Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
справедлива вартість

Оцінка справедливої вартості основних засобів

Під час оцінки основних засобів велику увагу приділяють саме справедливій вартості. Звідси виникає питання, що таке “справедлива вартість”, та які вимоги щодо її оцінки встановлені в законодавстві. Експерти проаналізували всі аспекти та зробили відповідні висновки.

Як оцінюються основні засоби, що створені власними силами?

Згідно з чинним українським законодавством процедура оцінки засобів, що були створені власними силами підприємства, відповідає принципам проведення оцінки засобів, що були придбані. 

У випадку, коли основні засоби були створені за рахунок власних сил, та при цьому компанія займається виготовленням аналогічних товарів (активів), тоді показники собівартості необхідно встановлювати, застосовуючи вимоги П(С)БО 9 “Запаси”.

Актуальне питання – що саме відноситься до собівартості продукції, що була виготовлена власними силами. Отже, це:

 • сума, яка була сплачена за здійснення спеціальних робіт субпідрядниками;
 • прямі витрати матеріального характеру;
 • витрати, що були направлені на оплату праці;
 • витрати операційного характеру, що мають зв’язок з будівництвом цього активу;
 • вартість відповідного документу на здійснення робіт (ліцензія чи дозвіл на будівництво);
 • вартість додаткових фахових послуг (архітектор, інженер, юрист та інші).

Придбання основних засобів

Існує декілька ситуацій, коли необхідно проводити оцінку первісної вартості основних засобів. Найпростішим вважається саме придбання (купівля-продаж) активів (продукції). Говорячи про це питання, необхідно зазначити, що первісна вартість полягає в таких витратах, як:

 • розмір вартості, що була сплачена постачальникам;
 • державні мита, реєстраційні збори, податкові платежі тощо;
 • ПДВ (у разі, якщо не відбувається його відшкодування компанії);
 • вартість страхування;
 • транспортування, встановлення та налагодження об’єктів основних засобів.

Коли відбувається купівля основних фондів, бухгалтер повинен мати інформацію про всі вихідні дані, які необхідні для здійснення оцінки первісної вартості кожного придбаного активу (товару).

Поняття та основні вимоги до справедливої вартості ОЗ

Отже, повернемося до головного питання – справедливої вартості.

Справедлива вартість – це сума, яку підприємство може отримати у разі продажу своїх активів або виконання відповідних зобов’язань, що відповідають конкретній даті.

У більшості випадків це поняття використовується під час створення первісної вартості основних засобів, якщо отримання відбувається на безоплатній основі від фізичних або юридичних осіб. Також однією з умов застосування визначення справедливої вартості є відсутність достовірних даних про первісну вартість. Крім того, вона може застосовуватися з метою визначення індексу переоцінки.

У випадку, коли необхідно визначити розмір справедливої вартості, потрібно користуватися відповідними нормами та вимогами , які закріплені в додатку «Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і  зобов’язань» до такого нормативно-правового акту, як П(С)БО 19. Згідно з цим документом розмір справедливої вартості прирівнюється к іншим вартостям в залежності від об’єкта основних засобів. Так, для:

 • земельних ділянок та будівель (важливо, що в цьому випадку згадується лише поняття “будівель”, а не “будівель і споруд”) – до ринкової вартості;
 • машин та устаткування – до ринкової (у випадку, якщо така інформація відсутня, тоді прирівнюється до відновлювальної, вираховуючи з неї розмір зносу, що відповідає даті проведення оцінки);
 • будь-яких інших об’єктів основних засобів – до відновлювальної, також вираховуючи розмір зносу.

Згідно з чинним законодавством України під час здійснення переоцінки конкретного об’єкту основних засобів, у першу чергу, необхідно встановити справедливу вартість. Крім цього, спираючись на норми Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в  Україні», потрібно зазначити, що під час переоцінки обов’язковою умовою є звернення за спеціальною допомогою до суб’єктів оціночної діяльності.

Особливості проведення переоцінки справедливої вартості ОЗ

Тепер необхідно розглянути деякі особливості проведення переоцінки об’єкту основних засобів, що, в першу чергу, пов’язано з визначенням справедливої вартості.

Отже, існує конкретна умова, за якої можливе проведення переоцінки, а саме – це суттєва різниця між такими двома значеннями, як залишкова та справедлива вартості. На практиці використовується спеціальний поріг суттєвості, згідно з яким з’ясовується можливість та необхідність проведення цієї процедури. Отже, якщо вище зазначена різниця дорівнює або перевищує показник у 10%, тоді переоцінка є можливою. У разі, якщо це значення менше, ніж 10%, її проведення не буде мати законних підстав, саме тому буде неможливим. 

Виходячи з підстави проведення переоцінки, можна відразу сказати й за її мету. Метою буде приведення до норми такого показника, як різниця між залишковою та справедливою вартостями.

Одним з актуальних питань – хто приймає рішення про здійснення переоцінки. У першу чергу, це може бути сам керівник підприємства. Це рішення необхідно погодити з відповідним уповноваженим органом. Після цього створюється спеціальна комісія, яка займається вирішенням різних питань під час проведення переоцінки об’єкту основних засобів. 

Крім того, рішення може прийматися установою вищого рівня, при цьому буде діяти принцип підпорядкованості.

Необхідна оцінка основних засобів? Не знаєте куди звернутися? Компанія “Парето” допоможе вам виконати будь-яку оцінку майна!

Ми працюємо вже 10 років і за цей час виконали понад 12 500 успішних оцінок. Наші фахівці спеціалізуються на будь-якому напрямку оцінки та завжди стежать за змінами в законодавстві. Тому ви можете не сумніватися в нашому професіоналізмі та якості виконаного проекту.

Своєчасність, доступність, відкритість і конфіденційність – одні з головних принципів нашої роботи!

Приклади переоцінки основних засобів справедливої вартості

Пропонуємо вам для більш детального розуміння розглянути умовний практичний приклад.

Наприклад, на балансі певної компанії перебуває споруда (офіс), яка потребує провести її переоцінку. Таким чином, було прийнято рішення щодо проведення відповідної процедури.

Згідно з умовами первісна вартість будівлі складає 300 000 гривень, знос – 140 000 гривень, а залишкова вартість – 160 000 гривень.

Оцінка об’єкту основних засобів була виконана спеціальним оціночним суб’єктом, який, у свою чергу, у звіті та висновку відмітив показники ринкової вартості будівлі, що становлять 288 000 гривень (сюди включається ПДВ, який дорівнює 48 000 гривень).

Спираючись на наявну інформацію, необхідно визначити спеціальний коефіцієнт переоцінки:

(288 000 – 48 000) : 160 000 = 1,5.

Тепер звернемо увагу на переоцінені показники первісної вартості та знос об’єкту. Визначити ці дані можливо шляхом помноження їх початкових значень на вже розрахований коефіцієнт переоцінки. Таким чином, переоцінена первісна вартість буде дорівнювати:

300 000 * 1,5 = 450 000 (гривень).

При цьому переоцінений знос становитиме:

140 000 * 1,5 = 210 000 (гривень).

Наступний крок у цій процедурі – визначення залишкової вартості об’єкта основних засобів. Як це робити? Для цього необхідно знайти різницю між двома показниками: первісною вартістю та переоціненою сумою зносу. Виходячи з того, що ми вже знаємо показники цих значень, розрахуємо залишкову вартість:

450 000 – 210 000 = 240 000 (гривень).

У кінці ми визначимо розмір дооцінки первісної вартості офісу, розмір дооцінки зносу, а також збільшення залишкової вартості. Отже, розмір дооцінки первісної вартості дорівнює:

450 000 – 300 000 = 150 000 (гривень).

Розмір дооцінки зносу складає:

210 000 – 140 000 = 70 000 (гривень).

У свою чергу, залишкова вартість під час проведення оцінки була збільшена на:

240 000 – 160 000 = 80 000 (гривень).

Зазначений об’єкт (споруда – офіс) підлягала переоцінки в перший раз, саме тому розмір, на який зросла залишкова вартість, буде впливати на збільшення додаткового капіталу підприємства.

Було цікаво? Дізнайтеся більше! Наприклад про те, які особливості має залишкова вартість основних засобів.

Рейтинг 4.5 на основі 1092  ответов

Додати коментар

схожі статті


kupivlya prodazh neruhomosti shho potribno splachuvati v 2020 roczi
Купівля-продаж нерухомості: що доведеться заплатити у 2022 році
porivnyalʹnyy i vytratnyy pidkhody do otsinky obladnannya
Порівняльний і витратний підходи до оцінки обладнання
yak provoditsya ocinka budinku
Як проводиться оцінка будинку?
procedura ocinki majna v ukrayini v 2019 roci
Процедура оцінки майна в Україні у 2022 році
bezkoshtovno-chi-yakisno-yak-ocziniti-neruhomist
Безкоштовно чи якісно: як оцінити нерухомість?