Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • (044) 221-81-75
  • (067) 442-81-75
  • (050) 321-81-75
номінальна вартість

Визначення номінальної вартості. Номінальна вартість акцій та її вплив

Сьогодні ми поговоримо про таке визначення як номінальна вартість. Так, номінальна вартість – це особливий метод зображення розміру вартості певних товарів, послуг або чогось іншого. Це поняття дуже часто використовується під час обігу акцій, у діяльності акціонерних товариств чи під час інших різноманітних економічних процесів. Отже, зараз розберемо декілька питань більш детально.

Визначення номінальної вартості

Якщо вивчати теорію економіки, то також можна знайти визначення, що номінальна вартість – це певна ціна, яка має визначатися емітентом при випуску акцій, облігацій, векселів або банкнот/монет, поштових марок тощо. Крім того, сукупна номінальна вартість корпоративних прав, що належать організації, складає капітал: номінальний або статутний.

Не забувайте, що номінальна вартість характеризується як незмінна величина, що визначається у той момент, коли відбувається узгодження рішення про емісію. Вона зможе змінитися тільки завдяки емітенту, але виключно за умови проведення необхідної процедури, що встановлена сучасним українським законодавством.

Важливо пам’ятати, що згадана номінальна вартість суттєво відрізняється від реальної.  Це відбивається в характері формування та в змісті. Також не слід порівнювати номінальну та ринкову вартості. Чому? Ринкова вартість формується на ринку, де велику роль відіграють торги та попит, тобто це визначення має особливий динамічний характер (може змінюватися в будь-який момент), на відміну від тієї вартості, що ми розглядаємо. Це також може пояснити, чому номінальна вартість в певний період часу може бути нижчою або вищою в порівнянні з ринковою.

Часто турбує питання з приводу того, де зазначається номінальна вартість. Отже, це можуть бути бланки найбільш цінних паперів, зворот банкнот або монет, а також поштові марки. Якщо говорити про випуск цінних паперів, то в цьому випадку вартість буде показуватися в проспекті емісії цінних паперів. Бувають випадки, коли номінальна вартість взагалі не вказується. Це відбувається, коли певне підприємство випускає безномінальні цінні папери (проте вони ні в якому разі не забезпечують підприємство активами). Для чого це робиться? Мета полягає в збільшенні статутного капіталу або ж привласненні якогось додаткового прибутку.

Якщо ж говорити про акції, то вони також мають свою особливу номінальну вартість, яка обов’язково встановлюється в національній валюті. У даному випадку, діють певні правила, яких слід дотримуватися. Наприклад, це:

  1. Акціонерному товариству заборонено розповсюджувати свої акції за ціною, яка буде меншою за її номінальна вартість.
  2. У свою чергу, найменша номінальна вартість акції повинна бути більше однієї копійки. 
  3. Товариство має право реалізувати деномінацію акцій, яка передбачає зміну їх номінальної вартості. 
  4. Номінал акцій повинен мати виключно інформаційний характер, а на практиці не впливати на обіг акцій на ринку цінних паперів.

Значення номінальної вартості акцій та її вплив

номінальна вартість

Розглянувши питання щодо поняття номінальної вартості, розберемо більш детально, як це визначення має відношення до акцій. Сьогодні багато хто стикається з номінальною вартістю акцій, проте не всі правильно розуміють її значення, а тим паче мало людей знають, який насправді вплив вона має.

Отже, номінальна вартість акції (або номінал акції) – це грошова сума, яка отримується під час ділення статутного капіталу акціонерного товариства на розміщену кількість цінних паперів. Номінал акції встановлюється у той момент, коли відбувається заснування товариства, а залежить він від того, на яку саме категорію спонсорів спрямовано товариство під час випущення акцій. Важливо, що всі випущені акції обов’язково мають однакову номінальну вартість. Після того, як акції починають випускати в обіг номінальна вартість втрачає будь-який сенс, а натомість приходе ринкова вартість. 

Як відбувається визначення розміру ціни акцій? Зазвичай все починається з переговорів між замовником та оцінювачем. У свою чергу, замовник надає інформацію про те, який розмір статутного капіталу організації та який номінал складає одна акція (саме тут номінальна вартість акцій ніби відіграє найбільш важливу роль). Проте розмір статутного капіталу активного підприємства разом з номіналом однієї акції ніяким чином не впливає на ринкову вартість акцій. Ринкова вартість корпоративних прав визначається, як сума ринкової вартості всіх активів організації, виключаючи всі її зобов’язання.

Таким чином, ми маємо, що номінальна вартість акцій має сенс тільки під час первинного розміщення. Крім того, вона визначається як результат ділення статутного капіталу на кількість цих випущених акцій. Уже після випуску цінних паперів у вільний обіг, номінальна вартість, як економічна категорія,  втрачає будь-який вплив.

Рейтинг 4.5 на основі 59  ответов

Додати коментар

схожі статті


переоцінка МСФЗ
Переоцінка основних засобів МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності)
електронна довідка
Електронна довідка про оціночну вартість нерухомого майна. Коли стане доступною?
земельний кодекс
Нові зміни в Земельному кодексі України
success story invoice data entry factoring land management firm
Що таке дооцінка основних засобів з нульовою залишковою вартістю?
оцінка землі
Особливості оцінки землі сільськогосподарського призначення