Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • (044) 221-81-75
  • (067) 759-60-80
  • (095) 285-11-98

Нас рекомендують

ТОВ "Вуд Інтернаціонал"

https://jmjtaste.com/

Замовник: Лісопильне та стругальне виробництво.

Завдання: Визначення вартості корпоративних прав в розмірі 100% підприємства для укладання договору купівлі-продажу.

Хід виконання проекту:

Отримавши необхідні документи і провівши аналіз об’єкта оцінки, оцінювач визначив, що в даному звіті буде використаний витратний підхід для визначення вартості корпоративних прав на частку в статутному капіталі, в рамках якого буде використаний дохідний підхід для визначення вартості власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі проведених розрахунків, з урахуванням припущень і обмежувальних умов оцінки, була визначена ринкова вартість об’єкта оцінки.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку з визначенням ринкової вартості корпоративних прав підприємства.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість корпоративних прав підприємства при укладанні договору купівлі-продажу.

Компанія "Суфор Лімітед"


Завдання: Визначення ринкової вартості частки в розмірі 99,99% статутного капіталу ТОВ з метою її продажу.

Хід виконання проекту:

Проаналізовано діяльність підприємства, перспективи та ризики його подальшої роботи, зібрана необхідна інформація і виконані розрахунки. В результаті роботи визначена ринкова вартість власного капіталу і оцінюваної частки.

Надалі власник отримає:

Інформацію про ринкову вартість оцінюваного об’єкта і може застосувати результати оцінки з метою продажу.

Замовник в свою чергу зможе:

Надати для своїх учасників, аудиторів та інших зацікавлених осіб підтвердження того, що ціна продажу активу була близька до його ринкової вартості.

ТОВ "Підприємство "Пластик Карта"

http://plasticcard.ua/

Замовник: Провідний український виробник всіх видів сучасних пластикових карт.

Завдання: Визначити ринкову вартість належної йому частки в статутному капіталі в одному з підприємств, для подальшого продажу.

Хід виконання проекту:

У зв’язку з тим що підприємство, частка в якому оцінювалася, знаходиться в Україні, а замовник оцінки – нерезидент, оцінювачі допомогли підготувати запити про надання документів, необхідні пояснення, виконали розрахунок, оформили звіт про оцінку та передали клієнту.

Надалі клієнт отримає:

Звіт про оцінку, складений відповідно до стандартів і законодавства по оцінці.

Замовник в свою чергу зможе:

Вигідно розпорядиться активом.

ТОВ "Агропартнер"

https://agropartner.ua

Замовник: Велика аграрна компанія, яка займається торгівлею мінеральними добривами, зерновими, олійними та продуктами переробки зернових культур, рослинними оліями, а також засобами захисту рослин в Україні та за кордоном.

Завдання: Підготувати звіт про оцінку товарів на складі (мінеральних добрив, соняшникової олії, борошна і зернових) для цілей укладення договору застави з комерційним банком.

Хід виконання проекту:
В процесі оцінки перед оцінювачем стояло завдання, в першу чергу, проаналізувати відповідність балансової вартості оцінюваних товарів їх цінам на ринку. За допомогою порівняльного підходу, оцінювач виконав аналіз ринкових цін продажу подібних товарів і змоделював ринкову вартість об’єкта оцінки. Виконавши ряд оціночних дій, оцінювач підтвердив, що балансова вартість товарів є їх справедливою ринковою вартістю.

Надалі власник отримає:
Звіт про оцінку товарів, який замовник зможе надати на кредитному комітеті банку.

Замовник в свою чергу зможе:
Отримати кредитні кошти в необхідному розмірі, що дозволить покрити витрати на розширення бази основних засобів компанії.

Харківський обласний центр зайнятості

https://kha.dcz.gov.ua

Замовник: Харківський обласний центр зайнятості

Завдання: Провести оцінку ринкової вартості офісної техніки (ноутбуків і їх комплектуючих, моніторів, інтернет-обладнання та ін.) для цілей бухгалтерського обліку.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав дослідження ринку офісної техніки з метою збору інформації про пропозиції до продажу аналогічних і ідентичних об’єктів. Був проведений ретельний відбір і перевірка даних по об’єктах порівняння, а також проаналізовані дані щодо розміру фізичного зносу об’єктів оцінки і об’єктів порівняння. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами оцінки, була виведена ринкова вартість офісної техніки.

Надалі власник отримає:
Інформацію про поточну вартість основних засобів компанії з урахуванням їх зносу станом на дату оцінки.

Замовник в свою чергу зможе:
Коректно відобразити ринкову вартість основних засобів в бухгалтерському обліку.

ПрАТ "Лінде Газ Україна"

https://www.linde-gas.com.ua

Замовник: Підприємство – виробник промислових газів.

Завдання: Визначення ринкової вартості акцій для проведення процедури сквіз-аут.

Хід виконання проекту:
Оцінювач виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки № 1 і № 3. Була зібрана необхідна інформація, отримані документи, виконані аналіз, прогноз діяльності акціонерного товариства, в результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає:
Мажоритарний акціонер зможе консолідувати 100% пакет акцій і оптимізувати структуру власників акціонерного товариства.

Міноритарні акціонери отримають грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних їм акцій.

Замовник в свою чергу зможе:
Виконати вимоги ст. 8, ст. 652 Закону України “Про акціонерні товариства”.

ПрАТ "Вімм-Білль-Данн Україна"

http://www.wimm-bill-dann.com.ua/

Замовник: Компанія з виробництва традиційної молочної продукції, йогуртів, молочних десертів і сиру.

Завдання: Визначення ринкової вартості однієї простої іменної акції для виконання Замовником вимог ст. 8, ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (в процедурі свізз-аут).

Хід виконання проекту:

Була проаналізована фінансово-господарська діяльність підприємства, структура доходів і витрат, перспективи виробництва продукції. В якості основного обраний дохідний підхід оцінки. Були розраховані прогнозні грошові потоки і ставка дисконту. В результаті розрахунків визначена ринкова вартість акції.

Надалі клієнт отримає:

Можливість виконати вимоги Закону України «Про акціонерні товариства»

Замовник в свою чергу зможе:

Сконцентрувати всі акції для оптимізації структури власності бізнесу.

Страхова компанія "Форміка"

http://formika.com.ua/

Замовник: Компанія, яка спеціалізується на всіх видах страхування, крім страхування життя.

Завдання: Визначення ринкової вартості нежитлової будівлі для бухгалтерських цілей.

Хід виконання проекту:

Оцінювач виконав дослідження ринку аналогічної нерухомості з метою збору інформації про пропозиції до продажу, схожих на наш, об’єктів. В результаті внесення оцінювачем ряду коригувань на відмінності між об’єктами порівняння та об’єктом оцінки була виведена ринкова вартість.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку ринкової вартості нежитлової будівлі.

Замовник в свою чергу зможе:

Показати ринкову вартість об’єкта в бухгалтерських цілях.

ТОВ "Висота-К"

http://vysota-k.com.ua/

Замовник: Понад п’ятнадцять років успішно працює на українському будівельному ринку, забезпечуючи будівництво об’єктів житлового та соціально-культурного призначення відомих будівельних компаній Києва і його передмістя баштовими кранами відомих європейських виробників.

Завдання: Виконати оцінку нежитлового приміщення офісу для укладення договору оренди.

Хід виконання проекту:

В процесі оцінки було проведено обстеження об’єкта та отримані необхідні відомості про технічний стан і знос елементів конструкцій, вивчена технічна документація, а також інші необхідні матеріали. Для розрахунку ринкової вартості майна у вигляді нежитлового приміщення офісу, оцінювачем компанії був проведений комплексний моніторинг ринку продажу аналогічного майна.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку з інформацією про поточну вартість приміщення офісу, на підставі якого власник зможе укласти договір оренди.

Замовник в свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість майна.

ТОВ "Електробудова Україна"

http://electra.zp.ua/portfolio_category/elebud/

Замовник: Компанія – виробник електророзподільної та контрольної апаратури.

Завдання: Визначення ринкової вартості майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, для прийняття управлінських рішень.

Хід виконання проекту:

Ідентифіковано об’єкт оцінки, проаналізовано поточне і найбільш ефективне використання, досліджені перспективи виробництва продукції і визначена ставка роялті.

Надалі власник отримає:

В результаті розрахунків визначена ринкова вартість майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Замовник в свою чергу зможе:

Власник прав, він же замовник оцінки, отримає можливість зробити ефективні управлінські рішення.

Оціночна компанія в Києві і Україні

Зателефонуйте нам

  • (044) 221-81-75
  • (067) 759-60-80
  • (095) 285-11-98

або
закажіть зворотний дзвінок

Наш блог


справедлива вартість Оцінка справедливої вартості основних засобів

Під час оцінки основних засобів велику увагу приділяють саме справедливій вартості. Звідси виникає питання, що таке “справедлива вартість”, та які вимоги щодо її оцінки встановлені в законодавстві. Експерти проаналізували всі аспекти та зробили відповідні висновки. Як оцінюються основні засоби, що створені власними силами? Згідно з чинним українським законодавством процедура оцінки засобів, що були створені власними […]

сквіз-аут Процедура «SQUEEZE-OUT»: у чому суть?

Процедура squeeze-out (або українською – сквіз-аут) викликає багато запитань. Крім того, чимало акціонерів не знають повний порядок її проведення та окремі особливості, що є важливими під час здійснення підприємницької та акціонерної діяльності. Отже, у цій статті ми розглянемо найважливіші аспекти, що безпосередньо пов’язані з процедурою викупу цінних паперів. Сквіз-аут (squeeze-out): поняття, особливості та порядок У […]

переоцінка залишкової вартості Залишкова вартість основних засобів

Залишкова вартість є однією зі складових основних засобів. На практиці все частіше бухгалтерів та підприємців турбує питання щодо проведення переоцінки. Це може бути пов’язано з тим, що вартість основних засобів, яка перебуває на балансі підприємства, не збігається з реальними показниками. Аналізуючи це питання, необхідно детально розглянути особливості переоцінки саме залишкової вартості. Поняття та основні вимоги […]

Оцінка вітрильної яхти Кейс: “Оцінка ринкової вартості вітрильної яхти”

ЗАВДАННЯ: Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для митного оформлення. ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ: Об’єкт оцінки – вітрильна яхта, рік будівництва якої 2012. Мета оцінки – визначити вартість об’єкта для митного оформлення. Під час оцінювання експерт застосовував порівняльний підхід. У процесі виконання роботи оцінювач здійснив: збір та аналіз необхідної початкової інформації та документів; розрахунок вартості об’єкта оцінки, […]

Вебінар Парето Вебінар від консалтингової компанії “Парето”: Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності

4 листопада Олег Івченко, директор патентно-юридичної компанії “ВАЙЗ Груп“, разом з Олександром Романченко, експертом оціночної консалтингової компанії “Парето”, провели вебінар на тему “Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності. Мета і особливості оцінки, використання результатів “.  Цікаво дізнатися, про що розповідали спікери? Деякі подробиці читайте в цій статті!  Що ж таке оцінка?  Оцінка – це визначення чітких характеристик об’єкта: якісних, кількісних, вартісних та інших.  Об’єкт оцінки – це те, вартість чого нам і потрібно визначити. Об’єктами можуть бути майно та майнові права.  Якщо об’єкт – щось, пов’язане з нематеріальними активами, то оцінюються права, з ним пов’язані. Майнові права слід відрізняти від речей.  У силу своєї природи, до нематеріального активу не можна безпосередньо доторкнутися, перемістити з місця на місце, знищити, але він може бути відтворений у вигляді речі або її частини. […]