Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • (044) 221-81-75
 • (067) 442-81-75
 • (050) 321-81-75
Оцінка знаків для товарів та послуг

КЕЙС – Оцінка знаків для товарів та послуг

Формулювання «оцінка знаків для товарів та послуг» можна вважати не зовсім повним. Мова йде не тільки про вартість товарного знака, а й про права на товарний знак. Визначити, кому належать права на товарний знак, часто є головним завданням експерта-оцінювача.

Методи оцінки товарного знака

Оцінка знаків для товарів та послуг означає використання оцінювачами всіх існуючих методів.

 1. Витратний метод: дозволяє визначити обсяг витрат на розробку товарного знака, його правову охорону і просування. Отримані результати можна розглядати тільки в сукупності з іншими, так як реальна вартість популярного товарного знака сильно перевищує витрати на його створення, охорону та популяризацію.
 2. Порівняльний метод: використання даних про продаж аналогічних товарних знаків, але таку інформацію компанії вважають за краще не поширювати. Тому у цьому методі оцінювачі часто обмежені.
 3. Прибутковий метод: розрахунок доходу, який може принести використання товарного знака в майбутній період. Йдеться про прогнози. Для того щоб прогноз виявився найточнішим, знадобиться великий обсяг статистичної інформації про становище цього товарного знака на ринку, про обсяги продажів продукції з цим товарним знаком і прибутку в минулі періоди, динаміку і тенденції збільшення продажів та ін.

Кейс: оцінка знаків для товарів та послуг (4 одиниці)

ЗАМОВНИК: Фінансова компанія (ринок мікрокредитування).

МЕТА ОЦІНКИ: Визначення обсягу ліцензійного платежу.

НЮАНСИ: Різна ступінь використання компанією декількох знаків для товарів і послуг (4 одиниці).

ОБМЕЖЕННЯ: Відсутність у відкритому доступі достовірної інформації щодо об’єктів порівняння, що наклало обмеження на використання методів в рамках порівняльного підходу.

МЕТОДИ ОЦІНКИ: Прибутковий підхід, метод роялті.

РІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАВДАННЯ:  Для вирішення поставленого завдання оцінювачеві необхідно було виділити дохід, що припадає на всі торгові марки і на кожну з оцінюваних.

ЩО ОТРИМАВ КЛІЄНТ: Звіт про оцінку, складений відповідно до національних стандартів оцінки.

Які документи надав клієнт для оцінки товарного знака

 • Свідоцтво про реєстрацію товарного знака
 • Витрати на розробку, просування і рекламу знака за період його дії (по роках). А також короткий опис основних проведених заходів
 • Опис продукції, маркованої даним знаком, її конкурентоспроможність за ціною і якістю, приблизна частка продукції на ринку
 • Обсяг продажів, отриманий прибуток за останні 3-5 років
 • Бізнес-план комерційного використання торгової марки (сучасний стан, основні тенденції розвитку та очікувані темпи зростання сегмента ринку в найближчі роки, прогноз продажів та прибутку в майбутні 3-5 роки, необхідні інвестиції тощо)

Оцінювачі компанії “Парето” виконують всі види економічних експертиз і оцінок. Для проведення оцінки торгової марки необхідно надати експертам відповідний пакет документів. Які саме документи будуть потрібні в вашому випадку для проведення оцінки, наші фахівці скажуть на попередній консультації. а також вкажуть терміни і вартість проведення робіт.

Рейтинг 4.5 на основі 40  ответов

Додати коментар

схожі статті


Професійна оцінка частки учасника, що виходить ТОВ
Оцінка вартості розробки програмного продукту
Оцінка інвестицій. Відповідність цілей і способів їх досягнення.
Поняття нематеріальних активів.
Поняття нематеріальних активів.
експерт оцінювач
Яка різниця між експертом та оцінювачем?