Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
  • 044 221 81 75
  • 067 759 60 80
  • 095 285 11 98
Вимоги до активів страхових компаній будуть підвищені: Нацкомфінпослуг на сторожі інтересів клієнтів

Вимоги до активів страхових компаній будуть підвищені: Нацкомфінпослуг на сторожі інтересів клієнтів

На що відбулася в кінці лютого 2020 року XVI Міжнародної Карпатської страхової конференції було розглянуто ряд основоположних змін в роботі страхового ринку в Україні. Крім оновлення законодавчої бази і переходу під регуляторний нагляд НБУ очікується посилення вимог до активів страхових компаній. У рамках здійснюваних функцій ці вимоги підвищить Нацкомфінпослуг-Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг України. Про це повідомив член комісії Олександр Залєтов, який брав участь у форумі.

Підстави для прийняття рішення про підняття планки

Коментуючи ситуацію, о.Залєтов пояснив, що за результатами рецензій звітів, складеним з оцінки нерухомого майна страховиків, виявлено невідповідність більшості з них чинним вимогам законодавства та нормативно-правових актів. Це, в першу чергу, стосується відсутності підтвердження цієї вартості земельних наділів, сума яких сягає 337,1 млн. грн.

Нововведення, роз’яснив експерт, стосуватимуться нерухомого майна, яке придбано страховиками протягом поточного календарного року, а також нерухомого майна, справедлива вартість якого підвищувалася протягом цього року. Вони включатимуться до розмірів прийнятних активів в обсязі, що не перевищує 25% від відповідного розміру дооцінки вартості та/або вартості купівлі подібного нерухомого майна.

Основною умовою виступає справедлива вартість цього майна, підтверджена звітами про оцінку. Такі звіти мають бути складені з урахуванням вимог Закону України»Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Критерії достовірності звітів та вимоги до оцінювачів

Олександр Залєтов уточнив, що при цьому необхідною умовою прийняття звіту таким, який відповідає дійсності, виступає обов’язкова позитивна рецензія на нього. Причому вона повинна бути виконана експертною радою саморегулівною організацією оцінювачів. Можливий варіант складання її оцінювачем, який є співробітником Фонду державного майна України і має стаж практичної діяльності в галузі оцінки майна не менше, ніж два роки.
Однак і це ще не все. Експерт зауважив, що зазначене нерухоме майно може бути включене до складу прийнятних активів у повному обсязі у разі дотримання певних вимог. Це станеться, якщо справедлива і/або балансова вартість такого нерухомого майна в якості самостійної частини фінансової звітності знайде підтвердження у висновках, складених відповідними аудиторами на підставі вимог міжнародних стандартів аудиту, – з моменту такого підтвердження.

Заборони і винятки: чого вони торкнуться

Член Нацкомісії Олександр Залєтов зупинився також на тому, що, імовірно, буде виключено з активів, якими можуть бути представлені страхові резерви. До таких об’єктів пропонується віднести активи, повна оплата вартості за якими здійснена не була.
У деяких випадках заборона встановлюється і на здійснення операцій з прийнятними активами. Це стосується ситуацій, в яких наслідком їх проведення стане недотримання страховиком вимог, встановлених Нацкомфінпослуг до активів страховиків.
Винятком служать лише випадки, коли необхідність здійснення подібних операцій:

  • * регламентована законодавством та / або судовим рішенням, що набрало законної сили;
  • * безпосередньо випливає з необхідності виконання страхових (перестрахувальних) зобов’язань за договорами страхування (перестрахування), укладеними з клієнтами.

Диверсифікація активів, іпотечні облігації та підвищення транспарентності ринку

Крім усього іншого, пропонується введення категорії іпотечних облігацій з метою підвищення прибутковості активів страхових компаній, а також для забезпечення їх диверсифікації. Емітентом таких облігацій буде Державна іпотечна установа, фінансова установа, більше 50% корпоративних прав якої належать державі та/або державним банківським установам. Цим же цілям відповідатимуть і облігації, зобов’язання за якими забезпечуються державною гарантією емітента, корпоративні права якого більш ніж на 50% належать державі та/або державним банкам. При цьому сумарно вони не можуть перевищувати п’ятої частини страхових резервів.
Як вважає А.Залєтов, прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг матиме очікуваний результат у вигляді забезпечення відповідного рівня конкуренції та надійності, що стане наслідком більшої відкритості та прозорості операцій на ринку страхових послуг.

Рейтинг 4.5 на основі 123  ответов

Додати коментар

схожі статті


vyznachennya vartosti obladnannya 1
Як визначається вартість обладнання, що було у вжитку?
balansova vartist aktiviv pidpriyemstva ponyattya ta sposib obchislennya
Балансова вартість активів підприємства: поняття та спосіб обчислення
osnovni zasoby i nematerialʹni aktyvy
Основні засоби й нематеріальні активи: особливості та правила
переоцінка залишкової вартості
Залишкова вартість основних засобів
Дооцінка ОЗ
Дооцінка основних засобів в Україні