Визначення ринкової вартості акцій для АТ

Кейс “Визначення ринкової вартості акцій для АТ “УЦОП””

Замовник:

Акціонерне товариство, яке надає послуги громадського харчування та тимчасового розміщення громадян.

Завдання:

Визначення ринкової вартості акцій для цілей, передбачених ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Хід виконання проекту:

Акції виступають об’єктом цивільного права і є складовими предметів в плані їх звернення, як об’єкта фондових операцій і різнопланових угод. Це і виступає поясненням значущості оцінки акцій для кожної зі сторін, чиї інтереси зачіпаються при здійсненні операцій.

Оцінка акцій незалежним оцінювачем – це не тільки визначення ринкової вартості даних ЦП, однак і офіційні коментарі оцінювача щодо легітимності акцій, кількості закріплених прав власності за акціями та правомочності володіння / використання таких ЦП.

Перелік документів, які потрібні для оцінки акцій:

  • статут емітента акцій, який включає весь перелік змін на момент проведення оцінки;
  • свідоцтво, яке документально підтверджує держреєстрацію компанії-емітента акцій;
  • свідоцтво, яке запевняє постановку компанії-емітента акцій на податковий облік;
  • звіт про результати випуску акцій;
  • виписка з відповідного реєстру, що підтверджує право власності на акції на момент проведення оцінки та ін.

Більш докладний список необхідних для проведення оцінки документів надає оцінювач. Всі документи необхідно надавати у вигляді ксерокопій, завірених підписом і печаткою уповноваженої особи компанії-емітента, або ж, завірених нотаріально.

При визначенні ринкової вартості акцій для цілей, передбачений ст. 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, оцінювач нашої компанії виконав комплекс дій, передбачених Національними стандартами оцінки №1 і №3. Були зібрані необхідні вихідні дані, а також виконані:

  • аналіз фінансового стану підприємства;
  • аналіз ринку послуг;
  • складений прогноз діяльності акціонерного товариства і його грошових потоків.

В результаті розрахунків було визначено вартість простих іменних акцій.

Надалі власник активу отримає:

Право вимагати в акціонерного товариства викупити належні йому акції в випадках, передбачених законодавством, і отримати грошові кошти в розмірі ринкової вартості належних акцій.

Юридична особа (замовник) в свою чергу зможе:

Виконати вимоги ст.8, ст. 68-69 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

Рейтинг 4.5 на основі 90  ответов

Додати коментар

схожі статті


кейс оцінка споруд
Кейс: “Оцінка споруд з метою відображення в бухгалтерському обліку”
оцінка з метою оренди
Кейс: “Оцінка основних засобів з метою оренди”
Оцінка земельних ділянок
Кейс: “Оцінка земельних ділянок”
Кейс оцінка
Кейс: “Оцінка нерухомості з метою отримання компенсації на витрати”
Оцінка нерухомості кейс
Кейс: «Оцінка нерухомості з метою надання інвесторам даних про витрати”