Парето - консалтингова компанія, оцінка майна
 • 044 221 81 75
 • 067 759 60 80
 • 095 285 11 98
переоцінка залишкової вартості

Залишкова вартість основних засобів

Залишкова вартість є однією зі складових основних засобів. На практиці все частіше бухгалтерів та підприємців турбує питання щодо проведення переоцінки. Це може бути пов’язано з тим, що вартість основних засобів, яка перебуває на балансі підприємства, не збігається з реальними показниками. Аналізуючи це питання, необхідно детально розглянути особливості переоцінки саме залишкової вартості.

Поняття та основні вимоги до залишкової вартості

Отже, почнемо з визначення. У першу чергу, необхідно зазначити, що основні засоби – це певні активи матеріального характеру, що перебувають на балансі підприємства з метою виробництва або постачання товарів, надання послуг або здійснення робіт, що спрямовані на задоволення вимог та потреб покупця (споживача). 

Залишкова вартість – це різниця між первісною вартістю (або її називають переоціненою) та обсягом зносу, що накопився за період використання основних засобів. Цей показник зазначається у формі № 1-дс “Баланс” у рядку 1000. 

Бувають випадки, коли показник залишкової вартості становить нуль, але водночас об’єкт основних засобів ще може бути використаний. У такій ситуації необхідно встановити ліквідаційну вартість. Що це таке? Ліквідаційна вартість – це розмір вартості активів, який підприємство має намір отримати від ліквідації вже необоротних активів після того, як строк експлуатації закінчиться.

Для того, щоб здійснити переоцінку, необхідно мати відповідні підстави та мету. Таким чином, згідно з українським законодавством основною умовою здійснення цієї процедури є різниця між залишковою та реальною вартостями, що актуальні на момент балансу. Отже, з метою визначення необхідності проведення переоцінки необхідно проаналізувати вище зазначені вартості та визначити показник відхилення. У разі, якщо різниця буде перевищувати процент більше ніж 10%, тоді виникає можливість здійснення переоцінки основних засобів. У протилежному випадку, коли цей показник менше ніж 10%, проведення процедури буде неможливим.

Рішення про здійснення цієї процедури приймає безпосередній керівник підприємства. Проте необхідно пам’ятати, що рішення має бути погоджено з відповідним уповноваженим органом, на який покладається обов’язок керувати об’єктами державної власності (якщо такий зазначений у нормативно-правових документах). Крім того, здійснення переоцінки може встановити вищий орган управління. Наприклад, головний розпорядник Міністерства оборони України ініціює здійснення переоцінки для окремих військових підрозділів. Після того, як було прийнято рішення про проведення переоцінку, створюється спеціальна комісія, яка буде контролювати весь процес та вносити відповідні корективи.

Одним з найголовніших питань є те, хто здійснює переоцінку. Згідно з Законом України № 2658 здійснення цієї процедури з метою виконання цілей бухгалтерського обліку обов’язково має проводитися суб’єктом оціночної діяльності. Таким чином, якщо перед вами стоїть завдання провести переоцінку, ви можете звернутися за допомогою в консалтингову компанію Парето. У нас працюють професійні експерти, які допоможуть вам швидко та якісно здійснити необхідну процедуру. Ми неодноразово проводили переоцінку основних засобів, тому знаємо всі тонкощі та особливості цього процесу.

Порядок здійснення переоцінки залишкової вартості

Процес переоцінки передбачає особливий порядок її здійснення, який складається з декількох етапів. Пропонуємо розглянути їх детальніше.

 1. Підготовчий етап.

Тут відбувається встановлення переліку основних засобів, а також активів, які необхідно переоцінити на момент річного балансу. Потім ці списки мають бути порівняні з інформацією бухгалтерського обліку, а у разі виявлення певних розбіжностей, їх необхідно виправити або ліквідувати. Також на підготовчому етапі готують відповідний проект наказу уповноваженої особи, в якому зазначається необхідність здійснення інвентаризації активів та зобов’язань на момент річного балансу, розрахунок ліквідаційної вартості та складання документів про результати проведення операції.

 1. Етап інвентаризації.

У першу чергу, відбувається підписання наказу про здійснення інвентаризації активів та зобов’язань, самої переоцінки та розрахунку розміру ліквідаційної вартості. Потім відповідні комісії здійснюють безпосередню інвентаризацію основних засобів (особливу увагу звертають на технічний стан), а також встановлюють наявну різницю та надають свої пропозиції щодо їх усунення. Результати проведеної інвентаризації оформлюються в бухгалтерському обліку, а також вносяться до спеціальних регістрів уповноваженими на то службами (або особами).

 1. Етап, який передбачає нарахування амортизації.

Відбувається розрахунок амортизації та її нарахування на основні засоби та активи, що є вже необоротними. Після проведення цієї операції вся інформація оформлюється відповідними нормативно-правовими актами в бухгалтерському обліку, а також встановлюється підсумковий розмір амортизації на кінець року.

 1. Проведення розрахунку справедливої вартості.

На четвертому етапі відбувається укладення договору про здійснення переоцінки та надання відповідному суб’єкту інформації про основні засоби. Крім того, аналізуються та окремо виносяться основні засоби та активи, які мають знос 100% та відповідно залишкову вартість, яка дорівнює 0. 

Як ми вже говорили, переоцінка виконується незалежним експертом. При цьому вона має наступну послідовність:

 • Підписання договору;
 • Отримання та систематизація необхідної інформації та документів, аналіз об’єкта оцінки;
 • Порівняння об’єкта з правами, що безпосередньо мають до нього відношення, а також визначення обмежень або особливостей, які можуть бути виявлені під час переоцінки;
 • На основі отриманих даних вибір відповідного підходу та методу, які будуть застосовані під час переоцінки та зазначені в кінцевому звіті;
 • Обговорення та затвердження результатів переоцінки із замовником;
 • Оформлення відповідних документів (звіту про оцінку та висновку про вартість, яка буде актуальною на момент здійснення оцінки);
 • У разі необхідності внесення певних корективів та доопрацювання результатів.
 1. Розрахунок індексу переоцінки та визначення результату.

Індекс переоцінки рахують за допомогою поділу розміру справедливої вартості на залишкову, яка є актуальна у кінці року. Також на п’ятому етапі проводять розрахунок первісної вартості та спеціальних активів, які вже є необоротними. Потім встановлюють переоцінений розмір зносу. У кінці оформляють документ, який має назву Акт переоцінки основних засобів.

 1. Відповідне оформлення інформації в бухгалтерському обліку.

Спочатку вносяться відомості про підсумкові результати першочергової переоцінки (це відбувається згідно з вищезгаданим Актом). Після цього кінцеві показники закріплюють в меморіальному ордері № 17, інформацію з якого пізніше дублюють в книгу “Журнал – головна”. В останню чергу, дані про проведення переоцінки показують в Інвентарній картці обліку основних засобів.

 1. Останній етап – це внесення інформації про переоцінку до фінансового звіту.

Приклади здійснення переоцінки

Розглянувши, що таке основні засоби та залишкова вартість, а також проаналізувавши їх особливості, вимоги та порядок переоцінки, пропонуємо вам розібрати це питання на практичному прикладі.

Наприклад, на балансі певного підприємства на обліку перебуває вертикальний паровий стерилізатор. Ми маємо його наступні показники: первісна вартість – 49 800 гривень, а ліквідаційна – 0 гривень. Пристрій знаходився у використанні з 2008 року. У кінці року розмір амортизації дорівнював 39 800 гривень. При цьому, спираючись на звіт про оцінку, справедлива вартість становила 75 000 гривень.

Отже, проведемо необхідні розрахунки. У першу чергу, встановимо розмір залишкової вартості:

49 800 – 39 800 = 10 000 (гривень).

Тепер потрібно дізнатися індекс переоцінки:

75 000 / 10 000 = 7,5.

Наступний крок – встановлюємо розмір первісної вартості (переоціненої):

49 800 * 7,5 = 373 500 (гривень).

У свою чергу, переоцінений знос дорівнює:

39 800 * 7,5 = 298 500 (гривень).

Таким чином, можемо розрахувати вже переоцінену залишкову вартість:

373 500 – 298 500 = 75 000 (гривень).

Крім того, нам необхідно встановити розмір дооцінки первісної вартості та зносу. Розмір дооцінки первісної вартості:

373 500 – 49 800 = 323 700 (гривень).

А розмір дооцінки зносу:

298 500 – 39 800 = 258 700 (гривень).

Що ми маємо? Головною умовою було те, що ліквідаційна вартість становила 0 гривень. Таким чином, після проведення переоцінки вартість амортизації основних засобів дорівнює 373 500 гривень. У випадку необхідності майбутніх підрахунків підприємство буде відштовхуватися саме від цього показника.

Необхідна переоцінка основних засобів? Не витрачайте час даремно, обирайте перевірених експертів і довірте їм усю роботу.

Переоцінка в компанії “Парето” – це швидка, якісна та вигідна для вас процедура. Наші фахівці провели понад 12 500 оцінок, тому в нашому професіоналізмі ви можете не сумніватися. Крім того, працюючи з нами, ви заощадите свій час і сили. Усе, що від вас буде потрібно, – це надати пакет документів, решта залишається за нашими фахівцями.

Отримайте безкоштовну консультацію від фахівців і отримайте відповіді на всі ваші запитання!

Було цікаво? Дізнайтеся більше! Наприклад про те, які існують особливості та правила щодо основних засобів і нематеріальних активів.

Рейтинг 4.5 на основі 2501  ответов

Додати коментар

схожі статті


kupivlya prodazh neruhomosti shho potribno splachuvati v 2020 roczi
Купівля-продаж нерухомості: що доведеться заплатити у 2022 році
porivnyalʹnyy i vytratnyy pidkhody do otsinky obladnannya
Порівняльний і витратний підходи до оцінки обладнання
yak provoditsya ocinka budinku
Як проводиться оцінка будинку?
procedura ocinki majna v ukrayini v 2019 roci
Процедура оцінки майна в Україні у 2022 році
bezkoshtovno-chi-yakisno-yak-ocziniti-neruhomist
Безкоштовно чи якісно: як оцінити нерухомість?