Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
ocenka investicij sootvetstvie celej i sposobov ix dostizheniya

Навіщо та як провести оцінку інвестиційних проектів

Оцінка інвестицій – це багатоетапна процедура, що вимагає особливих знань і практичного досвіду. Власники великих компаній часто звертаються до експертів, щоб здійснити цей вид оцінки. Адже її результати можуть допомогти в побудові бізнес-плану або у виборі інвестиційного спрямування. 

Саме тому наші фахівці вирішили розповісти про особливості виконання оцінки інвестиційних проектів. 

Для чого потрібна оцінка ефективності інвестицій 

Необхідність в економічній оцінці інвестицій виникає під час вибору оптимального способу інвестування. Цей процес допомагає встановити рівень відповідності цілей інвестора та їх способів досягнення. Будь-який інвестиційний проект можна визначити двома критеріями: 

 • комерційна або громадська ефективність потенційного проекту; 
 • достовірність, і загальна зацікавленість осіб – учасників проекту. 

Професійно виконана оцінка ефективності інвестицій дає відповідь на три головні питання: рентабельність, період окупності та можливі ризики. 

У процесі оцінки вирішуються наступні завдання: 

 • вибираються найбільш ефективні рішення для інвестування; 
 • ретельно досліджується реальна необхідність в інвестиціях; 
 • оцінюються критерії ризику та прибутковості. 

Оцінка нематеріальних активів

Оцінці можуть підлягати й нематеріальні активи підприємства, а саме ті активи, які не володіють матеріальним змістом, але мають вартість. До них відносяться патенти, товарні знаки, бази даних, програмне забезпечення, об’єкти авторського права, винаходи. Ця категорія активів може використовуватися в обороті та приносити дохід. 

Сьогодні оцінка нематеріальних активів, зокрема оцінка патентів на винаходи, затребувана при цілому ряді процедур: при продажу винаходу, для укладання ліцензійних угод, встановлення суми авторських відрахувань (роялті). Такий процес дозволяє уявити нематеріальне майно в грошовому еквіваленті. 

Оцінка прав інтелектуальної власності визначає її вартість, що згодом дозволяє отримувати дохід від володіння цими правами. 

Вся інтелектуальна власність може бути розділена на такі групи: 

 • промислова, куди входять патенти, товарні знаки, ліцензії; 
 • авторське право – твори мистецтва, літератури або науки; 
 • програмне забезпечення та бази даних; 
 • знання технічного, технологічного, фінансового, економічного характеру або ноу-хау. 

Нематеріальні активи мають значення для сучасних інноваційних галузей і в більшості випадків саме така складова й є найбільш значним внеском у вартість підприємства. 

Етапи оцінки ефективності інвестиційних проектів 

Під час оцінки ефективності інвестиційних проектів експерт виконує кілька важливих процедур. Вся оцінка розділена на певні етапи, а саме: 

 1. Встановлення конкретних цілей інвестиційного проекту. У більшості випадків суть інвестиційного проекту полягає в розрахунку витрат виробництва та визначенні інтересу до проекту з боку інвесторів. Також на цьому етапі визначають можливі ризики та аналізують доцільність здійснення проекту. 
 2. Експертний аналіз витрат. Сюди відносять не тільки виробничі витрати, але й інвестиційні. Фахівці проводять спеціальні розрахунки та розподіляють фінанси по конкретним стадіям, а також на цьому етапі відбувається аналіз і порівняння показників рентабельності. 
 3. Ефективність інвестицій та її оцінка. Цей етап складається з декількох частин. На початку фахівець оцінює ефективність проекту в загальному, а потім аналізує даний показник у залежності від кількості учасників і плану фінансування. Загальний аналіз проекту може продемонструвати соціальні наслідки реалізації, а також економічні результати для державного та регіонального бюджетів (якщо вони мають відношення до створеного проекту). 
 4. Визначення та складання плану фінансування. Цей етап також, як і попередній, складається з декількох частин, тобто ділиться на певні підетапи. До них відносять: 
 • визначення джерел фінансування; 
 • пошук потенційних інвесторів; 
 • створення умов, які дозволять залучити нові фінансові інвестиції; 
 • аргументація створеного плану інвестування; 
 • визначення можливих наслідків реалізації проекту; 
 • обчислення потоку грошей, які будуть спрямовані на фінансування всіх витрат. 

Таким чином, оцінка інвестицій складається з чотирьох основних етапів, за підсумком яких експерт складає спеціальний документ – звіт про оцінку. Крім того, результати інвестиційного оцінювання заносяться в бізнес-план. 

Показники окупності інвестицій і методи їх розрахунку 

Інвестиційна оцінка, в першу чергу, відбувається завдяки аналізу показників ефективності. Звичайно, існує кілька методів оцінки, а це означає, що є й кілька показників. наприклад: 

 • показники економічної ефективності; 
 • показники соціальної ефективності; 
 • показники потенціалу підприємства; 
 • механізм оцінювання ризиків. 

Незважаючи на те, які саме показники ефективності присутні або використовуються, всі методи оцінки інвестицій дотримуються одного принципу – за підсумком реалізації проекту підприємство повинне отримати певний прибуток. 

На практиці виділяють два види методів оцінки інвестицій: статичні та динамічні. 

Статичні методи оцінки або, як їх ще називають, прості або традиційні у своїй основі містять такий принцип, як економічна ефективність капітальних інвестицій, який був розроблений кілька десятиліть тому. Незважаючи на це, методика не втратила своєї популярності та актуальності, тому сьогодні вона дуже активно використовується. 

Головні чинники таких методів це: 

 1. Період окупності – це час, протягом якого компанія модернізується та розвивається до того рівня, при якому вона має можливість відшкодувати всі вкладені інвестиції. 
 2. Коефіцієнт ефективності – це певна процентна ставка, яка визначається під час банківського кредиту. 

Однак статичні методи мають і свої недоліки. Так, наприклад, під час цієї методики практично не береться до уваги показник часу, тобто при обчисленні використовуються такі величини, як розмір вкладених інвестицій і майбутній прибуток компанії. Це сильно змінює остаточні результати, при цьому період окупності стає більше, а коефіцієнт ефективності – менше. 

Другий вид методів – динамічні. Що вони означають? Це певна система способів, які мають певні проблеми. Вони полягають у тому, що необхідно враховувати багато різних факторів під час оцінки інвестицій. До таких аспектів відносять: 

 1. Чиста поточна вартість – це такий показник, який характеризує пряме зростання капіталу підприємства (саме тому цей фактор найбільш цікавий інвесторам). 
 2. Показник інвестиційної рентабельності – це відношення таких показників, як розмір грошового припливу до чистої реальної вартості грошового відтоку (тут також беруть до уваги спочатку вкладені інвестиції). 
 3. Внутрішня норма рентабельності (даний фактор називають ще, як внутрішня норма доходу інвестицій) – це розмір ставки дисконтування, під час якого значення NPV (чистий дисконтований дохід) дорівнює нулю. 
 4. Модифікована внутрішня норма рентабельності – це показник, який може усунути таку проблему, як брак внутрішньої норми рентабельності (він виникає під час постійного відтоку грошей). 
 5. Дисконтований період окупності вкладених інвестицій – це один з найефективніших аспектів, тому що в даному випадку до уваги береться розмір грошових коштів у часі. 

На жаль, бувають такі ситуації, коли експерти через відсутність достатнього практичного досвіду або знань не можуть правильно та ефективно визначити методику оцінювання, відповідно результати оцінки не влаштовують всіх учасників інвестицій. Тому слід ретельно ставитися до вибору фахівців. 

Наша компанія – це команда справжніх професіоналів, які здатні вирішити будь-яку ситуацію клієнта. Ми надаємо послуги з оцінювання вже більше 10 років! Залишайте заявку та отримайте консультацію від експерта. 

Було цікаво? Дізнайтесь більше! Наприклад про те, що таке оцінка внеску в статутний капітал, які цілі та етапи має ця процедура. 

Рейтинг 4.5 на основі 269  ответов

Додати коментар

схожі статті


osnovni zasoby i nematerialʹni aktyvy
Основні засоби й нематеріальні активи: особливості та правила
кому та навіщо необхідна оцінка бренду
Кому та навіщо потрібна оцінка квартири
нематеріальні активи та інтелектуальна власність
Оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності
otsenka deystvitelnoy stoimosti doli ooo im 2 1024x567 1
Професійна оцінка частки учасника, що виходить ТОВ