Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
ocinka biznesu

Оцінка підприємства: випадки проведення та переваги для власника

Оцінка підприємства — це визначення ринкової вартості вашого бізнесу. Необхідність у проведенні цієї процедури виникає в ряді правових ситуацій і надає власнику підприємства особливі переваги. Оцінка є складною процедурою, що складається з декількох етапів і вимагає особливих знань від фахівця. 

Коли необхідно здійснювати оцінку? 

Оцінка підприємства буде потрібна вам у наступних ситуаціях: 

 • Купівля-продаж усього підприємства або його окремих частин. 
 • Купівля-продаж активів бізнесу (акційна ринку. 
 • Купівля-продаж частин статутного капіталу. 
 • Викуп акцій у простих акціонерів акціонеромякий має домінуючий пакет акцій (згідно з порядком, встановленим Законом). 
 • Здійснення права простих акціонерів на викуп їхніх акцій за власним бажанням (також згідно з українським законодавством) 
 • Викуп або продаж цінних паперів акціонерним товариством. 
 • Вихід одного з учасників з акціонерного товариства. 
 • Введення бухгалтерського звіту, який вимагає інформації про справедливу вартість підприємства. 
 • Реорганізація бізнесу (злиттяпоглинанняподіл або ліквідація). 

Переваги власника компанії від проведення оцінки 

Як ми зазначили ранішевласник підприємства має особливі переваги від здійснення оцінки бізнесу, а саме: 

 1. За результатами проведення експертної роботи власник отримує інформацію про реальну вартість та обсяг діючих активів. 
 2. Оцінка підприємства дає можливість власнику орієнтуватися в економічному становищі компанії та будувати бізнес-стратегії. 
 3. Оцінка визначає наявні проблемиякі впливають на фінансовий стан підприємства, а також відображає можливі ризики. 
 4. Оцінка означає моніторинг, який виступає як показник мінливості на ринку. Таким чином, власник матиме інформацію про те, яке місце його підприємство займає на ринку. 

Крім того, звіт експерта про оцінку може бути використаний під час судових спорів, фінансових операцій, отримання кредиту тощо. 

Аби отримати всі переваги від оцінки підприємства, необхідно провести якісну та об’єктивну процедуру оцінювання. Виникає питання — а що для цього потрібно? Тільки професійний експерт-оцінювач і перевірена оціночна компанія.

Наша компанія надає послуги з оцінювання на українському ринку понад 10 років, тому нашим фахівцям можна довіряти. Ми виконуємо оцінки будь-якого виду майна та різної складності. Маючи такий великий досвід, експерти «Парето» точно знають, як побудувати вигідну та успішну стратегію оцінки вашого бізнесу.

Етапи проведення оцінки 

Оцінка підприємства має певний порядокякий складається з послідовних етапів. Поговоримо про них. 

 1. Формування та визначення цілей оцінки (це важливо, тому що ця інформація буде вноситися в результати та фіксуватися в документах). 
 2. Аналіз минулої фінансової діяльності компанії та прогнозування майбутньої. 
 3. Аналіз усіх активів (обладнання, нерухомість, вкладення, нематеріальні активи тощо), встановлення їх вартості. 
 4. Здійснюється порівняння між оцінюваною компанією та її аналогічними об’єктами. 
 5. Отримана інформація перевіряється, на підставі чого оцінювач складає спеціальний документ (звіт), куди вноситься реальна вартість підприємства. 

Терміни проведення оцінки залежать від ряду факторів: форми власності, кількості аналізованих об’єктів (активів), необхідності у здійсненні додаткових послуг тощо. Загалом, процедура проходить від 1 до 60 днів. 

Методи проведення оцінки 

Важливим питанням для фахівця є те, яким саме методом здійснювати оцінку підприємства. Цей вибір залежить від виду бізнесу, його фінансового становища та розвитку, а також від типу діяльності. На практиці використовують три основні методи, а саме: 

 1. Майновий — полягає в аналізі всіх активів і зобов’язань компанії. 
 2. Прибутковий — прогнозуються можливі майбутні грошові потоки, які може приносити дане підприємство. 
 3. Порівняльний — головним принципом є попит і пропозиціїтобто аналізуються угоди з подібними об’єктами, на підставі чого визначається вартість підприємства. 

Кожен з методів має свої особливостіБувають випадки, коли фахівці комбінують під час оцінки кілька підходівЦе необхідно для отримання повноцінних і точних результатів. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ В ОЦІНЦІ БІЗНЕСУ

Метод, який дозволяє порівняти витрати, потрібні для покупки конкретної організації, з витратами, без яких не обійтися при відкритті фірми з нуля. Добре підходить для компаній, які володіють матеріальними активами. Але частіше вживають до нових компаній, які поки не показують стабільного прибутку. 

Витратний підхід має на увазі оцінку бізнесу за допомогою аналізу цін на чисті активи. Завдання фахівця — зрозуміти, яка вартість вхідних активів, що перебувають на балансі підприємства, та скільки становить сукупна вартість зобов’язань. Потім із загальної величини активів віднімають останнє значення. 

У результаті оцінювачу вдається визначити поточну ринкову ціну активів, якими володіє організація. До неї також входить ділова репутація підприємства або бренду, інші НМА. 

Як додатковий метод оцінювач може застосувати визначення ліквідаційної вартості. У цілому процедура багато в чому схожа з вищеописаною. Відмінності полягають у наступному: 

 • не враховується ціна на НМА; 
 • вартість матеріальних активів фірми значно занижена, якщо порівнювати її з ринковими показниками аналогів. 

Цей метод можна застосовувати для компанійякі оголошені банкрутамиЛіквідаційною вартістю є підсумкова величина, що залишається після ліквідації активів і передачі накопичених боргів кредиторам. 

Перевага витратного варіанта оцінки бізнесу — простота та мінімальні трудові витрати. Його ефективність знижується, якщо необхідно проаналізувати інтелектуальну вартість підприємницької діяльності. 

ТОНКОЩІ ДОХІДНОГО МЕТОДУ

Означає економічну оцінку компанії. Підходить для працюючих і прибуткових компанійЦіна змінюється в залежності від величини доходу, вартість активів не має істотного значення. 

Для інвесторів важливо, щоб фірма була успішною не тільки зараз, але й в майбутньому. При цьому необхідно оперувати реальною інформацією, взятою з управлінського обліку. 

Оцінювач визначає обсяг прибутку та дає прогноз на період, за час якого організація буде давати цей дохід. Йому не обійтися без двох методів оцінки. 

Метод дисконтування грошових потоків дозволяє проаналізувати малу та середню підприємницьку діяльність. Спеціаліст вказує на часовий відрізок, протягом якого покупцеві буде цікавий бізнес. Називається він періодом окупності. 

Майбутня виручка визначається з урахуванням інфляції, інвестиційних ризиків, віддачі інвестицій по мінімуму. Після цього потоки зіставляються із нинішньою ціною. 

Метод підходить для організацій, які стрімко розвиваються. З недоліків відзначають неточність прогнозованих доходів у майбутньому. Щоб помилка виявилася не критичною, застосовується штучно збільшена ставка дисконтування. 

Альтернативою підходу дисконтування грошових потоків є метод капіталізації прибутку. Його використовують, коли очевидно, що у прогнозований термін підприємство отримає таку ж виручку, як у попередні підзвітні періоди. Головне — щоб компанія не була капіталомісткою. 

Ринкову вартість бізнесу визначають шляхом ділення чистого доходу за рік на коефіцієнт капіталізації. 

ПОРІВНЯЛЬНА МЕТОДИКА

Підхід вважається універсальним, адже його можна застосувати до будь-якого підприємства. Однак спиратися необхідно на достовірні відомості про минулі угоди реалізації та покупки схожих організацій. Похибка залежить від прозорості, терміну давності укладення угод, стану економіки, яка схильна постійно змінюватися. 

Відкоригувати вартість бізнесу можна, використовуючи мультиплікатори. Завдяки їм реально визначити залежність між ціною на аналогічну форму та показниками її фінансово-господарської діяльності. До них відносять валовий прибуток, дохід, отриманий після сплати податків, структуру капіталу. 

Порівняльна оцінка може проводитися кількома методами. 

 1. Аналіз ринку капіталу — створений переважно для оцінки АТ. Розрахунок заснований на відомостях про вартість цінних паперів схожих фірмякщо такі фігурують на біржі. 
 2. Метод угод — застосуємо, коли на ринку вже були укладені угоди по реалізації 51% акцій аналогічного суспільства. 
 3. Аналіз галузевих коефіцієнтів — використовується, коли потрібно визначити вартість підприємств, невеликих за розміром, а також організаційціна яких визначає прибутковість. 

Зазначені підходи належать до стандартів аналізу бізнес-діяльностіЯкщо оцінку проводить професіоналвін використовує кілька методик. Причому кожне обчислення в ідеалі повинно приводити до ідентичного результату. Це в тому випадкуякщо створені бездоганні економічні умови. 

Документиякі необхідно надати 

Перелік необхідної документації надає оцінювач після ознайомлення з обсягами роботи та цілями оцінки. Це може залежати від обраного підходу та розробленого плану. 

Що таке інвестиційна оцінка підприємства? Коли вона потрібна? 

У разі, коли власник компанії розуміє, що підприємство вимагає нових ефективних вкладень, необхідно провести детальну оцінку фінансового стану бізнесу (інвестиційну оцінку). Крім того, це оцінювання може знадобитися, коли підприємству необхідно підвищити свою ліквідність. 

Процедура інвестиційної оцінки відбувається таким чином: 

 1. Оцінювач обговорює з замовником умови та вимоги оцінки. 
 2. Укладається відповідний договір на надання послуг. 
 3. Відбувається підготовка необхідних документів. 
 4. Оцінювач виїжджає на підприємство, проводить аналіз об’єктів і збирає додаткову інформацію. 
 5. Здійснення безпосередніх розрахунків та оцінювання компанії. 
 6. Оформлення експертного звіту про інвестиційну оцінку. 
 7. Передача результатів замовнику. 

Якщо ж вам потрібна оцінка підприємства, у першу чергу уважно поставтеся до вибору фахівця. Адже ця процедура вимагає особливих знань і практичного досвіду. Компанія «Парето» — це команда сертифікованих фахівців, які знають, як вирішити будь-які питання, пов’язані з проведенням оцінки. Наш досвід роботи та професіоналізм підтверджуються численними успішно виконаними проєктами. 

Оцінка вартості малого бізнесу

ots nka vartost malogo b znesu metodi ots nki

Оцінка вартості малого бізнесу може стати в пригоді під час страхування, оподаткування, створення інвестиційного плану, формування проєкту та в інших ситуаціях.

До особливостей оцінки малого бізнесу можна віднести такі фактори:

 1. Волатильність на ринку нерухомості, що спричиняє постійні ризики.
 2. Низький рівень капіталу.
 3. Повернення вкладень потребує більшого проміжку часу.
 4. Рівень інвестицій буде нижчим, ніж у великого бізнесу.

Також однією з особливостей оцінки є методи обчислення ринкової вартості об’єкта. Так, на практиці застосовують три основні підходи: метод вартості заміщення, метод балансової вартості та метод дисконтування грошових потоків.

Більш детально про кожен метод та оцінку вартості малого бізнесу ви можете прочитати в нашому блозі. Читайте статтю “Оцінка вартості малого бізнесу та методи оцінки”.

У чому полягає відмінність між ринковою оцінкою активів бізнесу й оцінкою вартості діючого бізнесу

Оцінка ринкових активів бізнес-діяльності залежить від ціни на кожен окремо, але без урахування синергетичного чинника. Нема потреби оцінювати вартість нематеріальних складових — торгової марки, бренду, репутації організації, рівня кваліфікації підлеглих.

Оцінка вартості бізнесу, який уже діє, охоплює підрахунок аудитором усіх перерахованих активів. Також важливо, у скільки обходиться реєстрація ноу-хау та розробок, винаходів. Фахівцю слід передбачити й прибуток від реалізації бізнесу в майбутньому, а також темпи зростання та розширення діяльності.

Було корисно? Дізнайтесь більше! Наприклад про те, як відбувається оцінка обладнання порівняльним підходом. 

Рейтинг 4.5 на основі 2003  ответов

Додати коментар

схожі статті


vyznachennya vartosti obladnannya 1
Як визначається вартість обладнання, що було у вжитку?
Оцінка вкладу в статутний капітал
Оцінка вкладу в статутний капітал: цілі, фактори, етапи
Оцінка майна що вноситься до статутного капіталу
Оцінка майна, що вноситься до статутного капіталу
Угода M&A
Угоди M&A: види, цілі, ризики та ситуація в Україні