Кейс: Оцінка нематеріальних активів

Кейс: Оцінка нематеріальних активів для СК АГРО

Замовник:

Аграрне підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур.

Завдання:

Виконати оцінку нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками для цілей відображення у фінансовій звітності.

Хід виконання проекту:

Оцінка вартості нематеріальних активів складається з комплексної оцінки основних фондів компанії, в які входять :

Для оцінки вартості нематеріальних активів використовуються наступні підходи:

  1. Порівняльний – на основі мультиплікаторів або інформації про порівнянні ринкові угоди;
  2. Прибутковий – чиста приведена вартість грошових потоків, генерованих активом, або витрат, яких вийшло уникнути в результаті володіння активом;
  3. Витратний – відновна вартість, витрати на відтворений процес у середині компанії.

Процедура оцінки об’єктів інтелектуальної власності включає декілька етапів.

Спершу аналізується структура нематеріальних активів, виявляються її складові частини. Після цього, окремо відбувається оцінка елементів і вибирається найбільш відповідний метод для аналізу складових частин. Робляться розрахунки.

Третій етап має на увазі дослідження міри зносускладових частин об’єкту інтелектуальної власності. Знос у такому разі свідчить про втрату корисності і вартості.

На останньому етапі розраховується залишкова вартість усіх частин об’єкту ІВ і виводиться її сумарна оцінка. Залишкову вартість нематеріального активу можна розрахувати шляхом віднімання накопиченого зносу з його первинної вартості.

Оцінювачем нашої компанії були відібрані об’єкти порівняння – земельні ділянки, пропоновані до продажу на ринку нерухомості, з попереднім коригуванням їх вартості на правовий режим.

Надалі власник отримає:

Звіт про оцінку нематеріальних активів у вигляді права користування земельними ділянками.

Замовник у свою чергу зможе:

Коректно відобразити ринкову вартість права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку.

Рейтинг 4.5 на основі 74  ответов

Додати коментар

схожі статті


кейс оцінка споруд
Кейс: “Оцінка споруд з метою відображення в бухгалтерському обліку”
оцінка з метою оренди
Кейс: “Оцінка основних засобів з метою оренди”
Оцінка земельних ділянок
Кейс: “Оцінка земельних ділянок”
Кейс оцінка
Кейс: “Оцінка нерухомості з метою отримання компенсації на витрати”
Оцінка нерухомості кейс
Кейс: «Оцінка нерухомості з метою надання інвесторам даних про витрати”