Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
kejs oczinka litaka cessna 172m 2

Кейс: “Оцінка літака CESSNA 172M”

Наша компанія Парето виконує оцінку будь-якого рухомого та нерухомого майна. Експерти дотримуються всіх стандартів та правил оцінки. Нижче представлений кейс, який виконаний одним із фахівців нашої команди.

Об’єкт оцінки:

Для оцінки був представлений літак CESSNA 172M, що був випущений у 1974 році.

Дата проведення оцінки:

28 грудня 2021 року.

Мета оцінки:

Дана оцінка була виконана з метою розрахунку вартості для укладення договору купівлі-продажу. 

Такий документ як Звіт про оцінку має силу виключно тоді, коли він представлений у повному обсязі та використовується з тією метою, зазначеною вище. Використання Звіту в інших цілях неприпустимо без проведення оцінювачем додаткових робіт.

Хід проведення оцінки:

Оцінка проходила в декілька етапів, одним з яких є початковий. Оцінювач провів:

 • Аналіз об’єкта оцінки, а також угоди, яка безпосередньо вимагає проведення цієї оцінки;
 • Встановлення бази оцінки; 
 • Обговорення вимог щодо здійснення оцінки, а також встановлення умов договору про надання послуги.

Вся процедура оцінки відбулася в строгій послідовності. У більшості випадків вона має наступний план:

 1. Укладання та підписання договору про надання послуг з оцінки.
 2. Аналіз об’єкта оцінки, збір та обробка всієї необхідної для оцінки інформації.
 3. Ідентифікація об’єкта оцінки та пов’язаних з ним прав, аналіз ймовірних обмежень та застережень, які можуть супроводжувати процедуру та використання її результатів.
 4. Вибір найбільш ефективних та раціональних методичних підходів, методів та оціночних процедур, що найбільш повно відповідають меті оцінки та обраній базі, визначеними у договорі на здійснення оцінки, та їх застосування.
 5. Погодження результатів оцінки, отриманих із використанням різних методів.
 6. Оформлення спеціального документа – Звіту про оцінку та висновку про вартість майна на момент оцінки. 

Аналізуючи мету, з якою виконується оцінка майна, його особливості, а також нормативні вимоги, експерт прийняв ринкову вартість як базу оцінки.

Нормативно-правова база оцінки:

Порядок та правила оцінки закріплені в низці правових документів, дотримання норм яких є обов’язковою умовою.

Отже, виконання незалежної оцінки встановлюється та регулюється положеннями наступних документів: 

 • Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 • Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»;
 • Нормативними актами Фонду державного майна України. 

У випадках не врегульованих законодавством, незалежна оцінка виконується на основі принципів та правил, визначених міжнародними стандартами оцінки (IVS).

Обґрунтування прийнятих підходів:

Оцінка виконувалася експертом із використанням бази, що відповідає ринковій вартості. Обрання бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог. 

Оцінка об’єкта з метою укладення договору купівлі-продажу виконувалась з урахуванням наступних факторів: 

 • вартість активу дорівнює його ринковій вартості в разі можливості її визначення в порядку, що встановлений національними стандартами та МСО-2020;
 • вартість активу, який може бути віднесено до спеціалізованого майна, майна спеціального призначення або спеціальної конструкції дорівнює його залишковій вартості заміщення (відтворення). 

У даній роботі згідно з НС № 1 оцінка майна виконувалась із використанням бази, що відповідає ринковій вартості. 

Витратний підхід дозволяє точно підрахувати вартість будівництва та визначити фізичний знос майна. Проте цей метод доцільно використовувати для здійснення оцінки майна, ринок купівлі-продажу якого є обмеженим, або спеціалізованого нерухомого майна. Об’єкт оцінки не належить до об’єктів з обмеженим ринком купівлі-продажу подібного майна. 

В основі дохідного підходу лежить принцип очікування, який свідчить, що вартість сьогодні є віддзеркаленням майбутніх переваг. При застосуванні даного підходу аналізується можливість майна генерувати певний дохід, який зазвичай виражається у формі доходу від експлуатації та доходу від можливого продажу в кінці періоду. Проте визначити достатньо вірогідні орендні ставки та встановити подібність умов експлуатації майже неможливо. Саме тому використати дохідний підхід для оцінки ринкової вартості об’єктів з точки зору оцінювача є неможливим. 

Порівняльний підхід найбільш ефективно використовувати на ринках з високим рівнем конкуренції, де формуються ринкові вартості об’єктів. Використання порівняльного підходу припускає наявність достатньої інформації про об’єкти порівняння та умови угод. Ринок купівлі-продажу подібних об’єктів є досить розвиненим. Проведений аналіз ринку показав достатню кількість пропозицій подібного майна. Отже, використати даний підхід, при визначенні вартості об’єкта оцінки є можливим і доцільним. 

Виходячи з вищенаведеного, для розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки експертом був використаний порівняльний підхід. 

Результат оцінки:

Як результат клієнт отримав Звіт про оцінку. У цьому документі міститься вся необхідна інформація про порядок проведення процедури, а також зазначена ринкова вартість об’єкта.

Звіт про оцінку призначений виключно для замовника й не може передаватися іншим юридичним або фізичним особам з метою, не передбаченою даній оцінці.

Було цікаво? Дізнайтеся більше! Наприклад про те, як наші фахівці виконували оцінку всіх часток учасників ТОВ з метою купівлі-продажу.

Рейтинг 4.5 на основі 36  ответов

Додати коментар

схожі статті


kejs nezalezhna oczinka buksira
Кейс: «Незалежна оцінка буксира»
kejs oczinka majnovih prav intelektualnoyi vlasnosti
Кейс: «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»
kejs ocenka vsex dolej uchastnikov ooo s celyu kupli prodazhi
Кейс: “Оцінка всіх часток учасників ТОВ з метою купівлі-продажу”
pexels photo 8297652
Кейс: “Оцінка земельних ділянок та магазинів у Київській області одного з національних операторів роздрібної торгівлі”