Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
Дооцінка ОЗ

Дооцінка основних засобів в Україні

Необхідно сказати про те, що згідно з пунктом 138.2 Податкового кодексу України з 2015 року результат економічного звіту буде знижуватися на розмір дооцінки, який залежить від заздалегідь віднесених до витрат уцінки.

Для того, щоб розібратися, як відбувається сьогодні дооцінка в нашій країні, в цій статті ми розглянемо кілька прикладів бухгалтерського обліку.

Первісна дооцінка основних засобів

Розглянемо приклад того, як відбувається початкова дооцінка основних засобів (ОЗ).

Припустимо, що якась компанія вирішила здійснити перше дооцінювання об’єкта ОЗ, який раніше піддавався процесу переоцінки, а також не були встановлені втрати, принесені від зменшення корисності.

Первісна вартість підприємства становить 10 000 гривень, знос – 7 000 гривень. Таким чином, залишкова вартість становитиме 3 000 гривень (з первісної вартості віднімаємо знос). У свою чергу, справедлива вартість дорівнює 5 000 гривень.

Як відомо, первісна вартість і знос, які зазнали переоцінки, обчислюються шляхом множення їх показників на отриманий індекс переоцінки. Що стосується індексу переоцінки? Даний показник буде визначатися за допомогою процедури розподілу двох наявних значень.

Виходячи з наявних даних, ми можемо порахувати такі показники:

 1. Індекс переоцінки:

5000: 3000 = 1,6667

 1. Початкова вартість, яка піддалася переоцінюванню:

10000 * 1,6667 = 16667 (гривень)

 1. Знос, який був переоцінений:

7000 * 1,6667 = 11667 (гривень)

 1. Залишкова вартість після переоцінки:

16667 – 11667 = 5000 (гривень)

Тепер поговоримо про правила та вимоги бухгалтерського обліку при даній дооцінці.

Отже, вищезазначена процедура здійснюється згідно з правилами і вимогами, які вказані в пунктах 16-21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» і в пунктах 34-39 Методичних рекомендацій №561.

Компанія може здійснювати переоцінку об’єкта в разі, якщо його розмір залишкової вартості значно має різницю з показниками його справедливої ​​вартості, які є актуальними на момент балансу.

Що означає слово “значно”? У пункті 34 Методичних рекомендaцій №561 зазначено, що переоцінка повинна здійснюватися, якщо показники різниці складають 1% від чистих доходів компанії або, коли залишкова вартість об’єкта відрізняється від його справедливої ​​вартості на 10%. Однак є правило, що кожна компанія в праві незалежно встановлювати поріг, який буде показувати істотність необхідності проведення дооцінки.

Важливо! Показники суми дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ є одним зі складових додаткового капіталу. Дана сума додається до нерозподіленого доходу згідно з певним способом. Варіант додавання компанія встановлює самостійно. Які варіанти є? Ця процедура може здійснюватися в такий спосіб:

 1. Щомісяця (квартал, рік і тд.) в тому розмірі, який пропорційний амортизації.
 2. Один раз в момент, коли об’єкт ОЗ вибуває.

Наступні дооцінки об’єктів ОЗ

Отже, перейдемо до наступного прикладу, який відноситься до подальших процедур дооцінки об’єктів ОЗ.

Припустимо, що компанія прийняла рішення провести дооцінювання об’єкта, який раніше піддавався дооцінки (а витрати від зменшення корисності не були зазначені).

Початкова дооцінена вартість підприємства становить 16 667 гривень, сума зносу – 8 000 гривень, а розмір залишкової вартості – 8 667 гривень (з початкової дооціненої вартості віднімаємо суму зносу). У свою чергу, справедлива вартість буде прирівнюватися до 10 000 гривень.

Спираючись на цю інформацію, здійснимо необхідні розрахунки. Отже:

 1. Індекс переоцінки:

10000: 8667 = 1,1538

 1. Початкова вартість, яка була переоцінена:

16667 * 1,1538 = 19230 (гривень)

 1. Знос, який вийшов за підсумком переоцінки:

8000 * 1,1538 = 9230 (гривень)

 1. Залишкова вартість після переоцінювання:

19230 – 9230 = 10000 (гривень)

Необхідно уточнити, що сума дооцінки, яка проводилася спочатку, в даному прикладі становить 2 000 гривень.

А що ж можна сказати за бухгалтерський облік під час наступних дооцінок? Особливостей в даному випадку немає. Вся процедура здійснюється подібно процедурі первісної дооцінки, яка була вказана вище.

Проведення дооцінювання ОЗ, які вже пройшли процедуру уцінювання

Останнім прикладом, який ми розглянемо, буде дооцінка ОЗ, що раніше пройшли уцінювання.

Припустимо, що компанія здійснює дооцінку ОЗ, які були знижені в ціні. Розмір початкової вартості, яка була знижена в ціні, дорівнює 6 667 гривень, розмір зносу – 5 500 гривень, а розмір залишкової вартості – 1 167 гривень (віднімаємо з початкової вартості знос).  У свою чергу, справедлива вартість дорівнює сумі в 2 500 гривень.

Розмір уцінки обраного об’єкта ОЗ, який раніше в вищезазначених випадках входив в розрахунки, складає 1 000 гривень.

Таким чином, спираючись на показники, ми отримуємо:

 1. Індекс переоцінки:

2500: 1167 = 2,1422

 1. Початкова вартість, яка була переоцінена:

6667 * 2,1422 = 14 282 (гривень)

 1. Знос, який пройшов переоцінку:

5500 * 2,1422 = 11 782 (гривень)

 1. Залишкова вартість після переоцінки:

14282 – 11782 = 2 500 (гривень)

Тепер визначимо розмір дооцінки залишкової вартості:

2500 – 1167 = 1 333 (гривень)

Так, ми бачимо, що даний показник більше раніше зазначеного розміру уцінки на 333 гривні (1333 – 1000).

Повертаючись до питання про бухгалтерський облік, можна сказати, що особливостей в цьому разі немає. Усі основні правила та принципи відповідають тим, що вказані в першому прикладі.

Було корисно? Читайте про те, як застосовується витратний підхід в оцінці бізнесу.

Рейтинг 4.5 на основі 233  ответов

Додати коментар

схожі статті


vyznachennya vartosti obladnannya 1
Як визначається вартість обладнання, що було у вжитку?
balansova vartist aktiviv pidpriyemstva ponyattya ta sposib obchislennya
Балансова вартість активів підприємства: поняття та спосіб обчислення
osnovni zasoby i nematerialʹni aktyvy
Основні засоби й нематеріальні активи: особливості та правила
переоцінка залишкової вартості
Залишкова вартість основних засобів