Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98
оцінка бізнесу

Витратний підхід в оцінці бізнесу

Витратний підхід в оцінці бізнесу – це визначення всіх неврахованих активів, а також переоцінка всіх активів, які перебувають у розпорядженні підприємства.

Крім того, якщо оцінки підлягають тільки певна частина бізнесу, тоді з розміру вартості активів віднімається зобов’язання.

Більше подробиць читайте в цій статті.

Особливості витратного підходу

14364203979y6v1

Цей спосіб є загальноприйнятим.  Результат, який виходить після оцінювання, використовується під час формування висновків про кінцевий розмірі вартості бізнесу.

Витратний підхід має свої особливості.  Давайте їх обговоримо.

Отже, даний метод управляє витратами, які спрямовані на заміщення актуальних активів і зобов’язань. Під час оцінки вартості бізнесу не завжди відбувається реальна оцінка неврахованих активів і зобов’язань, які знаходяться в розпорядженні підприємства. Це може статися в наступних випадках:

  • через певні особливості і вимоги Положення про бухгалтерський облік;
  • не враховуються такі показники як репутація підприємства, особисті напрацювання, права оренди і т.д .;
  • а також витрати, спрямовані на просування, впізнаваність підприємства на ринку і встановлення зв’язків.

Зазвичай такі активи вважаються в формі надбавки до загальної ціни, яка має назву “гудвіл”.

Також необхідно враховувати той фактор, що існує ризик, який характерний молодим підприємствам під час початку роботи на ринку. Саме тому, купуючи вже готовий бізнес, ви можете уникнути проблем, що виникають на початковому етапі.

Формула вартості бізнесу, розрахована витратним підходом

Оцінка вартості компанії, яка обчислюється за допомогою витратного методу, через формулу має наступний вигляд:

V = MVA + Gc + LBE + RP,

де:

V – розмір вартості активного бізнесу,

МVА – вартість корегованих в залежності від вартості на ринку матеріальних і нематеріальних активів, а також чистих активів організації, які були визначені на основі витратного методу,

Gc – кореговані розміри витрат, які були спрямовані на встановлення зв’язків і порулярності на ринку,

LBE – показник вартості, який визначає упущену вигоду (ті втрати, які будуть присутні під час самостійного створення бізнесу відносно купівлі вже готового),

RP – показник вартості, який характеризує зникнення особливих ризиків на початковому етапі.

Необхідно враховувати те, що встановлення розміру вартості бізнесу проданою формулою активної роботи, яка приносить позитивну рентабельність. У разі, коли бізнес є новим і на даному етапі не приносить дохід, тоді покупець не матиме сенсу в покупці даного підприємства, він віддасть перевагу створити нове.

Обчислення показника упущеної вигоди

Давайте поділимо процес створення бізнесу на такі два етапи, як:

  • період відсутності прибутку;
  • період переходу з нульового показника до бажаного показника рентабельності.

У такому випадку розмір вартісного показника не взятої до уваги вигоди ми можемо оцінити за допомогою застосування формули:

koz1

де:

LBE – показник вартості не взятої до уваги вигоди,

NPVprb – активний розмір суми в разі придбання вже існуючого бізнесу, який працює з балансовою рентабельністю ROC,

NPVpnb – активний розмір суми в разі самостійного створення подібного власного бізнесу,

ВVA- балансовий розмір вартості активів, а також чистих активів існуючого підприємства,

g – планований розвиток зростання прибутку існуючого бізнесу,

E1 – сума витрат, які потрібні в період (t0, t¡), при відкритті підприємства з нуля,

Е2 – сума витрат в період (ti, ti) при особистому відкритті підприємства, причому, E1 + E2 = MVA + Gc (в даній формулі не враховуються показники інфляції),

ROC – планований показник балансової рентабельності капіталу існуючого бізнесу або інших подібних підприємств,

k – процентний показник (частина) виходу на бажану рентабельність, 0 <k <1,

kROCm – середня від планованого показника рентабельності в період (t¡, t2), яка визначається на ринковій основі: ROCm = ROC x BVA / MVA,

r – ставка дисконтування бажаних грошових доходів,

rf – процентна ставка, яка не має на увазі ризиків,

t1- планований момент, в який підприємство почне отримувати доходи,

t2 – планований момент, коли підприємство вийде на бажаний рівень рентабельності ROC.

Бувають випадки, коли є аргументи, що вказують на те, що підприємство зможе вийти на бажаний рівень рентабельності відразу після моменту закінчення його створення. Тоді показник упущеної вигоди оцінюється за такою формулою, як:

koz2

де всі складові визначаються також як і вищезгадані, а показник Е – це загальні розміри витрат, які задіяні під час придбання активів, що рівні MVA.

Визначення показника вартості, пов’язаної з ризиками в первісному періоді

ocenka biznesa www ural org

Способів визначити вартісний показник ризиків в первісному періоді досить багато. Одним з найбільш поширених і актуальних є наступний метод:

koz3

де:

CF1 – сальдо грошових доходів, що плануються на початку функціонування;

r – показник дисконтування грошових доходів, з огляду на всі ризики;

g – планований стабільний рівень зростання грошових доходів у безстроковому плані;

Δpr – відмінність у розмірі між двома преміями: за ризики під час інвестування в процес створення нового підприємства і в покупку існуючого і активно функціонуючого. Розраховується за формулою:

koz4

де:

rf – ставка, яка характеризується відсутністю ризиків;

рn – відсоток ймовірності того факту, що нове підприємство може збанкрутувати;

рт – відсоток ймовірності того, що активно функціонуюче підприємство може стати банкрутом.

Дана формула визначення ризиків також має особливості. Вони полягають у тому, що даний розрахунок підходить для того випадку, коли ризики будуть переслідувати підприємство довгий проміжок часу. Однак сама назва “ризики на початковому етапі”, дає нам зрозуміти, що такий період становить відносно недовго. Тому пропонуємо вам ще одну формулу для розрахунку. Вона має такий вигляд:

koz5

де:

ΔprH – максимальний показник Δрr на початковому етапі відкриття підприємства,

Δprк – мінімальний показник Арг на момент закінчення періоду становлення підприємства.

Обчислення витрат, спрямованих на встановлення зв’язків і популярності на ринку

Вище ми згадували про витрати, які утворюються під час процесу встановлення зв’язків і популярності підприємства на ринку. Отже, як же оцінити даний показник? Це можна зробити, використовуючи наступну формулу:

koz6

де:

3i – розмір витрат, які були спрямовані на рекламу підприємства в z’-му році етапу її становлення,

to – перший рік етапу становлення підприємства,

t – останній рік етапу становлення підприємства,

rf – ставка, яка характеризується відсутністю ризиків.

Приклад використання витратного під

Припустимо, у нас є активно функціонуюче підприємство, яке має активи з розміром балансової вартості в 25 мільйонів рублів. Однак ринкова вартість активів у ідентичного бізнесу становить 40 мільйонів доларів. Таким чином, рентабельність капіталу даного підприємства становитиме 30 відсотків.

За попередніми підрахунками в наступному році прибуток від даного підприємства повинен бути близько 7,875 мільйонів доларів. При цьому очікуваний щорічний стабільний ріст становить 5 відсотків.

Також є інформація, що в разі самостійного створення подібного підприємства з нуля триватиме близько трьох років, а саме:

  • 1 рік – споруда будівель і встановлення всього обладнання (це складе 25 мільйонів доларів);
  • 2 роки – настройка всіх технологічних процедур і вихід на ринок, який буде супроводжуватися захопленням певної частини з метою завантаження виробництва.

Крім цього, існують інші додаткові витрати, які будуть складати 5 мільйонів доларів. Так, витрати з другого по третій рік можуть дорівнятися до 20 мільйонам доларів (15 піде в активи і 5 в рекламу).

Відсоткова ставка, яка необхідна інвестором, прирівнюється до 15 відсоткам, а безризикова ставка – 5 відсотків. Припустимо, що середньостатистична рентабельність у період (ti, 12) є половиною {к = 0,5) від очікуваного рівня, тобто 15%.

Згідно з усіма цими даними проведемо оцінювання бізнесу витратним підходом.

Підставивши дані в усі вище згадані формули, ми отримаємо наступні результати:

koz7

koz9

koz10

koz11

Таким чином, кінцева оцінка вартості бізнесу становитиме:

V = 40 + 17,02 + 0,78 = 57,8 (мільйонів доларів)

Проаналізувавши отриманий результат, можна зробити висновок, що найнижча вартість подібного бізнесу не прирівнюється до розміру його активів (40-45 мільйонів доларів), а є вищою. З урахуванням всіх додаткових показників становитиме 57,8 мільйонів доларів.

У цій статті ми розповіли про витратний підхід в оцінці бізнесу. Однак це не означає, що даний метод підійде у всіх випадках. Кожна ситуація індивідуальна та вимагає глибокого аналізу.

Наші експерти здатні підібрати найбільш правильний і найефективніший підхід до оцінки. Вони розкажуть вам про кожен етап, а також про те, які переваги ви можете отримати.

Хочете дізнатися подробиці? Тоді отримайте безкоштовну консультацію від наших фахівців – залиште заявку на нашому сайті.

Було корисно? Дізнайтеся про те, які особливості має оцінка акцій для нотаріуса.

Рейтинг 4.5 на основі 311  ответов

Додати коментар

схожі статті


inflyacziya u 2022 roczi chogo ochikuvati
Інфляція у 2022 році: чого очікувати?
yak zniziti rinkovu vartist neruhomosti ta ne porushiti zakonodavstvo
Як знизити ринкову вартість нерухомості та не порушити законодавство?
cena i kachestvo stoit li ekonomit na uslugax po ocenke
Ціна та якість: чи варто економити на послугах з оцінки?
novye izmeneniya v nalogooblozhenii nedvizhimosti
Нові зміни в оподаткуванні нерухомості
normy dstu
Новий ДСТУ – нове оформлення документів