Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
оцінка мсфз

Оцінка основних засобів МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності)

Порядок обліку основних засобів (ОЗ) з метою отримати більш детальну інформацію про питання, що стосуються інвестування, закріплена в такому документі як Міжнародний стандарт МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби».

Одними з головних питань цього документа вважаються встановлення активів, обчислення розміру їх балансової суми, спеціальних відрахувань амортизації і заподіяних витрат від банкрутства або знецінення.

На всі ці питання ми відповімо в цій статті. Цікаво? Тоді читайте.

Що означає МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»?

picture2 kak predprinimate 347486 p0

Для початку давайте поговоримо про те, що таке МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби».

Отже, дане поняття означає спеціальний документ міжнародного рівня, який містить в собі спеціальні правила і вимоги, що стосуються процедури обліку ОЗ.

Крім зазначеного вище документа, під час вивчення умов обліку та введення потрібно звернути увагу на такі стандарти як:

 • МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»;
 • МСФЗ (IAS) 17 «Оренда»;
 • МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики»;
 • МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів».

Поняття «основні засоби»

Основні засоби – це такі матеріальні активи, що:

 1. знаходяться в розпорядженні підприємств з метою випуску або поставки товарів (послуг), з метою здачі в оренду конкурентним компаніям або ж з певною адміністративною метою;
 2. а також знаходяться в використанні більш ніж один термін, який дорівнюється року.

Які існують особливості визнання ОЗ?

Отже, в яких же випадках об’єкт основних засобів буде вважатися активом? Для того, що б це здійснилося, об’єкт повинен відповідати деяким правилам, які закріплені в пункті 7 МСФЗ 16 «Основні засоби». Отже, це:

 1. точно і аргументовано можна припускати, що організація від відповідних активів в майбутньому винесе свою фінансову вигоду;
 2. розмір собівартості активу для організації може бути точно розрахований і оцінений.

У ситуації, коли здійснюється встановлення окремого об’єкта ОЗ, вимоги до процедури визнання встановлюються, враховуючи особливі фактори і обставини, а також особливості економічної та господарської сфер діяльності підприємства.

Наведемо приклад. Якщо взяти такі складові як шаблони, штампи, емблеми тощо, то дані деталі входять в облік в якості окремих об’єктів. Якщо ж ми візьмемо запасні частини для будь-яких пристроїв або ж саме обладнання, яке спрямоване на обслуговування ОЗ, то ці деталі будуть ставитися до матеріальних запасів, що будуть списуватися по їх необхідності.

Але в кожному правилі є виключення. В даному випадку, складові, зазначені в другому прикладі (запасні і резервні деталі), можуть вноситися в облік в якості основних засобів. Для цього підприємство повинно винести рішення про те, що використання даних деталей триватиме більш ніж рік, але ні в якому разі не перевищувати період корисного використання.

Також бувають ситуації, коли остаточна сума витрат, що спрямована на активи, поділяється на кілька частин, при цьому кожна така частина є окремим об’єктом ОЗ. Коли це відбувається? Це спостерігається, коли в виділених частинах активу встановлені різні періоди корисного використання або ж якщо розрахунок прибутку і отримання вигоди від цих частин здійснюється за різними системами, використовуючи кілька методів амортизації.

Цікаво, що ті активи, що спрямовані на встановлення екологічної безпеки або ж захисту навколишнього середовища, входять до обліку як ОЗ. При цьому активи повинні давати можливість підприємству отримувати і розвивати фінансові вигоди від інших матеріальних активів, що стосуються до цього ж підприємству.

«Група основних засобів». Що це таке?

Група (або як ще називають «вид») ОЗ – це кілька матеріальних активів, об’єднаних за рахунок схожих по цілі і характеру дій, що відбуваються під час роботи компанії.

Для прикладу групи ОЗ можна привести таке: земля, земля і будівлі, обладнання, судна, літаки, автотранспорт, меблі та господарські речі, обладнання адміністративних приміщень.

Як відбувається первинна оцінка об’єкта ОЗ?

automation 764x400

Зазвичай, первісна оцінка обчислюється за допомогою фактичної вартості.

Так, первісна вартість – це певна сума сплачених грошових коштів (або інших будь-яких еквівалентів) або ж реальний розмір вартості об’єкта, що був переданий в якості відшкодування, під час покупки або створення активу.

Система початкової вартості ОЗ здійснюється за допомогою методу придбання об’єкта.

Крім того, необхідно знати, що первісна вартість тих об’єктів, які були отримані в обмін за певну плату, містять в собі такі складові як:

 1. покупна сума (податки, мита і т.д., однак віднімається торгова знижка, якщо така була);
 2. витрати, які виникли через доставку активу до необхідної точки, а також з причини настроювання активу в відповідний стан;
 3. приблизна прогнозована сума, яка піде на демонтаж даного активу, а також на роботи з відновлення місця, де цей актив перебував.

Як ми вже писали, введення основних засобів вказано в Міжнародному стандарті (скорочено МСФЗ). Тому під час оцінки такого об’єкта необхідно враховувати й  відповідні міжнародні норми. Фахівці “Парето” ознайомлені з усіма стандартами та правилами обліку основних засобів, а також завжди аналізують останні зміни в законодавстві. Ось чому підприємці довіряють нам своє майно.

Наш досвід роботи становить 10 років. Ми знаємо, як вирішити будь-яку ситуацію клієнта та готові виконати оцінку для вас. Залишайте заявку на офіційному сайті – отримайте безкоштовну консультацію від експерта!

Особливості подальшої оцінки

Компанія має можливість вибрати метод обліку своїх основних засобів. Для цього їй пропонується 2 особливі моделі. Такі як:

 1. Модель обліку за первісною вартістю. В даному випадку компанія зобов’язана брати до уваги, що обчислення розміру активу відбувається за собівартістю, віднімаючи з неї амортизацію і всі можливі збитки.
 2. Модель обліку за переоціненою вартістю. У цій ситуації, компанія проводить обчислення активу за переоціненою сумою. Що це означає? Переоцінена вартість – це реальний розмір вартості, який дійсний під час здійснення переоцінки, враховуючи і віднімаючи майбутню амортизацію і майбутні можливі збитки від знецінення.

Компанія зобов’язана здійснювати переоцінку існуючих активів досить-таки постійно. Адже саме за рахунок цього балансова вартість може відповідати реальній вартості на час закінчення терміну звітності.

Система і процедура покупки основного засобу

Розмір вартості покупки вже готового ОЗ обчислюється шляхом складання суми сплачених грошових коштів продавцю безпосередньо за сам ОЗ і суми, яка містить в собі всі податки, акцизи, збори тощо, оплачувані під час покупки.

МСФЗ 16 встановлює, що в разі, коли відбувається відстрочка оплати на строк, який є більше, ніж це встановлено в діловій сфері, то дана процедура буде складатися з самого придбання активу і спонсорування роботи постачальника даного активу.

Крім того, розмір вартості активу має можливість встановлюватися через наведені розміри очікуваних платежів.

Процес амортизації ОС

Під час всього терміну корисного використання об’єкта ОЗ його амортизаційні розміри повинні підпадати під періодичний поділ і підтверджуватися як одна зі складових або доходу, або витрат, або як частина зовсім іншого активу (це може бути у випадку, якщо здійснюється процес капіталізації всіх витрат).

Необхідно пам’ятати, що розмір амортизації по МСФО – це, по суті, розмір первісної вартості, тільки з урахуванням вирахування ліквідаційної суми.

У свою чергу, ліквідаційна сума – це така розрахункова сума, що була б отримана компанією в кінцевому підсумку від використання об’єкта ОЗ, за умови, якщо результати збігалися з прогнозованими даними.

Насправді, спираючись на практичний досвід, можна сказати, що найчастіше ліквідаційна вартість виходить незначною. Через що вписувати її в розрахунок амортизації не має ніякого сенсу.

Стаття була для вас корисною? Дізнайтесь більше. Наприклад, про те, як відбувається розрахунок оцінки майна в умовах економічної нестабільності.

Рейтинг 4.5 на основі 383  ответов

Додати коментар

схожі статті


vyznachennya vartosti obladnannya 1
Як визначається вартість обладнання, що було у вжитку?
balansova vartist aktiviv pidpriyemstva ponyattya ta sposib obchislennya
Балансова вартість активів підприємства: поняття та спосіб обчислення
osnovni zasoby i nematerialʹni aktyvy
Основні засоби й нематеріальні активи: особливості та правила
переоцінка залишкової вартості
Залишкова вартість основних засобів
Дооцінка ОЗ
Дооцінка основних засобів в Україні