризики його подальшої роботи, зібрана необхідна інформація і виконані розрахунки. В результаті роботи визначена ринкова вартість власного капіталу і оцінюваної частки.

Надалі власник отримає:

Інформацію про ринкову вартість оцінюваного об’єкта і може застосувати результати оцінки з метою продажу.

Замовник в свою чергу зможе:

Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження того, що ціна продажу активу була близька до його ринкової вартості.

ТОВ "Підприємство "Пластик Карта"


http://plasticcard.ua/

Замовник: Провідний український виробник всіх видів сучасних пластикових карт.

Завдання: Визначити ринкову вартість належної йому частки в статутному капіталі в одному з підприємств, для подальшого продажу.

Хід виконання проекту:

У зв’язку з тим що підприємство, частка в якому оцінювалася, знаходиться в Україні, а замовник оцінки – нерезидент, оцінювачі допомогли підготувати запити про надання документів, необхідні пояснення, виконали розрахунок, оформили звіт про оцінку та передали клієнту.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів і законодавства по оцінці.

Замовник в свою чергу зможе:

Вигідно розпорядиться активом.

ТОВ "Агропартнер"


https://agropartner.ua

Замовник: Велика аграрна компанія, яка займається торгівлею мінеральними добривами, зерновими, олійними та продуктами переробки зернових культур, рослинними оліями, а також засобами захисту рослин в Україні та за кордоном.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку товарів на складі (мінеральних добрив, соняшникової олії, борошна і зернових) для цілей укладення договору застави з комерційним банком.

Хід виконання проекту:
В процесі оцінки перед оцінювачем стояло завдання, в першу чергу, проаналізувати відповідність балансової вартості оцінюваних товарів їх цінам на ринку. За допомогою порівняльного підходу, оцінювач виконав аналіз ринкових цін продажу подібних товарів і змоделював ринкову вартість об’єкта оцінки. Виконавши ряд оціночних дій, оцінювач підтвердив, що балансова вартість товарів є їх справедливою ринковою вартістю.

Надалі власник отримає:
Звіт про оцінку товарів, який замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник в свою чергу зможе:
Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на розширення бази основних засобів компанії.

Харківський обласний центр зайнятості

https://kha.dcz.gov.ua

Замовник: Харківський обласний центр зайнятості

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості офісної техніки (ноутбуків і їх комплектуючих, моніторів, інтернет-обладнання та ін.) для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав дослідження ринку офісної техніки з метою збору інформації про пропозиції до продажу аналогічних і ідентичних об’єктів. Був проведений ретельний відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані дані щодо розміру фізичного зносу об’єктів оцінки і об’єктів порівняння. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість офісної техніки.

Надалі власник отримає:
Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії з урахуванням їх зносу станом на дату оцінки.

Замовник в свою чергу зможе:
Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів в бухгалтерському обліку.

ПрАТ "Лінде Газ Україна"


Замовник: Підприємство – виробник промислових газів.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для проведення процедури сквіз-аут.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки № 1 і № 3. Була зібрана необхідна інформація, отримані документи, виконані аналіз, прогноз діяльності акціонерного товариства, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає:
Мажоритарний акціонер зможе консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства.

Міноритарні акціонери отримають грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник в свою чергу зможе:
Виконати вимоги ст. 8, ст. 652 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Страхова компанія "Форміка"


http://formika.com.ua/

Замовник: Компанія, яка спеціалізується на всіх видах страхування, крім страхування життя.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлової будівлі для бухгалтерських цілей.

Хід виконання проекту:

Оцінювач виконав дослідження ринку аналогічної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу, схожих на наш, об’єктів. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку ринкової вартості нежитлової будівлі.

Замовник в свою чергу зможе:

Показати ринкову вартість об’єкта в бухгалтерських цілях.

ТОВ "Висота-К"


http://vysota-k.com.ua/

Замовник: Понад п’ятнадцять років успішно працює на українському будівельному ринку, забезпечуючи будівництво об’єктів житлового та соціально-культурного призначення відомих будівельних компаній Києва і його передмістя баштовими кранами відомих європейських виробників.

Завдання: Виконати оцінку нежитлового приміщення офісу для укладення договору оренди.

Хід виконання проекту:

В процесі оцінки було проведено обстеження об’єкта та отримані необхідні відомості про технічний стан і знос елементів конструкцій, вивчена технічна документація, а також інші необхідні матеріали. Для розрахунку ринкової вартості майна у вигляді нежитлового приміщення офісу, оцінювачем компанії був проведений комплексний моніторинг ринку продажу аналогічного майна.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку з інформацією про поточну вартість приміщення офісу, на підставі якого власник зможе укласти договір оренди.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ТОВ "Електробудова Україна"


http://electra.zp.ua/portfolio_category/elebud/

Замовник: Компанія – виробник електророзподільної та контрольної апаратури.

Завдання: Визначення ринкової вартості майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту:

Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне і найбільш ефективне використання, досліджені перспективи виробництва продукції і визначена ставка роялті.

Надалі власник отримає:

В результаті розрахунків визначена ринкова вартість майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Замовник в свою чергу зможе:

Власник прав, він же замовник оцінки, отримає можливість зробити ефективні управлінські рішення.

ТОВ "КГ ГРУП"


Завдання: Визначення ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства у статутному капіталі ТОВ «КГ ГРУП» з метою укладення договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту: Проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використано майновий підхід з використанням методу чистої вартості активів. В результаті роботи визначено ринкова вартість.

Надалі власник отримає: Iнформацію про ринкову вартість оцінюваного об’єкта і можливiсть застосувати результати оцінки з метою продажу.

Замовник, в свою чергу, зможе: Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження того, що ціна продажу активу була близька до його ринкової вартості.

АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»


Замовник: Підприємство, яке спеціалізується на переробці і консервації продуктів.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій в кількості 7 568 800 шт. з метою викупу.

Хід виконання проекту: За 7 робочих днів оцінювач провів оцінку пакета акцій.

Застосовувалися два підходи: Майновий (витратний) і прибутковий. Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки. В результаті проведення розрахунків і узгодження результатів, була визначена ринкова вартість пакета акцій і сформований звіт.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість пакета акцій перед акціонерами компанії з метою викупу.

ТОВ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»


Замовник: Один з великих автодилерів в Україні, перший офіційний дилер Nissan, а також один з найбільших дилерських центрів Renault, ЗАЗ в Україні.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку комерційної нерухомості (автосалону) для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений глибокий аналіз ринку автосалонів.
Зібрано базу схожих об’єктів. Підібрано найбільш релевантні аналоги (об’єкти порівняння). Зроблено оцінку порівняльним методом із застосуванням необхідних коригувань на відмінності між об’єктом оцінки та об’єктами порівняння.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів оцінки і законодавством.

Замовник, в свою чергу, зможе: Показати реальну ринкову вартість в бухгалтерському обліку згідно з усіма вимогами П (С) БО.

ТОВ «Айбокс»


https://ibox.ua/

Замовник: Юридична особа, власник прав на знаки для товарів і послуг.

Завдання: Визначення вартості знаків для товарів і послуг, а також розміру ліцензійного платежу.

Хід виконання проекту: Від замовника і достовірних відкритих джерел були отримані вихідні дані, проведена ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності та пов’язаних з ними прав, проаналізовано існуюче використання та визначено перспективи подальшого використання, виконані розрахунки вартості кожного об’єкта.

Надалі власник активу отримає: Періодичні платежі (роялті).

Замовник, в свою чергу, зможе: Надавати послуги з використанням популярного знака для товарів і послуг, економити на рекламі.

ТОВ "БIЛТIМ"


Замовник: Підприємство оптової торгівлі машинами та обладнанням.

Завдання: Виконати оцінку виробничо-складського комплексу в м. Прилуки для цілей укладення договору іпотеки.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений комплексний моніторинг ринку продажу виробничо-складських комплексів в районі розташування об’єкта оцінки. Було проаналізовано найбільш ефективне використання об’єкта оцінки, зібрана база об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість виробничо-складського комплексу, на підставі якої власник зможе розрахувати суму кредиту.

Замовник, в свою чергу, зможе: Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на будівництво нового складу.

ТОВ «ЄВРОФОРМАТ СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»


http://euroformatsteel.com/

Замовник: Компанія, яка спеціалізується на виробництві металевих конструкцій і надання послуг гарячого оцинкування і порошкового фарбування.

Завдання: Виконати оцінку нежитлових приміщень з визначення ринкової вартості майна для укладення договору іпотеки з ПАТ «Комерційний банк«Глобу».

Хід виконання проекту: Для розрахунку ринкової вартості майна у вигляді нежитлових приміщень фахівцями компанії, проведений моніторинг майна і його фотофіксація. Протягом 5 робочих днів було сформульовано експертний висновок щодо оцінки.

Надалі власник отримав: Інформацію про поточну вартість об’єкта оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість нежитлових приміщень в банку для отримання іпотеки.

ТОВ «ЗМ Україна»


Замовник: Широкопрофільна науково-інноваційна корпорація, основними напрямками діяльності якої є:

– засоби індивідуального захисту на виробництві та засоби безпеки дорожнього руху;

– матеріали для автомобільної промисловості та суднобудування;

– матеріали для телекомунікаційних і електричних мереж;

– охорона здоров’я;

– товари для офісу;

– промислове виробництво.

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості офісної техніки (ноутбуків і їх комплектуючих, моніторів, інтернет-обладнання та ін.) Для внутрішніх господарських потреб підприємства.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав дослідження ринку офісної техніки з метою збору інформації про пропозиції до продажу аналогічних і ідентичних об’єктів. Був проведений ретельний відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані дані щодо розміру фізичного зносу об’єктів оцінки і об’єктів порівняння. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість офісної техніки.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії з урахуванням їх зносу станом на дату оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Ефективно розпоряджатися основними засобами (здати в оренду, продати, укласти договір страхування і т.д.), володіючи актуальною інформацією про їх реальну ринкову вартість.

ТОВ «НВТ УКРБУДПРОЕКТ 1»


Замовник: Агентство нерухомості.

Завдання: Визначення вартості знака для товарів і послуг для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: Об’єкт знаходиться у спільній власності кількох осіб, кожна з яких використовує його в різному ступені. Відсутність у відкритому доступі достовірної інформації щодо об’єктів порівняння, що накладає обмеження на використання методів в рамках порівняльного підходу. Для розрахунку вартості використовувався дохідний підхід, метод роялті. Для вирішення поставленого завдання оцінювач проаналізував дохід, що отримується від використання об’єкта кожним з правовласників, а також додаткові доходи від ліцензійних договорів.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до національних стандартів оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Прийняти правильні управлінські рішення щодо розпорядження активом.

ТОВ «СК-АГРО»


Замовник: Аграрне підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур.

Завдання: Виконати оцінку нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками для цілей відображення у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту: Для розрахунку ринкової вартості нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками, були відібрані об’єкти порівняння – земельні ділянки, пропоновані до продажу на ринку нерухомості, з подальшим коректуванням їх вартості на правовий режим.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість права користування земельними ділянками в бухгалтерському обліку.

ТОВ «Фарма Старт»


https://acino.ua/

Замовник: Фармацевтична компанія, виробник лікарських препаратів.

Завдання: Визначення вартості знаків для товарів і послуг, а також розміру ліцензійного платежу.

Хід виконання проекту: Від замовника і достовірних відкритих джерел були отримані вихідні дані, проведена ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності та пов’язаних з ними прав, проаналізовано існуюче використання та визначено перспективи подальшого використання, виконані розрахунки вартості знака для товарів і послуг.

Надалі власник активу отримає: Думка незалежного оцінювача щодо можливої ​​(рекомендованої) вартості комбінованого платежу при здійсненні переговорів в процесі укладення ліцензійного договору.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виробляти продукцію з використанням популярного знака для товарів і послуг, економити на рекламі, збільшити обсяг продажів. Обгрунтувати витрати на роялті перед контролюючими органами.

ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»


https://ffin.ua/

Замовник: Юридична особа, торговець цінними паперами.

Завдання: Визначення вартості бізнесу, а також справедливої ​​вартості активів і пасивів з метою тестування вартості гудвілу.

Хід виконання проекту: Проаналізовано діяльність підприємства, перспективи його подальшої роботи, особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні, можливості освоєння зарубіжних ринків. Так як призначенням оцінки було тестування гудвілу, оцінювачу необхідно було виявити всі нематеріальні активи, якi враховуються підприємством в явному вигляді, так і приховані, але фактично їм використовуються, а також визначити їх вартість.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до міжнародних стандартів оцінки.

Замовник, в свою чергу, зможе: Вигідно розпорядитися активом.

ПАТ «УЦОП»


Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю, яке надає послуги громадського харчування та тимчасового розміщення громадян.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для цілей, передбачених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки №1 і №3. Були зібрані необхідні вихідні дані, виконані аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ринку послуг, складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає: Право вимагати в акціонерного товариства викупити належні йому акції в випадках, передбачених законодавством та отримати грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПІК «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО»


http://aaz.company/ua/

Замовник: Компанія, яка займається автобусними міжміськими пасажирськими і вантажними перевезеннями в Україні.

Завдання: Визначення вартості майнових прав на знаки для товарів і послуг для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Проведено ідентифікацію об’єктів права інтелектуальної власності та пов’язаних з ними прав, проаналізовано існуюче використання та визначено перспективи подальшого використання, виконані розрахунки вартості знака для товарів і послуг.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості майнових прав на знаки для товарів і послуг, а саме власної торгової марки ПІК «ААЗ Трейдінг Ко».

Замовник, в свою чергу, зможе: Обгрунтувати витрати перед контролюючими органами.

ПрАТ "УКРГІПРОШТУВ"


http://giproshtuv.com.ua/

Замовник: Український генеральний інститут з проектування підприємств штучного волокна.

Завдання: Виконати оцінку вартості майнового комплексу (офісного центру) згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) для цілей відображення у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений комплексний моніторинг ринку продажу офісних центрів в м.Києві. Було проаналізовано поточне і майбутнє використання об’єкта оцінки з точки зору його прибутковості, а саме: зібрана база даних щодо орендних ставок на схожі за функціональним призначенням будівлі, проаналізовано ринковий рівень ставок капіталізації, а також рівень вакантності приміщень офісного напряму. В процесі оцінки, власником будівлі була додатково надана інформація про річні операційнi витрати на його утримання.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку майнового комплексу (офісного центру) згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майнового комплексу в бухгалтерському обліку.

 

КП "‌Спортивний комплекс"‌


Завдання: Здійснити оцінку ринкової вартості водного транспорту для укладання договору оренди.

Хід виконання проекту: Для визначення ринкової вартості водного транспорту спеціалістом компанії були проведені підготовчі роботи зі збору матеріалів та аналізу ситуації на ринку продажів аналогічних об’єктів. Було виконано порівняння об’єкта оцінки та обраних для порівняння аналогів, що продані або продаються на ринку. Майно оцінювалося порівняльним підходом.

Надалі клієнт отримає: Звіт про оцінку майна згідно з вимогами Національного стандарту.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість водного транспорту для укладання договору оренди.

 

ТОВ "‌ЕЛЬСТЕР"‌


www.elster.ua

Замовник: Будівельна компанія, що надає повний спектр геотехнічних послуг, починаючи з попереднього проектування до виконання робіт та передачі їх замовнику.

Завдання: Визначення ринкової вартості бурових самохідних установок з метою митного оформлення.

Хід виконання проекту: Було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки та пов’язаним із ним прав. При виборі методичних підходів оцінювач керувався метою оцінки та видом вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення. Оцінювач провів дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж аналогічних об’єктів, також провів відбір та перевірку даних щодо найбільш схожих об’єктів. Для проведення незалежної оцінки у цьому звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Після порівняння об’єкта оцінки та обраних для порівняння аналогів, в результаті внесення ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі клієнт отримає: Інформацію про ринкову вартість майна, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час митного оформлення.

ТОВ "‌ЗАХІДНІ ТЕПЛОСИСТЕМИ"‌


Завдання: Визначення ринкової вартості майна, а саме: обладнання та теплових мереж для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: При оцінці відповідно до загальноприйнятих норм було проаналізовано можливість застосування трьох основних підходів до визначення вартості об’єкта: видатковий, дохідний та порівняльний. У результатi аналізу оцінювач дійшов висновку щодо доцільностi використання витратного підходу. Оцінюючи, у межах витратного підходу, був застосований спосіб заміщення. Результатом проведеної оцінки є залишкова вартість заміщення об’єкта оцінки. Певний показник вартості заміщення було скориговано на показник існуючого зносу (знецінювання) об’єкта.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку майна.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити вартість майна у бухгалтерському обліку.

ТОВ "‌АФІНА-ГРУП"‌


www.afina-group.com.ua

Замовник: Один із найбільших дистриб’юторів в Україні. Основні сфери діяльності: дистрибуція FMCG, імпортні операції (комплексне представлення інтересів виробника) та логістичні послуги.

Завдання: Визначення вартості товарів у обороті укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, проведено аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Оцінювачем було проведено вивчення ринку та збір інформації про продаж подібного майна. Проведено порівняння об’єктів оцінки та вибраних для порівняння аналогів. Додатково було розраховано відхилення балансової вартості об’єкта оцінки вiд вартості подібних об’єктів над ринком. Загальновідомо, що вартість товарів може визначити лише ринок. Тому, при визначенні остаточної вартості товарів, оцінювач вважав за доцільне визначити ринкову вартість об’єкта оцінки, розраховану порівняльним підходом, який достатньо враховує фактори попиту та пропозиції на ринку.

Надалі Замовник отримає: Звіт про оцінку, який зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість товарів під час укладання договору застави з банком.

ТОВ "‌Подія п'ять зірок"‌


Замовник: Компанія, що займається наданням в оренду обладнання та товарів, а також організацією різних видів відпочинку та розваг.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлового приміщення з метою укладання договору іпотеки з банком.

Хід виконання проекту: У процесі оцінки було проведено обстеження об’єкта та отримано необхідні відомості про технічний стан та знос елементів конструкцій, вивчено технічну документацію, а також інші необхідні матеріали. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем був використаний порівняльний підхід. При зіставленні об’єктів порівняння у межах цього підходу, оцінювачем були використанi коригування, у яких було визначено показник вартості об’єкта, що є достовірним і цілком відповідним ринкової вартості об’єкта.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку нежитлового приміщення з інформацією щодо його ринкової вартості.

Замовник, у свою чергу, зможе: Відобразити ринкову вартість майна під час укладання договору іпотеки з банком та отримати кредитні кошти.

ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна"


http://www.wimm-bill-dann.com.ua/

Замовник: Компанія з виробництва традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів і сиру.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання Замовником вимог ст. 8, ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (в процедурі свізз-аут).

Хід виконання проекту:

Була проаналізована фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи виробництва продукції. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначена ринкова вартість акції.

Надалі клієнт отримає:

Можливість виконати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства»

Замовник в свою чергу зможе:

Сконцентрувати всі акції для оптимізації структури власності бізнесу.

ПП «КУРОРТИ ПРИАЗОВ'Я»


http://kurort.berdyansk.biz/

Замовник: Компанія, яка займається діяльністю лікувальних установ.

Завдання: Виконати оцінку дитячого оздоровчого комплексу для укладення договору іпотеки з ПАТ «КРЕДОБАНК».

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений аналіз ринку комерційної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу схожих до нашого об’єкту оцінки комплексів. Було проаналізовано найбільш ефективне використання об’єкта оцінки, зібрана база об’єктів порівняння.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку з поточною вартістю оздоровчого комплексу, на підставі якого власник зможе укласти договір іпотеки з банком.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість оздоровчого комплексу в банку.

ПП «ОСАН»


Замовник: Підприємство оптової торгівлі фармацевтичними товарами.

Завдання: Виконати оцінку вартості нежитлового офісної будівлі в м. Харків для цілей укладення договору іпотеки.

Хід виконання проекту: Оцінювачем був проведений комплексний моніторинг ринку продажу офісних будівель в районі розташування об’єкта оцінки. Було проаналізовано найбільш ефективне використання об’єкта оцінки, зібрана база найбільш порівнянних об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість нежитлового офісної будівлі, яку замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, в свою чергу, зможе: Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на будівництво нового офісного корпусу.

ТОВ "РУШ"


www.eva.ua

Замовник: Лінія магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я.

Завдання: Визначення ринкової вартості товарів в обороті для укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювач ознайомився з об’єктом оцінки, зібрав та опрацював вихідні дані та іншу інформацію, необхідну для проведення оцінки. Було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, проаналізовано можливі обмеження та застереження, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Було проведено ретельний відбір та перевірку даних щодо об’єктів порівняння. Для проведення незалежної оцінки майна у звіті, оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку майна, яку замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість товарів в обігу під час укладання договору застави з банком.

ДП "‌УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ"‌


www.ukrterminal.kiev.ua

Замовник: Дочірнє підприємство Торгового Дому «НІКО», яке займається організацією міжнародних перевезень, перевезень усередині країни, організацією митного оформлення та складського зберігання вантажів, організацією та керованим рухом товарів від виробника до кінцевого покупця.

Завдання: Здійснити оцінку ринкової вартості техніки з метою обчислення митних платежів.

Хід виконання проекту: Зважаючи на наявність активного ринку купівлі-продажу аналогічних об’єктів, оцінка проводилася в рамках порівняльного підходу за ринковими аналогами, оскільки даний підхід враховує реакцію продавців та покупців на кон’юнктуру ринку, ситуація дає найбільшу можливість статистичного аналізу цін пропозицій на подібні об’єкти та ґрунтується на ступені корисності та попиту об’єкта оцінки, тобто здатність задовольняти потреби потенційного власника чи користувача.

Надалі клієнт отримає: Звіт із ринковою вартістю майна для подальшого визначення розміру мита, що сплачуються при ввезенні товару на територію України.

Замовник у свою чергу зможе: Підтвердити митну вартість майна.

ТОВ «ОПТІМА КОНТРАКТ»


Завдання: Виконати оцінку тематичного парку (скеледром) для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту: Було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Також оцінювачем було проведено вибір необхідних методологічних підходів, методів та процедур оцінки, які найбільше відповідають меті оцінки та обраній базі. Враховуючи специфіку оцінюваного майна, його технологічну складність та унікальність, отримати достатню кількість інформації для аналізу ринку подібного колишнього у використанні скеледрому та даних щодо його вартості чи пропозицій до продажу, не є можливим. Вартість скеледрому була визначена за витратним методичним підходом, який достатньо враховує фактори корисності та заміщення спеціалізованого об’єкта.

Надалі власник отримав: Звіт про оцінку з інформацією про ринкову вартість майна, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість тематичного парку під час укладання договору купівлі-продажу.

 

ТОВ «АВ-ЛАЙН»


Завдання: Здійснити оцінку обладнання для цілей митного оформлення.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, проведено аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Для незалежної оцінки майна у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Було проведено дослідження ринку з метою збору інформації про пропозиції про продаж аналогічних об’єктів, були відібрані та перевірені дані по найбільш подібних об’єктах, після чого оцінювач провів порівняння об’єкта оцінки та обраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає: Інформацію про ринкову вартість майна, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час митного оформлення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НФаУ)


www.nuph.edu.ua

Замовник: Вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки.

Завдання: Здійснити оцінку технологічного обладнання для укладання договору купівлі-продажу. Оцінювач провів ознайомлення з об’єктом оцінки, збір та обробку вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Оцінка проводилася із застосуванням бази, що відповідає ринковій вартості. З огляду на мету проведення незалежної оцінки оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід. Було проведено дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж аналогічних об’єктів. Проведено порівняння об’єкта оцінки та вибраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку із визначенням ринкової вартості обладнання.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити вартість технологічного обладнання під час укладання договору купівлі-продажу.

ПрАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ"‌


www.kzko.com.ua

Замовник: Виробник обладнання для знезараження води.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції Замовника на виконання вимог ст. 69 Закону України “Про акціонерні товариства”. Результати оцінки можна використовувати реалізації права акціонерів товариства, передбаченого ч.2 ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень та обмежувальних умов оцінки, було визначено ринкову вартість об’єкта оцінки за станом на дату оцінки. За ринкову вартість об’єкта оцінки прийнято вартість, отриману внаслідок розрахунків у межах дохідного підходу.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості акцій.

Замовник, своєю чергою, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства», а також можливість використати результати оцінки для реалізації права акціонерів товариства, передбаченого ч.2 ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

ТОВ "‌Азовмаш"‌


www.azovmash.com

Замовник: Виробник металургійного та гірничорудного обладнання, підйомно-транспортних машин.

Завдання: Визначення ринкової вартості 100% частки ТОВ у статутному капіталі з метою ухвалення управлінських рішень.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав. Проведено вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають цілям оцінки та обраній базі. Керуючись вимогами Методики оцінки майна, Національними Стандартами №1, №2 та №3 з вибору бази оцінки, враховуючи мету проведення оцінки, при застосуванні видаткового (майнового) методу чистих активів методологічного підходу, з урахуванням усіх обмежувальних умов, що склалися на дату оцінки, стану цільового та фінансового ринку в Україні (на дату оцінки), було визначено ринкову вартість 100% частки у статутному капіталі.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів та законодавства з оцінки.

Замовник, у свою чергу, зможе: Прийняти найправильніше рішення для вигідного розпорядження об’єктом оцінки.

ТОВ "‌ЕВРОФАРМАЦІЯ"‌


Завдання: Визначення вартості частки у розмірі 100% статутного капіталу підприємства для продажу.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав. Було проведено аналіз можливості застосування та вибір необхідних методичних підходів. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використаний дохідний підхід оцінки ЦВК, що застосовується шляхом визначення ринкової вартості власного капіталу підприємства, виходячи з припущення про можливість подальшого його функціонування. В результаті роботи визначено ринкову вартість частки.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку із визначенням ринкової вартості корпоративних прав підприємства.

Замовник, у свою чергу, зможе: Отримати обґрунтовану інформацію про вартість майна та використати її у переговорах із потенційним покупцем. У разі успішної угоди, Замовник зможе підтвердити відповідність ціни угоди та її ринкової вартості.

ТОВ "ТехмедКонтракт"


www.tmk-med.com.ua

Замовник: Постачальник медичної апаратури та систем, інструментарію та спеціалізованих меблів для лікарень, амбулаторій, операційних залів, оглядових кабінетів. В даний час компанія займає гідну нішу у сфері оснащення медичних установ України.

Завдання: Визначення ринкової вартості майна з метою обґрунтування вартості його закупівлі

Хід виконання проекту: Для визначення ринкової вартості майна оцінювачем були відібрані об’єкти порівняння. Внаслідок внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, було виведено ринкову вартість майна.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість закупівлі майна.

ТОВ «ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА»


Замовник: Виробник кіно-, відеофільмів та телевізійних програм.

Завдання: Визначення ринкової вартості колісного транспортного засобу (КМС) для укладання договору оренди.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, а також аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки. Було проведено вибір необхідних методичних підходів. Проаналізувавши можливості кожного з методичних підходів та враховуючи мету оцінки, оцінювачем для подальших розрахунків при оцінці КТЗ використовувався порівняльний методичний підхід. За допомогою цього підходу, використовуючи аналіз ринкових цін продажу такого майна, було змодельовано ринкову вартість об’єкта оцінки.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку з інформацією про поточну вартість КТС, на підставі якого власник зможе укласти договір оренди.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ТОВ "‌СК ПЕТРОЛІУМ"‌


Замовник: Компанія займається наданням в оренду та експлуатацію власного чи орендованого майна.

Завдання: Здійснення робіт з незалежної оцінки окремого нежитлового будинку адміністративно-торговельного центру з метою відчуження.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено збір та обробку вихідних даних, зібрано та проаналізовано інформацію про факти продажу об’єктів подібних до об’єкта оцінки. Для розрахунку ринкової вартості оцінювачем використано порівняльний підхід. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригувальних поправок до вартості об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості окремо розташованої нежитлової будівлі адміністративно-торгівельного центру.

Замовник, у свою чергу, зможе: Найбільш вигідно продати своє майно за відповідним ринком ціною без збитків.

ТОВ "‌ТИПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН"‌


www.tp-link.com

Замовник: Глобальний постачальник надійних мережевих рішень та аксесуарів. Найбільший у світі постачальник мережного обладнання у сегменті SOHO.

Завдання: Виконати роботу з оцінки майна Замовника, а саме: основних засобів для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів ознайомлення з об’єктом оцінки, а також дослідження ринку з метою збору інформації про продаж аналогічних об’єктів. Для оцінки основних засобів у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Після порівняння об’єктів оцінки та обраних для порівняння аналогів, що продаються на ринку, за допомогою порівняльного підходу, використовуючи аналіз ринкових цін продажу подібних товарів, було змодельовано ринкову вартість об’єкта оцінки.

Надалі замовник отримає: Iнформацію про поточну вартість основних засобів компанії.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів у бухгалтерському обліку.

ТОВ "‌Елемент Україна"‌


www.element.ua

Замовник: Виробник лакофарбових, декоративних та теплоізоляційних матеріалів.

Завдання: Визначення вартості товарів у обороті, які належать і які враховуються на балансі Замовника, з метою укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Для розрахунку ринкової вартості товарів у обороті у цьому звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Оцінювач провів дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж ідентичних чи аналогічних за функціональним призначенням об’єктів порівняння. За допомогою порівняльного підходу, здійснюючи аналіз ринкових цін продажу подібних товарів, було змодельовано ринкову вартість об’єкта оцінки.

Надалі власник отримає: Iнформацію про поточну вартість товарів в обороті.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість товарів в обороті під час укладання договору застави з банком.

ПрАТ "Вімм-Білль-Дан Україна"


www.wimm-bill-dann.com.ua

Замовник: Один із лідерів у виробництві традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів та сиру.

Завдання: Визначення вартості автонавантажувачів з метою відчуження.

Хід виконання проекту: Для незалежної оцінки майна Замовника у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Оцінювачем було проведено детальне дослідження ринку з метою отримання інформації про продаж аналогічних об’єктів, визначення одиниць порівняння та проведення порівняльного аналізу з кожної одиниці. Після зіставлення об’єкта оцінки з вибраними об’єктами порівняння та внесення ряду коригувань на різницю між ними, було виведено ринкову вартість.

Надалі власник отримає: Інформація про ринкову вартість автонавантажувачів.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час укладання договору купівлі-продажу.

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМБУДСЕРВІС»


Замовник: Розробник будівельних проектів.

Завдання: Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів у кількості 13 одиниць для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Враховуючи мету оцінки та активний ринок купівлі-продажу колісних транспортних засобів, оцінка проводилася в рамках порівняльного підходу за ринковими аналогами. Даний підхід враховує реакцію продавців і покупців на кон’юнктуру ринку, що склалася, дає найбільшу можливість статистичного аналізу цін пропозицій на подібні КТС і грунтується на ступені корисності та попиту об’єкта оцінки, тобто здатності задовольняти потреби потенційного власника чи користувача нині. Внаслідок внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами оцінки, було визначено вартість майна.

Надалі власник активу отримає: Інформацію про поточну вартість колісних транспортних засобів.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість колісних транспортних засобів у бухгалтерському обліку.

ТОВ "‌Укрнафтогазресурс"‌


Замовник: Надання послуг у сфері видобутку нафти та природного газу.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлової будівлі та приміщення з метою укладання договору іпотеки з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Також був проведений вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають цілям оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використали дохідний і порівняльний підхід.

Надалі власник отримає: Iнформацію про поточну вартість нежитлової будівлі та приміщення, яку Замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна у банку.

ТОВ ВКП "‌Авеста"‌


www.avesta.ua

Замовник: Виробник кондитерської продукції.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлового приміщення кондитерського цеху укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, обрано необхідні методичні підходи. При виборі методичних підходів оцінювач керувався метою оцінки видом вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки оцінювачем використовувався порівняльний підхід.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку із зазначенням ринкової вартості майна замовника.

Замовник, у свою чергу, зможе: Відобразити ринкову вартість кондитерського цеху під час укладання договору застави з банком.

ПрАТ "Вімм-Білль-Дан Україна"


www.wimm-bill-dann.com.ua

Замовник: Один із лідерів у виробництві традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів та сиру.

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості легкових автомобілів та техніки з метою відчуження.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав дослідження ринку з метою збирання інформації про пропозиції на продаж аналогічного та ідентичного майна. Було проведено ретельний відбір та перевірку даних щодо об’єктів порівняння. Внаслідок внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, було виведено ринкову вартість майна.

Надалі клієнт отримає: Звіт про оцінку з інформацією щодо поточної вартості майна.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість об’єктів оцінки.

ПП "‌АЛМАЗ"‌БК"‌


Завдання: Проведення оцінки обладнання Замовника для укладання договору застави із банком.

Хід виконання проекту: Оцінювач ідентифікував об’єкт оцінки та пов’язаних з ним прав. Проведено дослідження ринку з метою збору інформації про продаж аналогічних об’єктів, а також відбір та перевірка даних з найбільш схожих об’єктів. При виборі методичних підходів оцінювач керувався метою оцінки, видом вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення. Для незалежної оцінки майна у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між аналогами та об’єктом оцінки, було визначено вартість майна.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку обладнання, яке зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість активів під час укладання договору застави з банком.

ТОВ «МДЦ Експерт»


www.mdcexpert.com

Замовник: Всеукраїнська мережа медичних діагностичних центрів.

Завдання: Здійснити оцінку обладнання Замовника, а саме комп’ютерного томографа, з метою його подальшого продажу.

Хід виконання проекту: Було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, а також вибір необхідних методичних підходів. При виборі методичних підходів оцінювач керувався метою оцінки та видом вартості. Для незалежної оцінки майна у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Оцінювач провів дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж аналогічних об’єктів. Провів порівняння об’єкта оцінки та вибраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, було виведено ринкову вартість.

Надалі власник отримає: Інформацію про ринкову вартість обладнання, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість обладнання під час укладання договору купівлі-продажу.

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ (УКООПСПІЛКА)


www.coop.ua

Замовник: Представницький орган споживчої кооперації України.

Завдання: Визначення ринкової вартості частки у розмірі 99,673% статутного капіталу підприємства з її подальшим продажем. Оцінювач провів ознайомлення з об’єктом оцінки, збір та обробку вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Було проведено вибір необхідних методичних підходів. Після аналізу вихідних даних оцінювачем було прийнято рішення використати майновий підхід до розрахунку вартості власного капіталу товариства з використанням методу чистої вартості активів.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку із визначенням ринкової вартості корпоративних прав підприємства.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити вартість корпоративних прав підприємства під час укладання договору купівлі-продажу.

ФІРМА «Т.М.М.»-ТОВ


www.tmm.ua

Замовник: Здійснює генпідрядну діяльність на об’єктах різного цільового призначення: житлові комплекси економ-, бізнес- та преміум-класів, офісні та торговельно-розважальні центри, готельна нерухомість, інфраструктурні та промислові об’єкти.

Завдання: Визначення ринкової вартості техніки та колісних транспортних засобів для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів ознайомлення з об’єктом оцінки, збір та обробку вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Під час проведення незалежної оцінки КТЗ та техніки, у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Проведено дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж ідентичних чи аналогічних за функціональним призначенням об’єктів порівняння. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригувальних поправок до вартості об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку техніки та колісних транспортних засобів з інформацією про їхню ринкову вартість.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити вартість майна у бухгалтерському обліку.

ТОВ "‌ВІНСТАЙЛ"‌


www.winstyle.ua

Замовник: Компанія – постачальник комплектуючих для виробництва склопакетів (КСП).

Завдання: Визначення ринкової вартості обладнання Замовника з метою митного оформлення.

Хід виконання проекту: Проведено ознайомлення з об’єктом оцінки. Виходячи з мети, з якою проводилась оцінка майна, його особливостей, і навіть нормативних вимог, оцінювач прийняв ринкову вартість як основу оцінки. Після чого було проведено дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж аналогічних об’єктів, а також відбір та перевірку даних щодо найбільш схожих об’єктів. Для незалежної оцінки майна у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід.

Надалі клієнт отримає: Інформацію про ринкову вартість обладнання, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час митного оформлення.

ТОВ "ГЛАС ТРЬОШ КИЇВ"‌


www.glastroesch.ua

Замовник: Виробник склопакетів в асортименті.

Завдання: Визначення ринкової вартості устаткування цілей митного оформлення.

Хід виконання проекту: Оцінювач ознайомився з об’єктами оцінки та пов’язаних із ними прав. Після ідентифікації об’єктів оцінки, оцінювачем було проаналізовано ринок аналогічного майна. Було проведено вибір необхідного методичного підходу, який найбільше відповідає меті оцінки. При визначенні остаточної вартості обладнання, оцінювачем було виявлено, що пропозиції до продажу аналогічного обладнання, які вже були у використанні і з тими ж роками випуску, що й об’єкти оцінки, практично відсутні. Тому оцінювач визначив ринкову вартість цього устаткування, розраховану витратним підходом.

Надалі клієнт отримає: Звіт про оцінку з визначенням ринкової вартості обладнання.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час митного оформлення.

ТОВ "Аваіто Україна"


Замовник: Веде діяльність у галузі комп’ютерного програмування.

Завдання: Провести оцінку основних засобів Замовника з метою продажу.

Хід виконання проекту: Проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та оброблення вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Виходячи з мети, з якою проводилася оцінка майна, його особливостей, і навіть нормативних вимог, оцінювач прийняв ринкову вартість як основу оцінки. При виборі методичних підходів оцінювач керувався метою оцінки та видом вартості за наявності достовірних інформаційних джерел для її проведення. З огляду на досить активний ринок продажу подібних об’єктів, для проведення незалежної оцінки майна, у звіті оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід.

Надалі Замовник отримає: Звіт про оцінку з інформацією щодо поточної вартості основних засобів.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час продажу.

ПрАТ "Парфум"


Замовник: Юридична особа, що надає об’єкти нерухомості в оренду.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для проведення процедури сквіз-аут.

Хід виконання проекту: Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки №1 і №3. Були зібрані необхідні вихідні дані, виконані аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ринку послуг, складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає: Особи, які діють спільно і володіють домінуючим контрольним пакетом акцій, зможуть консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства. Міноритарні акціонери отримають грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Виконати вимоги ст.8, ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПП «Колібріс»


Замовник: Юридична особа, власник ринку «Колібріс» у м.Київ.

Завдання: Визначення вартості частки підприємства для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: Проаналізовано діяльність і доходи підприємства, перспективи його подальшої роботи, особливості функціонування на ринку. Провели необхідні процедури для оцінки згідно законодавства з оцінки та Національного стандарту №3.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів і законодавства по оцінці.

Замовник, в свою чергу, зможе: Прийняти найбільш правильне рішення для вигідного розпорядження своєю частиною в частці підприємства.

ТОВ «Тіоріца»


Завдання: Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів Замовника з метою укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки та його обстеження, вивчено відповідну технічну документацію, зібрано інформацію про технічний стан об’єкта оцінки, відомості про його використання, проаналізовано технічний стан, а також виконано аналіз даних пропозиції продажу аналогічних КТС. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки було виведено ринкову вартість.

Надалі Замовник отримає: Інформацію про поточну вартість транспортних засобів.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час укладання договору застави з банком.

ПрАТ "Енергоконструкція"


Замовник: Компанія спеціалізується на виготовленні залізобетонних конструкцій для комплектації будівництва та ремонтів ЛЕП та електропідстанцій усіх видів напруг, електрифікації залізниць, міського електротранспорту, освітлення та радіотелефонних ліній.

Завдання: Здійснення робіт із незалежної оцінки 200 шт. найпростіших іменних акцій Приватного акціонерного товариства “Енергоконструкція” для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, аналіз документів та інформації, наданої Замовником, а також проведено збір та обробку вихідних даних, необхідних для проведення оцінки. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень та обмежувальних умов оцінки було визначено ринкову вартість простих іменних акцій. Було складено звіт про оцінку майна та дано висновки про вартість акцій.

Надалі власник отримає: Обґрунтовану інформацію щодо вартості простих іменних акцій, яку зможе використовувати у переговорах із потенційним покупцем.

Замовник, у свою чергу, зможе: Підтвердити відповідність ціни угоди та її ринкової вартості під час укладання договору купівлі-продажу.

ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА»


Замовник: Постачальник медичного обладнання.

Завдання: Визначення ринкової вартості медичного обладнання, а саме – мікроскоп операційний, для подальшого прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту: Для підвищення достовірності отриманої величини вартості об’єкта оцінки, оцінювач застосував порівняльний підхід, що найбільш відповідає проблемі визначення ринкової вартості даного об’єкта оцінки, який через добре розвинену систему інформаційного забезпечення дає найбільш об’єктивні результати і тому застосовується при подальших розрахунках. Пошук аналогів для об’єкта оцінки проводився за рекламними виданнями, каталогами, пропозиціями, прайс-листами та збірниками цін українських фірм, які опубліковані у пресі та Інтернеті на дати, що знаходяться в розумних межах від дати оцінки. Порівняння проводились з урахуванням стану ринку такого майна в Україні. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі Замовник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості медичного обладнання.

Замовник, у свою чергу, зможе: Вигідно розпорядитися майном.

"ВИДИ ГРУП"


https://vidi.ua/ua/

Замовник: Один з найбільших автодилерів в Україні.

Завдання: Оцінити автосалон, який працює під брендом відомої шведської автомобільної компанії, для відображення його справедливої ​​ринкової вартості згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) при проходженні щорічного аудиту в міжнародній аудиторській компанії.

Хід виконання проекту: Робота вирізнялася з-поміж безлічі виконуваних нами оцінок подібного майна по всій Україні, в першу чергу, розташуванням об’єкта оцінки. До другої – технічним наповненням автосалону і його ремонтом (ремонт витриманий в корпоративній стилістиці шведського бренду). Оцінювачем був проведений глибокий аналіз ринку автомобільних шоу-румів в Україні. Зібрано базу схожих об’єктів по всій Україні. Підібрано найбільш релевантні аналоги (об’єкти порівняння). Зроблено оцінку порівняльним методом.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку автосалону, який включає в себе повноцінний аналіз ринку автоцентрів і автосалонів в Україні.

Замовник, в свою чергу, зможе: В черговий раз підтвердити позитивні фінансові результати бізнесу, за який він несе відповідальність. Клієнту в необхідний термін була передана робота по оцінці автосалону. Дана робота до моменту передачі клієнту була схвалена фахівцями міжнародної аудиторської компанії.

ТОВ «Маскат-Консалт»


Замовник: Компанія, яка надає юридичні послуги.

Завдання: Виконати оцінку цінних паперів за визначенням ринкової вартості майна для цілей викупу акцій у акціонерів.

Хід виконання проекту: Співробітником компанії були дотримані всі правила і принципи оцінки. Були зібрані необхідні вихідні дані, виконані аналіз фінансового стану підприємства, аналіз ринку послуг, складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків, в результаті розрахунків була визначена ринкова вартість пакета акцій.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку ринкової вартості акцій.

Замовник, в свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість пакета акцій перед акціонерам компанії, з метою викупу.

ТОВ «Торговий дім Аврора»


Завдання: Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, а також вибір необхідних методичних підходів. Враховуючи наявність активного ринку купівлі-продажу колісних транспортних засобів, оцінка проводилася в рамках порівняльного підходу за ринковими аналогами, оскільки даний підхід враховує реакцію продавців і покупців на кон’юнктуру ринку, що склалася, дає найбільшу можливість статистичного аналізу цін пропозицій на подібні КТС і грунтується на ступені корисності та попиту об’єкта оцінки, тобто здатності задовольняти потреби потенційного власника чи користувача нині. Внаслідок внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами оцінки, було визначено ринкову вартість майна.

Надалі клієнт отримає: Інформацію про ринкову вартість майна, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість колісних транспортних засобів під час укладання договору застави з банком.

ПрАТ "Дніпро Мотор Інвест"


https://www.dmi.com.ua/ 

Замовник: Офіційний дилер Honda, що забезпечує продаж автомобілів, мототехніки, запасних частин, аксесуарів та весь комплекс післяпродажного обслуговування автомобілів та мототехніки.

Завдання: Провести оцінку нежитлових приміщень Замовника для укладання договору застави із банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено комплексний моніторинг ринку продажу аналогічного майна з метою збирання інформації про пропозиції щодо продажу схожих об’єктів. Було здійснено відбір та перевірку даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовано різницю між об’єктами. В результаті проведення всіх необхідних коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість об’єктів оцінки.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку з поточною вартістю нежитлових приміщень.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість нежитлових приміщень у банку.

ТОВ "‌Євросувенір"‌


www.es.com.ua 

Замовник: Підприємство, яке здійснює комплексне виробництво рекламно-сувенірної продукції.

Завдання: Визначення вартості обладнання Замовника для укладання договору застави.

Хід виконання проекту: Було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних, необхідних для оцінки, проведено вибір  методичних підходів. Для проведення незалежної оцінки у звіті застосовувався порівняльний методичний підхід. Оцінювач провів дослідження ринку з метою збору інформації про продаж аналогічних об’єктів, відібрав та перевірив дані щодо найбільш схожих об’єктів. Проведено порівняння об’єкта оцінки та вибраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, було виведено ринкову вартість.

Надалі власник активу отримає: Звіт про оцінку з інформацією про ринкову вартість майна, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість обладнання під час укладання договору застави.

ТОВ "‌Шакур" ‌


Замовник: Компанія, що займається оптовою торгівлею мінеральними добривами.

Завдання: Виконати оцінку цілісного майнового комплексу.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних. В результаті огляду, проведеного оцінювачами, була встановлена відповідність об’єкта оцінки наявним вихідним даним та інформації про нього, отриману від Замовника. Було проведено аналіз ринку комерційної нерухомості з метою збирання інформації про пропозиції до продажу схожих на наш об’єкт оцінки комплексів. В результаті проведення всіх необхідних коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, було виведено ринкову вартість.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку цілісного майнового комплексу.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ТОВ «Долівенко»


Завдання: Зробити оцінку нежитлового приміщення Замовника.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних із ним прав. Для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки використано порівняльний підхід. При застосуванні порівняльного підходу вартість об’єкта оцінки визначається порівняно з ціною продажу об’єктів порівняння. Основою застосування цього підходу є той факт, що вартість об’єкта оцінки пов’язана з ціною продажу об’єктів порівняння. Здійснювався розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригувальних поправок до вартості об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку із зазначенням ринкової вартості майна Замовника.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість нежитлового приміщення.

ТОВ «Укрполіс»


Завдання: Провести оцінку обладнання Замовника для укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Проведенню незалежної оцінки майна передує підготовчий етап, на якому здійснювалося ознайомлення з об’єктом оцінки та характерними умовами угоди, для укладання якої проводиться оцінка. Для проведення незалежної оцінки майна у цьому звіті оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід. Оцінювач провів дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж аналогічних об’єктів. Проведено порівняння об’єкта оцінки та вибраних для порівняння аналогів. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки було виведено ринкову вартість.

Надалі власник отримає: Інформацію про ринкову вартість майна, що оцінюється.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість товарів в обороті під час укладання договору застави з банком.

ТОВ "Торгiвельний дім Аврора"


Завдання: Визначення ринкової вартості транспортних засобів Замовника з метою укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки, також проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки. Проаналізувавши можливості кожного з трьох методичних підходів (а саме: видатковий, дохідний та порівняльний) та враховуючи мету оцінки, оцінювачем для подальших розрахунків при оцінці КТЗ використано порівняльний методичний підхід. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі власник активу отримає: Iнформацію про поточну вартість транспортних засобів.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час укладання договору застави з банком.

ТОВ "ФК ВЕНДОР"


Замовник: Фінансова компанія.

Завдання: Провести оцінку кредитного портфелю.

Хід виконання проекту: Оцінювач ознайомився з об’єктом оцінки та пов’язаних з ним прав, провів збiр та обробку вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки, провів аналіз можливих обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру проведення оцінки та використання її результатів. Проведено вибір необхідних методичних підходів, методів та оціночних процедур, які найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеним у договорі на проведення оцінки, та їх застосування. Для розрахунку вартості об’єкта оцінки прав вимоги за кредитними договорами, оцінювачем був використаний дохідний підхід.

Надалі власник отримає: Звіт про оцінку кредитного портфеля.

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СТАЛЕКС"


www.staleks-td.all.biz

Замовник: Спеціалізується на поширенні металопрокатних виробів по всій країні від провідних виробників. Здійснює виробництво профнастилу та металочерепиці. Напрямки поділяються на основні категорії: виробництво металопрокатних виробів, виготовлення покрівельних будівельних матеріалів, сервісне транспортування.

Завдання: Здійснити оцінку активів замовника для укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів дослідження ринку з метою збирання інформації про продаж аналогічних об’єктів. Проведено порівняння об’єкту оцінки та вибраних для порівняння аналогів. Внаслідок внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, було виведено ринкову вартість.

Надалі клієнт отримає: Звіт про оцінку, який зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість активів під час укладання договору застави з банком.

ТОВ‌‌"АВТО-ЛОГІСТІКС-ЦЕНТР"‌


Замовник: Компанія, яка займається логістикою та орендою техніки.

Завдання: Проведення оцінки спеціалізованих транспортних засобів та обладнання для прибирання території.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено вивчення ринку та збирання інформації про продаж аналогічного майна, а також проведено порівняння об’єктів оцінки та обраних для порівняння аналогів. У результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами оцінки, було визначено вартість майна.

Надалі власник активу отримає: Інформацію про поточну вартість спеціалізованих транспортних засобів та обладнання.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ДП "МЕГА ПАК" ТОВ "КЛАЙМ"


Замовник: Виробник пакувальної тари із поліпропіленового полотна.

Завдання: Визначення ринкової вартості основних засобів замовника, а саме обладнання для укладання договору застави з банком.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ідентифікацію об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, проаналізовано ринок аналогічного об’єкту оцінки майна. При виборі методичних підходів оцінювач керувався метою оцінки та видом вартості за наявності достовірних інформаційних джерел щодо її проведення. З огляду на мету проведення незалежної оцінки, оцінювачем застосовувався порівняльний методичний підхід. За допомогою цього підходу, використовуючи аналіз ринкових цін продажу майна, було змодельовано ринкову вартість об’єкта оцінки.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку майна.

Замовник, у свою чергу, зможе: Надати звіт на кредитному комітеті банку.

ТОВ «Шпола-Агро Індустрі»


www.tripoli.land

Замовник: Компанія, що займається вирощуванням насіння соняшника та кукурудзи.

Завдання: Проведення оцінки нежитлових будівель та споруд для оформлення договору іпотеки з банком.

Хід виконання проекту: Було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки, збирання та обробка вихідних даних та іншої інформації, необхідної для проведення оцінки. Цей звіт застосовував порівняльний методичний підхід. Оцінювач провів збір та аналіз інформації про факти продажу об’єктів подібних до об’єкта оцінки, вибір методу розрахунку вартості об’єкта виходячи з обсягу та достовірності наявної інформації. Після визначення елементів порівняння проводився розрахунок вартості об’єкта оцінки шляхом урахування величини коригувальних поправок до вартості об’єктів порівняння.

Надалі власник отримає: Інформацію про поточну вартість нежитлових будівель та споруд, яку зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник, у свою чергу, зможе: Відобразити ринкову вартість майна, що оцінюється при укладенні договору застави з банком.

Адвокат Кушнір Володимир Анатолійович


Завдання: Визначення ринкової вартості частки, що становить 24% статутного капіталу ТОВ, з метою продажу.

Хід виконання проекту: Оцінювачем було проведено ознайомлення з об’єктом оцінки. Після аналізу вихідних даних та мети оцінки, враховуючи умови функціонування досліджуваного підприємства, для визначення вартості корпоративної частки ТОВ оцінювачем використовувався метод майнового підходу. В результаті роботи визначено ринкову вартість.

Надалі замовник отримає: Звіт про оцінку з визначенням ринкової вартості майна, що оцінюється.

Власник, у свою чергу, зможе: Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження ринкової вартості активу.

ТОВ «Торговий дім Корнер»


www.korner.com.ua

Замовник: Основним напрямком компанії є постачання дизельного палива, а також бензину всіх марок – підприємств аграрного сектору, транспортних та будівельних компаній, автозаправних станцій та інших споживачів світлих нафтопродуктів.

Завдання: Виконати роботи з оцінки обладнання Замовника для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту: Оцінювач провів ознайомлення з об’єктом оцінки. Виходячи з мети та призначення цієї оцінки, аналізу найбільш ефективного використання об’єкта, а також положень чинної «Методики оцінки майна», як базу оцінки було обрано ринкову вартість. Оскільки на ринку є пропозиції щодо продажу такого обладнання, оцінювачем застосовувався порівняльний підхід. В результаті внесення оцінювачем низки коригувань на різницю між об’єктами порівняння та об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість.

Надалі клієнт отримає: Звіт про оцінку обладнання з інформацією про його ринкову вартість.

Замовник, у свою чергу, зможе: Коректно відобразити ринкову вартість майна під час укладання договору купівлі-продажу.

ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ?
ВИ ЗА КРОК ДО ВIДПОВIДI!

Зателефонуйте нам

  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98

або
замовте зворотний дзвінок

Наш блог


vebinar yak vibrati oczinochnu kompaniyu Вебінар: «Як вибрати оціночну компанію?»

9 червня команда компанії «Парето» провела черговий вебінар на тему: «Як вибрати оціночну компанію?». Цього разу спікером був Олег Івченко, директор консалтингової компанії «Парето». Чому так важливо вибрати оціночну компанію правильно? Насправді все просто! Від оцінювача залежить результат проведеної процедури, тобто ринкова вартість об’єкта. Найчастіше процедуру виконують з метою вирішення певних правових угод. Відповідно від […]

otsinka investytsiynykh sertyfikativ Класифікація та оцінка інвестиційних сертифікатів

Примножити свій капітал мріє кожна людина. Існує багато способів вкладення грошей, які будуть приносити прибуток. З цією метою компанією з управління активів (КУА) створені інвестиційні сертифікати. Населення та підприємства добровільно передають гроші в борг пайовому фонду, отримуючи надалі з них дохід. Фінансові вкладення такого виду –це надійний спосіб інвестування для великих і дрібних вкладників. Класифікація […]

yak zyasuvati realnu cinu vashoyi neruxomosti Як визначити реальну вартість нерухомості?

В Україні ринок нерухомості вирізняється деякими особливостями. Так, не завжди вартість нерухомості залежить від об’єктивних чинників. Наведемо приклад. Якщо йдеться про первинне житло, то тут особливих проблем немає – ціни відносно близькі до реальної вартості, що не можна сказати про вторинні об’єкти. У тих випадках, коли продаж житла відбувається без допомоги ріелторів, ціну встановлюють залежно […]

vyznachennya vartosti obladnannya 1 Як визначається вартість обладнання, що було у вжитку?

Устаткування — це певні виробничі й невиробничі машини та механізми, які прямо або побічно мають відношення до самого процесу виробництва.  Оцінка вживаного устаткування частіше здійснюється з орієнтиром на аналогічні вживані вироби. Цей підхід допомагає швидко визначитися з ринковою вартістю пристосування й сьогодні.  Якщо знайти обладнання не вдалося, за основу беруть ринкову ціну. Потім віднімають від неї […]

subyekty otsinky zemli Суб’єкти оцінки земельних ділянок в Україні

Питання щодо визначення кола суб’єктів оціночної діяльності в Україні завжди було доволі гострим. Закон України № 1423-ІХ, який набув чинності 28 квітня 2021 року, визначає чіткий перелік суб’єктів оцінки. Згідно з цим нормативно-правовим актом була доповнена стаття 6 Закону України «Про оцінку земель». Таким чином, до вищезазначених суб’єктів відносяться: органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування; […]