Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98
Балансова вартість активів

Балансова вартість активів: що це таке і як розрахувати?

Матеріальні та нематеріальні активи підприємства – це ресурси, які забезпечують виробництво та які виражаються в певній грошовій вартості. До активів можна віднести необоротні фонди (це споруди, обладнання, транспорт, репутація компанії, програми) і оборотні (це гроші в готівковій формі і на рахунках, заборгованості, вкладення, інвестиції і т.д.). Облік активів – це обов’язковий етап під час більшості фінансових розрахунків.

У цій статті ми проаналізували питання, що стосується балансової вартості активів. Хочете дізнатися, що це таке і як розрахувати балансову вартість активів і середньорічну вартість? Тоді читайте далі!

Балансова вартість активів компанії

За загальними правилами балансу, який містить в собі певні розділи, обидві його перші частини в сумі визначають точний розмір вартості майна підприємства. Це сума і є балансовою вартістю активів.

Де можна знайти даний показник?

У рядку балансу 1600 зазначено кінцеве значення, яке відображає залишок активів в грошовому еквіваленті, актуальному на момент складання звіту.

Спираючись на те, що балансова вартість активів – це рядок 1600, у вигляді математичної формули це буде виглядати наступним чином:

Стор.  Б 1100 + Стор.  Б 1200.

Для чого встановлюють балансову вартість активів?

Для чого встановлюють балансову вартість активів

Фінансові організації встановлюють балансову вартість, виходячи з певних цільових призначень.

Однією з таких цілей може бути визначення абсолютного розміру майна в цілому обсязі або його окремих частин.

Крім того, партнери, інвестори, страховики та інші суб’єкти мають право вимагати від підприємства надати їм всю необхідну інформацію і документацію, в тому числі і про стан активів. У свою чергу, компанія зобов’язана проінформувати своїх партнерів і користувачів. У таких випадках потрібно використовувати такий документ, як “Довідка про балансову вартість активів“.

Давайте поговоримо про те, як обчислюється балансова вартість активів в Україні, і для чого здійснювати подібні розрахунки.

Одна з найголовніших цілей визначення балансової вартості активів – аналіз економічної діяльності підприємства, що є основним механізмом оцінки стану компанії. Ці дані зазвичай використовують під час визначення внутрішніх показників, таких як:

  • рентабельність майна, яка встановлює розмір доходів (ці доходи підприємство отримує від грошових коштів, які були витрачені на покупку необхідних ресурсів);
  • оборотність активів (цей показник відображає ефективність).

Також необхідно знати, що законодавством визначено норму, згідно з якою визначення розміру активів є обов’язковою умовою під час укладання великих угод. Для того, щоб встановити величину угоди, необхідно спочатку розрахувати балансову вартість активів підприємства і розмір вартості майна, яке є об’єктом угоди. У разі, коли відсоток активів, що були продані, більше, ніж 25 відсотків від усіх існуючих активів згідно з балансом, тоді дана угода буде вважатися великої.

Згідно з українським законодавством велика угода може бути укладена тільки, якщо це рішення було підтримано на засідання акціонерів, які відповідають за реалізацію майна підприємства. Також обов’язковою умовою є точно визначити розмір вартості активів. У разі, якщо ці розрахунки будуть проведені не в належному порядку, а результат буде невірним, тоді угода може визначатися як незначна і бути розірвана.

Завдяки загальній формі бухгалтерського балансу, в якій існує система розрахунку, легко дізнатися, як визначити балансову вартість активів за балансом. Відбувається акумуляція показників, які знаходяться в рядках 1100 і 1200, в рядку 1600.

Крім того, необхідно відзначити, що в рядках 1100 і 1200 підсумовуються інші рядки, які є частинами відповідних розділів. Кожен новий рядок містить в собі дані про наявність тих чи інших активів.

Під час своєї роботи економісту також необхідно встановити динаміку змін щодо активів, взявши для цього певний період часу. Для того, щоб здійснити аналіз, фахівець порівнює показники кількох рядків. Таким чином, ми можемо зустріти поняття “ринкова вартість активу“. Що це таке? Даний показник відображає реальну ціну активів, яку можна отримати в результаті їх реалізації. Цікаво, що в балансі дане значення ніде не можна побачити.

Що таке середньорічна вартість активів?

Сума активів бухгалтерського балансу – це виключно абсолютне значення, яке характеризує ціну існуючого майна. Однак для того, щоб отримати детальний аналіз динаміки активів і розрахувати окремі показники, необхідно визначити значення середньорічної вартості активів.

Як відбувається розрахунок середньорічного активу? У такій ситуації економісти використовують рядок балансу 1600. Якщо існує необхідність розрахувати якийсь окремий тип майна, тоді економісти використовують рядок, який відповідає категорії. Розрахункова формула буде мати такий вигляд:

А ср = (Ан + Ак) / 2, де:

Ан – майно станом на первинну дату,

Ак – майно станом на останню дату,

2 – кількість звітних дат.

Фахівці використовують середньорічну вартість активу для того, щоб встановити показники, які описують економічне становище підприємства, а також визначити причини, що впливають на динаміку активів. Крім того, економісти таким способом можуть поставити подальші завдання для управління механізмами і ресурсами підприємства.

Питання – як дізнатися вартість активів? Усе дуже просто! Потрібно звернутися за допомогою до професіоналів, які зможуть провести оцінку та надати вам відповідний звіт. Така процедура повинна виконуватися виключно профільними фахівцями. В іншому випадку звіт про оцінку не матиме юридичної сили, тобто його не можна буде використовувати в подальшій роботі підприємства.

“Парето” – це оціночна компанія, яка надає послуги вже 10 років. Маючи такий досвід роботи, наші експерти з легкістю зможуть оцінити ваше майна. Головні принципи нашої роботи – це професіоналізм, своєчасність і доступність. Залишайте заявку на сайті та отримайте безкоштовну консультацію!

Було корисно? Дізнайтесь більше! Наприклад про те, як відбувається дооцінка основних засобів в Україні.

Рейтинг 4.5 на основі 3968  ответов

Додати коментар

схожі статті


переоцінка залишкової вартості
Залишкова вартість основних засобів
Основні засоби і нематеріальні активи
Основні засоби і нематеріальні активи: особливості та правила
Дооцінка ОЗ
Дооцінка основних засобів в Україні
оцінка мсфз
Оцінка основних засобів МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності)