Нас рекомендують

ТОВ "Вуд Інтернаціонал"

https://jmjtaste.com/

Замовник: Лісопильне та стругальне виробництво.

Завдання: Визначення вартості корпоративних прав в розмірі 100% підприємства для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту:

Отримавши необхідні документи і провівши аналіз об’єкта оцінки, оцінювач визначив, що в даному звіті буде використаний витратний підхід для визначення вартості корпоративних прав на частку в статутному капіталі, в рамках якого буде використаний дохідний підхід для визначення вартості власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень і обмежувальних умов оцінки, була визначена ринкова вартість об’єкта оцінки.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку з визначенням ринкової вартості корпоративних прав підприємства.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість корпоративних прав підприємства при укладанні договору купівлі-продажу.

Компанія "Суфор Лімітед"


Завдання: Визначення ринкової вартості частки в розмірі 99,99% статутного капіталу ТОВ з метою її продажу.

Хід виконання проекту:

Проаналізовано діяльність підприємства, перспективи та ризики його подальшої роботи, зібрана необхідна інформація і виконані розрахунки. В результаті роботи визначена ринкова вартість власного капіталу і оцінюваної частки.

Надалі власник отримає:

Інформацію про ринкову вартість оцінюваного об’єкта і може застосувати результати оцінки з метою продажу.

Замовник в свою чергу зможе:

Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження того, що ціна продажу активу була близька до його ринкової вартості.

ТОВ "Підприємство "Пластик Карта"

http://plasticcard.ua/

Замовник: Провідний український виробник всіх видів сучасних пластикових карт.

Завдання: Визначити ринкову вартість належної йому частки в статутному капіталі в одному з підприємств, для подальшого продажу.

Хід виконання проекту:

У зв’язку з тим що підприємство, частка в якому оцінювалася, знаходиться в Україні, а замовник оцінки – нерезидент, оцінювачі допомогли підготувати запити про надання документів, необхідні пояснення, виконали розрахунок, оформили звіт про оцінку та передали клієнту.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів і законодавства по оцінці.

Замовник в свою чергу зможе:

Вигідно розпорядиться активом.

ТОВ "Агропартнер"

https://agropartner.ua

Замовник: Велика аграрна компанія, яка займається торгівлею мінеральними добривами, зерновими, олійними та продуктами переробки зернових культур, рослинними оліями, а також засобами захисту рослин в Україні та за кордоном.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку товарів на складі (мінеральних добрив, соняшникової олії, борошна і зернових) для цілей укладення договору застави з комерційним банком.

Хід виконання проекту:
В процесі оцінки перед оцінювачем стояло завдання, в першу чергу, проаналізувати відповідність балансової вартості оцінюваних товарів їх цінам на ринку. За допомогою порівняльного підходу, оцінювач виконав аналіз ринкових цін продажу подібних товарів і змоделював ринкову вартість об’єкта оцінки. Виконавши ряд оціночних дій, оцінювач підтвердив, що балансова вартість товарів є їх справедливою ринковою вартістю.

Надалі власник отримає:
Звіт про оцінку товарів, який замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник в свою чергу зможе:
Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на розширення бази основних засобів компанії.

Харківський обласний центр зайнятості

https://kha.dcz.gov.ua

Замовник: Харківський обласний центр зайнятості

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості офісної техніки (ноутбуків і їх комплектуючих, моніторів, інтернет-обладнання та ін.) для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав дослідження ринку офісної техніки з метою збору інформації про пропозиції до продажу аналогічних і ідентичних об’єктів. Був проведений ретельний відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані дані щодо розміру фізичного зносу об’єктів оцінки і об’єктів порівняння. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість офісної техніки.

Надалі власник отримає:
Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії з урахуванням їх зносу станом на дату оцінки.

Замовник в свою чергу зможе:
Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів в бухгалтерському обліку.

ПрАТ "Лінде Газ Україна"


Замовник: Підприємство – виробник промислових газів.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для проведення процедури сквіз-аут.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки № 1 і № 3. Була зібрана необхідна інформація, отримані документи, виконані аналіз, прогноз діяльності акціонерного товариства, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає:
Мажоритарний акціонер зможе консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства.

Міноритарні акціонери отримають грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник в свою чергу зможе:
Виконати вимоги ст. 8, ст. 652 Закону України “Про акціонерні товариства”.

ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна"

http://www.wimm-bill-dann.com.ua/

Замовник: Компанія з виробництва традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів і сиру.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання Замовником вимог ст. 8, ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (в процедурі свізз-аут).

Хід виконання проекту:

Була проаналізована фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи виробництва продукції. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначена ринкова вартість акції.

Надалі клієнт отримає:

Можливість виконати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства»

Замовник в свою чергу зможе:

Сконцентрувати всі акції для оптимізації структури власності бізнесу.

Страхова компанія "Форміка"

http://formika.com.ua/

Замовник: Компанія, яка спеціалізується на всіх видах страхування, крім страхування життя.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлової будівлі для бухгалтерських цілей.

Хід виконання проекту:

Оцінювач виконав дослідження ринку аналогічної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу, схожих на наш, об’єктів. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку ринкової вартості нежитлової будівлі.

Замовник в свою чергу зможе:

Показати ринкову вартість об’єкта в бухгалтерських цілях.

ТОВ "Висота-К"

http://vysota-k.com.ua/

Замовник: Понад п’ятнадцять років успішно працює на українському будівельному ринку, забезпечуючи будівництво об’єктів житлового та соціально-культурного призначення відомих будівельних компаній Києва і його передмістя баштовими кранами відомих європейських виробників.

Завдання: Виконати оцінку нежитлового приміщення офісу для укладення договору оренди.

Хід виконання проекту:

В процесі оцінки було проведено обстеження об’єкта та отримані необхідні відомості про технічний стан і знос елементів конструкцій, вивчена технічна документація, а також інші необхідні матеріали. Для розрахунку ринкової вартості майна у вигляді нежитлового приміщення офісу, оцінювачем компанії був проведений комплексний моніторинг ринку продажу аналогічного майна.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку з інформацією про поточну вартість приміщення офісу, на підставі якого власник зможе укласти договір оренди.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ТОВ "Електробудова Україна"

http://electra.zp.ua/portfolio_category/elebud/

Замовник: Компанія – виробник електророзподільної та контрольної апаратури.

Завдання: Визначення ринкової вартості майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту:

Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне і найбільш ефективне використання, досліджені перспективи виробництва продукції і визначена ставка роялті.

Надалі власник отримає:

В результаті розрахунків визначена ринкова вартість майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Замовник в свою чергу зможе:

Власник прав, він же замовник оцінки, отримає можливість зробити ефективні управлінські рішення.

Оціночна компанія в Києві і Україні

Зателефонуйте нам

  • (044) 221-81-75
  • (067) 759-60-80
  • (095) 285-11-98

або
закажіть зворотний дзвінок

Наш блог


оцінка з метою оренди Кейс: “Оцінка основних засобів з метою оренди”

ЗАМОВНИК: Відділ освіти Мірноградскої міської ради. ЗАВДАННЯ: Визначити ринкову вартість основних засобів з метою укладення договору оренди. ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ: Об’єкт оцінки – основні засоби, які знаходяться на балансі загальноосвітніх шкіл в місті Мірноград. Під час оцінки експерт застосовував комбінований підхід, а саме елементи порівняльного та витратного методів. Перелік документів, що надаються включав у себе […]

кому та навіщо необхідна оцінка бренду Кому та навіщо потрібна оцінка квартири

Останнім часом все більше набирає попит тенденція, коли, купуючи товари або послуги, орієнтуються не тільки на якість, а й популярність. Тут велику роль відіграють торгові марки і, звичайно ж, сам бренд. Спираючись на це, власники компаній все частіше проводять оцінку свого бренду. У цій статті ми розповімо вам, що ж таке оцінка бренду, які етапи […]

Витратний підхід до оцінки вартості машин та обладнання Витратний підхід до оцінки вартості машин та обладнання

Кожне велике підприємство рано чи пізно стикається з необхідністю проведення оцінки машин та обладнання. Дуже часто виникають питання, які стосуються цієї процедури. Тому ми вирішили розповісти вам про деякі особливості, а саме про те, що таке оцінка обладнання витратним підходом. Що таке витратний підхід до оцінки вартості машин та обладнання? Відповідаючи на це питання, в […]

Оцінка земельних ділянок Кейс: “Оцінка земельних ділянок”

ЗАВДАННЯ: Визначення ринкової вартості земельних ділянок з метою вирішення питання щодо кредитування. ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ: Об’єкт оцінки – 2/3 частини житлового будинку загальною площею 131,6 кв.м, що розташований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Народовольська, будинок 36а. Мета оцінки – визначити вартість земельних ділянок для вирішення питання щодо кредитування. Під час оцінювання експерт проаналізував […]

Оцінка авто на митниці Оцінка авто на митниці

Останнім часом збільшилися випадки, коли автолюбителі привозять машини з-за кордону (більшість з Європи), проходять український митний контроль, ставлять її на облік і спокійно їздять собі на новенькому авто. А чи знали ви, що дана процедура в обов’язковому порядку передбачає проведення оцінки?   Так ось, оцінка авто на митниці – це досить-таки делікатна процедура, що вимагає дотримання особливих правил. […]