кейс оцінка іменної акції

КЕЙС: «ОЦІНКА ІМЕННОЇ АКЦІЇ ДЛЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»

ЗАМОВНИК:

Приватне акціонерне товариство “Ватутинский комбинат огнеупоров”

ЗАВДАННЯ:

Визначення ринкової вартості 1 простої іменної акції для проведення зборів акціонерів

ХІД ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ:

Об’єкт оцінкиодна проста іменна акція в бездокументарній формі існування, яка знаходиться в Черкаській області, в місті Ватутіне.

Оцінка була здійснена 1 червня 2020 року.

Під час оцінювання застосовували дохідний підхід визначення вартості власного капіталу ЦВК.

Перелік документів, що надаються:

  • статут;
  • реєстраційні документи;
  • фінансова звітність за останні 4 роки;
  • оборотно-сальдова відомість по рахунках підприємства на дату оцінки;
  • письмові розшифровки по значимим статей балансу.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА:

Основним видом діяльності підприємства є виробництво вогнетривких виробів, видобуток піску, гравію, глин і каоліну.

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗРАХУНКІВ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ОЦІНКИ:

Оцінювачем були проаналізовані можливості оцінки об’єкта трьома методичними підходами. За результатами аналізу було прийнято рішення розрахувати вартість акції дохідним підходом на основі дисконтування майбутніх грошових потоків. Оскільки підприємство використовує у своїй діяльності як власні, так і позикові кошти, була обрана модель грошових потоків для інвестованого капіталу ринкову вартість активів, на дату оцінки та переоцінивши зобов’язання, стало можливим визначити вартість власного капіталу акціонерного товариства і вартість 1 акції на дату оцінки.

РЕЗУЛЬТАТ:

Таким чином, після проведення оцінки цінних паперів була встановлена ​​ринкова вартість 1 простої іменної акції для проведення зборів акціонерів в бездокументарній формі існування, що знаходиться в Черкаській області, в місті Ватутіне, що і було первинним завданням.

Рейтинг 4.5 на основі 70  ответов

Додати коментар

схожі статті


kejs-viznachennya-rinkovoyi-vartosti-tovariv-v-oboroti-dlya-ukladennya-dogovoru-zastavi-z-bankom
Кейс: «Визначення ринкової вартості товарів в обороті для укладення договору застави з банком»
kejs ocenka imushhestva dlya nacionalnogo agentstva po predotvrashheniyu korrupcii
Кейс: “Оцінка майна для Національного агентства з питань запобігання корупції”
кейс оцінка споруд
Кейс: “Оцінка споруд з метою відображення в бухгалтерському обліку”
оцінка з метою оренди
Кейс: “Оцінка основних засобів з метою оренди”
Оцінка земельних ділянок
Кейс: “Оцінка земельних ділянок”